Vad kan du anpassa?

Vad du kananpassa: Du kan anpassa menyfliksområdet för att ordna flikar och kommandon i den ordning du vill ha dem, dölja eller ta fram menyfliksområdet och dölja de kommandon du använder sällan. Du kan också exportera eller importera ett anpassat menyfliksområde.

Menyfliksområdet med flikar, grupper och kommandon.

Vad du inte kan anpassa:Du kan inte minska storleken på menyfliksområdet, eller storleken på texten eller ikonerna i menyfliksområdet. Det enda sättet att göra det på är att ändra bildskärmsupplösningen, vilket skulle ändra storleken på allt på sidan. Det går inte att ändra färg på menyfliksområdet eller dess ikoner, men du kan ändra det färgschema som Office använder i hela. Mer information finns i Ändra Office tema.

När du anpassar menyfliksområdet:Dina anpassningar gäller Office det program du arbetar i just nu. Om du till exempel anpassar menyfliksområdet i Word visas inte samma ändringar i Excel. Om du vill ha liknande anpassningar i Office appar måste du öppna var och en av apparna för att göra samma ändringar.

Dölja eller visa menyfliksområdet

 1. Öppna Word.

 2. Så här döljer du menyfliksområdet    I det övre högra hörnet i appen väljer du ^.

  Så här visar du menyfliksområdet    Välj en flik. När menyfliksområdet expanderas väljer du Knappen Ta bort i Office 2016 att fästa menyfliksområdet högst upp så att det ligger kvar där.

Om du använder läsläget trycker dupå Esc för att visa menyfliksområdet.

Anpassa menyfliksområdet

Så här öppnar du fönstret Anpassa menyfliksområdet och kortkommandon

 • Gå till Arkiv > Alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

Meddelanden: Om du vill spara tid kan du göra flera tillägg och ändringar medan fönstret är öppet och bara spara när du är klar.

 • Om du vill spara ändringarna och se resultatet väljer du OK i fönstret anpassa.

Du kan byta namn på en standardflik eller en anpassad flik eller grupp. Du kan bara byta namn på kommandon som du har lagt till i en anpassad grupp.

 1. Välj en flik, grupp eller ett kommando (endast anpassade grupper) som du vill byta namn på i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Välj Bytnamn och skriv ett nytt namn.

 3. Du kan också lägga till en ikon från ikongalleriet.

Byta namn på en flik, grupp eller ett kommando och lägg till en ikon

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet väljer du den flik eller grupp du vill flytta.

 2. Välj pilen Flytta upp eller Flytta ned tills du har den ordning du vill ha.

  Välj en flik och använd upp-/nedknapparna

Du kan dölja både anpassade flikar och standardflikar. Du kan inte dölja fliken Arkiv.

 • I fönstret Anpassa menyfliksområdet avmarkerar du kryssrutan bredvid den standardflik eller anpassade flik som du vill dölja.

  Kryssruta för att dölja eller visa flik

Lägga till eller ta bort flikar eller grupper

Du kan lägga till anpassade flikar eller grupper för att lägga till ytterligare kommandon i menyfliksområdet, eller ersätta standardflikarna med dina egna versioner. Anpassade flikar och grupper har (Anpassad) efter namnet i fönstret Anpassa menyfliksområdet, men ordet (Anpassad) visas inte i menyfliksområdet.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet väljer du Ny flik.

 2. Högerklicka på den nya fliken, välj Byt namnoch skriv ett nytt namn eller lägg till en ikon.

Lägga till en anpassad grupp i en flik

En anpassad grupp kan läggas till i antingen en standardflik eller en anpassad flik.

 1. Välj den flik där du vill att den nya gruppen ska visas.

 2. Välj Ny grupp.

 3. Högerklicka på den nya gruppen, välj Byt namnoch skriv ett nytt namn eller lägg till en ikon.

Du kan inte ta bort en standardflik, men du kan ta bort en anpassad flik.

 1. Välj den anpassade flik som du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort.

  Tar bort kommandon från menyflikar

Du kan ta bort en standardgrupp eller en anpassad grupp från en flik.

