Anpassa hur Excel startar i Excel för Mac

Vill du se en specifik arbets bok direkt när du öppnar Excel? Eller har du en anpassad mall som du vill använda varje gång du skapar en ny arbets bok? Med några enkla steg kan du anpassa vad du ser när Excel öppnas eller när en ny arbets bok eller ett nytt kalkyl blad skapas.

Gör något av följande:

Flytta den arbets bok som du vill använda till mappen Start/Excel:

 1. I Finder, Skriv Start i sökrutan och tryck på RETUR.

 2. Dubbelklicka på mappen Autostart och dubbelklicka sedan på Excel -mappen.

 3. Flytta din arbets bok till den här mappen.

Om arbets boken som du vill använda finns lagrad på en nätverks enhet eller om du inte vill flytta arbets boken från dess nuvarande plats skapar du ett alias för filen. Hjälp med att skapa alias finns i Apple-hjälpen.

 1. I Finder, Skriv Start i sökrutan och Sök typ klickar du på den här datorn.

 2. Dubbelklicka på mappen Autostart i Sök resultatet och dubbelklicka sedan på Excel -mappen.

 3. Flytta bort arbets boken från den här mappen.

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Under redigeringklickar du på Allmänt Knappen Allmänna alternativ .

 3. I rutan vid start öppnas alla filer i anger du platsen för de filer som du vill att Excel ska öppna automatiskt.

När en ny arbets bok öppnas i Excel skapas den nya filen från en mall som heter arbets bok. Om du vill använda en anpassad mall måste du ersätta mallen standard arbets bok med din egen.

 1. Öppna den mall som du vill använda som ny standardmall.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som.

 3. I rutan Spara som skriver du "bok" och i list rutan fil format väljer du Excel- mall (. xltx) eller Excel-aktiverad mall (. xltm).

  Du måste spara den här mallen i startmappen och filen måste heta "Book. xltx" (eller. xltm).

 4. I dialog rutan Spara som klickar du på nedpilen bredvid Spara som.


  bild som visar dialog rutan Spara som

 5. I sökrutan skriver du "Startup" och trycker på RETUR.

 6. Dubbelklicka på mappen Autostart i Sök resultaten, dubbelklicka på Excel -mappen och klicka sedan på Spara.

  Dubbelklicka på mappen Autostart i Sök resultaten, dubbelklicka på Excel-mappen och klicka sedan på Spara.

  Den här filen används endast som den nya arbets boks mal len om den har namnet "Book. xltx" eller "Book. xltm".

 7. Stäng och öppna Excel igen så att den nya mallen börjar gälla.

Med mappen personliga mallar kan du lagra anpassade mallar som visas på fliken "privat" när du väljer "nytt från mall" i Excel. 

 1. Mappen personliga mallar kan ställas in i Microsoft Word eftersom den används i Word och Excel.  Om du vill ändra platsen för användarmallar startar du Microsoft Word och går sedan till Word-menyn > inställningar > fil platser.  Välj användarmallar och ange den till önskad mapp. 

skärm bild av inställnings panelen för fil platser från Microsoft Word

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Under redigeringklickar du på Allmänt Knappen Allmänna alternativ .

 3. Ange hur många blad som du vill använda i arbets boken i rutan blad i ny arbets bok .

Du kan ändra standard teckensnittet som används i Excel när du öppnar en ny arbets bok. Som standard är texten i alla Excel-arbetsböcker 12 punkter i bröd texten.

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Under redigeringklickar du på Allmänt Knappen Allmänna alternativ .

 3. I listan standard teckensnitt klickar du på det teckensnitt som du vill använda.

 4. Skriv eller klicka på en tecken storlek i listan tecken storlek .

  Obs!: Du måste avsluta och sedan öppna Excel igen för att börja använda det nya standard teckensnittet och tecken storleken. Det nya standard teckensnittet och tecken storleken används bara i nya arbets böcker som du skapar efter att du har öppnat Excel igen. Befintliga arbets böcker påverkas inte.

