Anpassa profilkortet i Win32-appar med registernycklar

Som administratör kan du ersätta vissa etiketter på avsnittet Kontakt på profilkortet i Office 2013 och Office 2016, med hjälp av registernycklar. Din organisation kan till exempel ha ytterligare attribut som du vill visa, till exempel Anställnings-ID, Kostnadsställe osv.

Ändringar som du gör visas bara i Office Win32-appar. Ändringar visas inte på profilkort i program som Outlook på webben eller OneDrive för företag.

Viktigt!: Ändringar av profilkortet i Office version 16.0.13127.20408 och eventuella senare versioner gör att profilkortet i Win32-appar återgår till den tidigare layouten på kortet.

Om du vill ersätta etiketter och värden med registernycklar måste du ange följande information:

  1. Värde # för den etikett som du vill ersätta (se Tabell 2: Kontaktetiketter på profilkortet).

    Obs!: Vissa etiketter kan inte ersättas. Om du anger en etikett som inte kan ersättas visas en ny etikett på profilkortet. Mer information finns i Tabell 2: Kontaktetiketter på profilkortet.

  2. MAPI-värde och/eller AD-attributnamnet för fältet du vill visa på profilkortet. Se tabell 3: Active Directory-attribut.

Registerinformation

Obs!: Du bör registren registren innan du gör några ändringar.

Registerundernyckel för profilkort i Outlook v 15.0:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\ContactCard]

Registerundernyckel för profilkort i Outlook v 16.0:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\16.0\Common\ContactCard]

Använd registervärdena i tabell 1 för att ändra profilkortsetiketter.

Tabell 1: Värden

Värde

Typ

Obs!

TurnOnContactTabLabelReplace #

Värde: "Ny etikett"

REG_SZ

Detta register ersätter standardetiketten som visas i tabell 2.

Exempel: Om du vill ändra etiketten snabbmeddelanden till Team ändrar du # till 9 och Värde till Team.

TurnOnContactTabMAPIReplace #

Värde: Det hexadecimala värdet enligt Tabell 3

REG_DWORD

Det här registret ersätter värdet för motsvarande etikett (#) via MAPI.

Exempel: Om du vill använda extensionAttribute1 använder du 802D001F (som i Tabell 3).

TurnonContactTabADReplace #

Värde: AD-attribut enligt Tabell 3

REG_SZ

Det här registret ersätter värdet för motsvarande etikett (#) via AD.

Exempel: Om du vill använda ExtensionAttribute1 använder du ExtensionAttribute 1

Obs!: Ersätt <#> med ett heltal mellan 1 och 16 baserat på värdena i Tabell 2: Kontaktetiketter på profilkortet.

Kontaktetiketter på profilkortet

Du kan ersätta vissa etiketter med attribut från AD DS eller AAD (se undantag).

Tabell 2: Kontaktetiketter på profilkortet

Etikett

Värde

Obs!

E-postadress/e-postadress

1

Etiketten kan inte ersättas. Om du ersätter den med registernycklar visas en extra etikett på kortet.

Telefon, arbete

2

Etiketten kan inte ersättas. Om du ersätter den med registernycklar visas en extra etikett på kortet.

Telefon, arbete 2

3

Fax, arbete

4

Mobil/Ring mobile

5

Etiketten kan inte ersättas. Om du ersätter den med registernycklar visas en extra etikett på kortet.

Telefon, hem

6

Telefon, hem 2

7

Annan telefon

8

Snabbmeddelandeadress

9

Kontorsplats

11

Företag

1,2

Arbetsadress

1, 3

Hemadress

14

Annan adress

15

Födelsedag

16

Attribut-MAPI-värden

Tabell 3: Active Directory-attribut

Attribut

MAPI-värde

legacyExchangeDN

3003001f

Info

3004001f

skicka e-post

39fe001f

displayNamePrintable

39ff001f

mailNickname

3a00001f

GivenName

3a06001f

telephoneNumber

3a08001f

homePhone

3a09001f

Initialer

3a0a001f

Cn

3a0f001f

sn

3a11001f

företag

3a16001f

rubrik

3a17001f

avdelning

3a18001f

physicalDeliveryOfficeName

3a19001f

Mobil

3a1c001f

DisplayName

3a20001f

pager

3a21001f

facsimileTelephoneNumber

3a23001f

co

3a26001f

l

3a27001f

st

3a28001f

streetAddress

3a29001f

postalCode

3a2a001f

telephoneAssistant

3a2e001f

msExchAssistantName

3a30001f

homePostalAddress

3a5d001f

homeMTA

8007001f

C

8069001f

gata

813a001f

anställdNummer

8c67001f

personalPager

8c68001f

employeeType

8c69001f

personalTitle

8c6b001f

ExtensionAttribute1

802D001F

ExtensionAttribute2

802E001F

ExtensionAttribute3

802F001F

ExtensionAttribute5

8031001F

ExtensionAttribute6

8032001F

ExtensionAttribute7

8033001F

ExtensionAttribute8

8034001F

ExtensionAttribute9

8035001F

ExtensionAttribute10

8036001F

ExtensionAttribute11

8C57001F

ExtensionAttribute12

8C58001F

ExtensionAttribute13

8C59001F

ExtensionAttribute14

8C60001F

ExtensionAttribute15

8C61001F

Mer information finns i

Bakåt och återställning av registret i Windows

Lägga till, ändra eller ta bort registerundernycklar och värden med hjälp av en REG-https://support.microsoft.com/en-us/help/310516/how-to-add-modify-or-delete-registry-subkeys-and-values-by-using-a-reg

Egenskaper för e-postanvändare

MAPI-https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/bb159765%28v%3dmsdn.10%29

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×