 1. Välj den standardgrupp eller anpassade grupp du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort.

  Tar bort kommandon från menyflikar

Ersätta en standardgrupp med en anpassad grupp

Du kan inte ta bort standardkommandon från en grupp som är inbyggd i Word. Du kan dock dölja en standardgrupp och skapa en anpassad grupp med kommandon som du vill ersätta standardgruppen med.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet väljer du standardfliken där du vill lägga till den anpassade gruppen.

 2. Välj Ny grupp.

 3. Högerklicka på den nya gruppen och välj Byt namn.

 4. Skriv ett namn för den nya gruppen och välj en ikon som ska representera den nya gruppen när menyfliksområdets storlek ändras.

 5. Välj Huvudflikari Välj kommandon från listan.

 6. Välj plustecknet (+) bredvid standardfliken som innehåller den grupp du vill anpassa.

 7. Välj plustecknet (+) bredvid standardgruppen som du vill anpassa.

 8. Välj kommandot som du vill lägga till i den anpassade gruppen och välj sedan Lägg till.

  Kommandoknappen Lägg till menyfliksområdet

 9. Högerklicka på standardgruppen och välj Ta bort.

Lägga till, flytta eller ta bort kommandon från anpassade grupper

Om du vill lägga till kommandon i en grupp, måste du först lägga till en anpassad grupp i en standardflik eller i en ny anpassad flik. Det går bara att byta namn på kommandon tillagda i anpassade grupper.

Standardkommandon visas med grå text. Du kan inte byta namn på standardkommandon, ändra deras ikoner eller ändra ordningen på dem.

Du kan bara lägga till, flytta eller ta bort kommandon i anpassade grupper.

Exempel som visar standardgrupper och anpassade grupper

 1. Markera den anpassade grupp som du vill lägga till ett kommando i.

 2. I listan Välj kommandon från väljer du den lista som du vill lägga till kommandon från, till exempel Vanliga kommandon eller Alla kommandon.

  Välja kommandon i lista

 3. Välj ett kommando i fönstret Välj kommandon från.

 4. Välj Lägg till >>

Obs!: Du kan också dra och släppa ett kommando till en anpassad grupp.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet väljer du det kommando du vill flytta.

 2. Välj pilen Flytta upp eller Flytta ned tills du har den ordning du vill ha.

Du kan bara ta bort kommandon från en anpassad grupp.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet väljer du det kommando du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort.

 3. Om du vill visa och spara ändringarna väljer du OK.

Det går bara att byta namn på kommandon som du har lagt till i en anpassad grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet klickar du på det kommando som du vill byta namn på.

 2. Välj Bytnamn och skriv sedan ett nytt namn.

 3. Du kan också lägga till en ikon från ikongalleriet.

  Byta namn på en flik, grupp eller ett kommando och lägg till en ikon

Visa eller dölja kommandoetiketter i en anpassad grupp

Om du vill dölja etiketter för de kommandon som lagts till i en anpassad grupp högerklickar du på gruppen och väljer Dölj kommandoetiketter. Upprepa om du vill visa dem.

Du kan återställa alla flikar till det ursprungliga tillståndet eller återställa vissa flikar till det ursprungliga läget.

När du återställer alla flikar i menyfliksområdet kan du även återställa verktygsfältet Snabbåtkomst till att bara visa standardkommandon.

Följ dessa steg för att återställa menyfliksområdet:

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet väljer du Återställ.

 2. Välj Återställ alla anpassningar.

Standardflikar kan endast återställas till standardinställningarna.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet väljer du den standardflik som du vill återställa till standardinställningarna.

 2. Välj Återställoch välj sedan Återställ endast markerad menyflik.

Du kan spara menyfliksområdet och anpassningar av verktygsfältet Snabbåtkomst i en fil som kan importeras och användas av en kollega eller på en annan dator.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet väljer du Import/Export.

 2. Välj Exportera alla anpassningar.

Viktigt!: När du importerar en anpassningsfil för menyfliksområde förlorar du alla tidigare menyfliksområden och anpassningar av verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du senare vill återgå till anpassningen du har för närvarande, bör du exportera dem innan du importerar nya anpassningar.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet väljer du Import/Export.

 2. Välj Importera anpassningsfil.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×