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Under redigeringklickar du på Allmänt Knappen Allmänna alternativ .

 3. Avmarkera kryss rutan Öppna arbets boks galleriet när du öppnar Excel .

  Nästa gång du öppnar Excel öppnas en tom arbets bok.

Gör något av följande:

 • I Finder flyttar du den arbets bok som du vill använda till mappen/Program/Microsoft Office 2011/Office/Startup/Excel.

  Om arbets boken som du vill använda finns lagrad på en nätverks enhet eller om du inte vill flytta arbets boken från dess nuvarande plats skapar du ett alias för filen. Hjälp med att skapa alias finns i Apple-hjälpen.

Excel öppnar automatiskt filer som lagras i både Excel-startmappen och en valfri alternativ startmapp.

 • Om du vill förhindra att en fil öppnas varje gång du öppnar Excel kan du flytta arbets boken
  från /Program/Microsoft Office 2011/Office/Startup-mappen eller den alternativa startmappen till en annan mapp.

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Under redigeringklickar du på Allmänt Knappen Allmänna alternativ .

 3. I rutan vid start öppnas alla filer i anger du platsen för de filer som du vill att Excel ska öppna automatiskt.

När en ny arbets bok öppnas i Excel skapas den nya filen från en mall som heter arbets bok. Om du vill använda en anpassad mall måste du ersätta mallen standard arbets bok med din egen.

 1. Öppna den mall som du vill använda som ny standardmall.

 2. På menyn Excel klickar du på Arkivoch sedan på Spara som.

 3. I rutan Spara som skriver du:

  Arbets bokoch på popup-menyn format väljer du Excel- mall (. xltx) eller Excel-aktiverad arbets bok (. xlsm), beroende på vilket som är lämpligt.

 4. Använd kolumnläsare för att välja program/Microsoft Office 2011/Office/start/Excel och klicka sedan på Spara.

 5. Öppna program/Microsoft Office 2011/Office/start/Excel i Finder.

 6. Välj arbets boks filen och klicka på Hämta infopå snabb menyn åtgärd Popup-menyn Åtgärd .

 7. I fönstret namn & anknytning , i rutan som innehåller fil namnet, väljer du XLTX -delen av fil namnet, trycker på Delete och trycker sedan på RETUR.

  Meddelandet "är du säker på att du vill ta bort tillägget". xltx "?" visas.

 8. Klicka på Ta bort.

  Obs!: Fil namns tillägget måste tas bort för att Excel ska kunna identifiera den nya versionen av arbets boks mal len.

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Under redigeringklickar du på Allmänt Knappen Allmänna alternativ .

 3. Ange hur många blad som du vill använda i arbets boken i rutan blad i ny arbets bok .

Du kan ändra standard teckensnittet som används i Excel när du öppnar en ny arbets bok. Som standard är texten i alla Excel-arbetsböcker 12 punkter i bröd texten.

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Under redigeringklickar du på Allmänt Knappen Allmänna alternativ .

 3. På popup-menyn standard teckensnitt klickar du på det teckensnitt som du vill använda.

 4. Skriv eller klicka på en tecken storlek i rutan storlek .

  Obs!: Du måste avsluta och sedan öppna Excel igen för att börja använda det nya standard teckensnittet och tecken storleken. Det nya standard teckensnittet och tecken storleken används bara i nya arbets böcker som du skapar efter att du har öppnat Excel igen. Befintliga arbets böcker påverkas inte.

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Under redigeringklickar du på Allmänt Knappen Allmänna alternativ .

 3. Avmarkera kryss rutan Öppna Excel-arbetsbok när programmet öppnas .

  Nästa gång du öppnar Excel öppnas en tom arbets bok.

Automatiska makron (till exempel Workbook_Open) i en arbets bok körs automatiskt när arbets boken öppnas.

 • För att förhindra att makron körs automatiskt håller du ned SKIFT medan du öppnar arbets boken.

Se även

Skapa och använd din egen mall

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×