Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Med gränssnittsmakron i Access-webbappar kan du utföra åtgärder som att öppna en annan vy, tillämpa ett filter eller skapa en ny post. Det finns två olika typer: ”Inbäddade” användargränssnittsmakron som bifogas direkt till användargränssnittsobjekt som kommandoknappar, kombinationsrutor eller knappobjekt i Åtgärdsfältet, och ”fristående” användargränssnittsmakron som finns i makroobjekt.

Du undviker att duplicera makrologik genom att återanvända fristående användargränssnittsmakro genom att anropa dem från andra makron. Du kan se fristående användargränssnittsmakro i navigeringsfönstret under Makron,men du kan inte köra dem därifrån. Använd åtgärden KörMakro till att köra ett fristående användargränssnittsmakro från ett inbäddat användargränssnittsmakro.

Obs!: Den här artikeln gäller inte Access-skrivbordsdatabaser.

Skapa ett inbäddat användargränssnittsmakro i en Access-webbapp

Inbäddade användargränssnittsmakron i Access-webbappar körs när särskilda händelser inträffar i en vy, t.ex. en knappklickning, ett objekt väljs i en kombinationsruta eller en vy läses in. Makron blir en del av vyn eller kontrollen där de är inbäddade.

Du kan bifoga ett användargränssnittsmakro till dessa händelser i en kontroll eller vy i en Access-webbapp:

Händelsetyp

När den inträffar

Efter uppdatering

Inträffar när du skriver data i en kontroll eller markerar ett objekt i en listkontroll.

Vid klickning

Inträffar när en kontroll markeras.

Vid ny post

Inträffar när användaren går till en annan post i vyn.

Vid inläsning

Inträffar när en vy öppnas.

Varje kontroll stöder följande händelser i listvyer och tomma vyer:

Kontroll eller objekttyp

Händelser som stöds

Knapp i Åtgärdsfältet

Vid klickning

Komplettera automatiskt

Efter uppdatering, Vid klickning

Knapp

Vid klickning

Kryssruta

Efter uppdatering

Kombinationsruta

Efter uppdatering

Hyperlänk

Efter uppdatering, Vid klickning

Bild

Vid klickning

Etikett

Vid klickning

Textruta med flera rader

Efter uppdatering, Vid klickning

Textruta

Efter uppdatering, Vid klickning

Vy

Vid ny post, Vid inläsning

Meddelanden: 

 • Sammanfattningsvyer i Access-webbappar stöder inte möjligheten att lägga till anpassade kontroller vilket innebär att du inte kan lägga till några användargränssnittsmakron i kontroller i den här vytypen.

 • Databladsvyer stöder inte Efter uppdatering-kontrollhändelser. Du kan endast definiera makron i Efter uppdatering-händelser för kontroller som finns i listvyer och tomma vyer.

 • Webbläsarkontroller, undervykontroller och kontroller för relaterade objekt stöder inte händelser i någon vytyp.

Så här skapar du ett inbäddat användargränssnittsmakro i en Access-webbapp:

 1. Markera kontrollen som du vill bädda in makrot i.

 2. Klicka på knappen Åtgärder. Dialogrutan Åtgärder öppnas för den anpassade åtgärden.

  Knappen Åtgärder för en kommandoknapp i en vy.

 3. Klicka på händelsen som du vill bifoga makrot till. I Access visas ett tomt makro i Designvyn och här kan du lägga till åtgärder.

Skapa ett fristående användargränssnittsmakro i en Access-webbapp

 1. Klicka på Start > Avancerat > Makro.

  I Access visas ett tomt makro i Designvyn och här kan du lägga till åtgärder.

 2. Klicka på Spara. Ange ett namn för makrot i rutan Makronamn och klicka sedan på OK.

Tips om att skapa ett användargränssnittsmakro i en Access-webbapp

Dessa tips kan underlätta processen.

 • En hänvisning till ett fält i ett makro ska ha formatet [TableName].[FieldName]. Du kan t.ex. använda [Tasks].[Due Date] om du vill hänvisa till fältet Förfallodatum och [Tasks].[Status] om du vill hänvisa till fältet Status. Om vyn är baserat på en fråga ska du ange namnet på det sparade frågeobjektet. Om vyns datakälla till exempel är en fråga med namnet MyQuery använder du [MyQuery].[Due Date] för att hänvisa till fältet Förfallodatum i frågan.

 • Eftersom det inte går att växla mellan olika flikar när du arbetar i dem skriver du ned namnen på alla tabeller, fält och kontroller som du ska använda innan du skapar ett inbäddat användargränssnittsmakro.

 • Vissa makroinstruktionsargument stöder uttryck. Om du vill använda ett uttryck för ett makroinstruktionsargument anger du ett =-tecken i den första positionen i argumentrutan. Om argumentet stöder uttryck visas knappen Uttrycksverktyget på höger sida i argumentrutan.

 • Spara ofta.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×