Du kan anpassa tangent bords gen vägar (eller kortkommandon) genom att tilldela dem ett kommando, makro, teckensnitt, format eller en ofta använd symbol. Det går också att ta bort tangentbordsgenvägar. Du kan tilldela eller ta bort tangent bords gen vägar med hjälp av musen eller bara tangent bordet.

Tilldela eller ta bort tangentbordsgenvägar med hjälp av en mus

 1. Gå till >alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

 2. Välj Anpassalängst ned i fönstret Anpassa menyfliksområdet och tangent bords gen vägar .

  Knappen anpassa i fönstret Anpassa menyfliksområdet och kortkommandon

 3. I rutan Spara ändringar i väljer du det aktuella dokument namnet eller den mall där du vill spara ändringarna i kortkommandot.

 4. I rutan Kategorier väljer du den kategori som innehåller kommandot eller ett annat objekt som du vill tilldela ett kortkommando till eller ta bort ett kortkommando från.

 5. I rutan kommandon väljer du namnet på det kommando eller objekt som du vill tilldela ett kortkommando till eller ta bort ett kortkommando från.

  Alla kortkommandon som för närvarande är tilldelade till ett kommando eller ett annat objekt visas i rutan aktuella tangenter eller under rutan med den etikett som är tilldelad till.

 6. Så här tilldelar du ett kortkommando:

  Börja kortkommandot med CTRL eller en funktionstangent.

  1. Tryck på den kombination av tangenter som du vill använda i rutan Ange nytt kortkommando. Tryck exempelvis på CTRL följt av den tangent som du vill använda.

  2. Under Aktuella tangenter (eller Kopplat till) kan du kontrollera om tangentkombinationen redan har kopplats till ett kommando eller ett annat objekt. Om kombinationen redan används väljer du en annan.

   Skapa en ny tangent bords gen väg i dialog rutan Anpassa tangent bord

   Viktigt!: Om du tilldelar om en kombination av nycklar kan du inte längre använda kombinationen för dess ursprungliga syfte. Om du till exempel trycker på CTRL + B ändras den markerade texten till fetstil. Om du tilldelar CTRL + B till ett nytt kommando eller ett annat objekt kan du inte göra texten fet genom att trycka på CTRL + B om du inte återställer tilldelningarna för tangent bords gen vägar till de ursprungliga inställningarna genom att välja Återställ alla längst ned i dialog rutan Anpassa tangent bord .

  3. Välj Tilldela.

   Obs!: Om du använder ett programmerbart tangentbord kan tangentkombinationen CTRL+ALT+F8 vara reserverad eftersom den initierar tangentbordsprogrammeringen.

  Ta bort ett kortkommando

  1. Välj det kortkommando du vill ta bort i rutan aktuella tangenter .

  2. Välj Ta bort.

Använda tangent bordet för att tilldela eller ta bort ett kortkommando

 1. Tryck på ALT + F, T för att öppna dialog rutan Word-alternativ .

 2. Tryck på NEDPIL för att välja Anpassa menyfliksområdet.

 3. Tryck på TABB flera gånger tills Anpassa är markerat längst ned i dialog rutan och tryck sedan på RETUR.

  Knappen anpassa i fönstret Anpassa menyfliksområdet och kortkommandon

 4. Tryck på NEDPIL eller UPPIL i rutan Kategorier så att kategorin som innehåller kommandot eller objektet som du vill tilldela en tangentbordsgenväg eller ta bort en tangentbordsgenväg från markeras.

 5. Flytta till kolumnen Kommandon med TABB-tangenten.

 6. Tryck på NEDPIL eller UPPIL så att namnet på kommandot eller objektet som du vill tilldela en tangentbordsgenväg eller ta bort en tangentbordsgenväg från markeras.

  Alla kortkommandon som för närvarande är tilldelade till ett kommando eller objekt visas i rutan aktuella tangenter eller under rutan med den etikett som är tilldelad till.

 7. Så här tilldelar du ett kortkommando:

  Börja tangentbordsgenvägen med CTRL eller en funktionstangent.

  1. Tryck på TABB flera gånger tills markören har placerats i rutan Ange nytt kortkommando.

  2. Tryck på önskad kombination av tangenter. Tryck exempelvis på CTRL följt av den tangent som du vill använda.

  3. Under Aktuella tangenter (eller Kopplat till) kan du kontrollera om tangentkombinationen redan har kopplats till ett kommando eller ett annat objekt. Om kombinationen redan används väljer du en annan.

   Skapa en ny tangent bords gen väg i dialog rutan Anpassa tangent bord

   Viktigt!: Om du tilldelar om en kombination av nycklar kan du inte längre använda kombinationen för dess ursprungliga syfte. Om du till exempel trycker på CTRL + B ändras den markerade texten till fetstil. Om du tilldelar CTRL + B till ett nytt kommando eller ett annat objekt kan du inte göra texten fet genom att trycka på CTRL + B om du inte återställer tilldelningarna för tangent bords gen vägar till de ursprungliga inställningarna genom att välja Återställ alla längst ned i dialog rutan Anpassa tangent bord .

  4. Tryck på TABB flera gånger tills rutan Spara ändringar i markeras.

  5. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills namnet på det dokument eller den mall där du vill spara ändringen av kortkommandot markeras och tryck sedan på RETUR.

  6. Tryck på TABB flera gånger tills Tilldela markeras och tryck sedan på RETUR.

   Obs!: Om du använder ett programmerbart tangentbord kan tangentkombinationen CTRL+ALT+F8 vara reserverad eftersom den initierar tangentbordsprogrammeringen.

  Så här tar du bort ett kortkommando

  1. Tryck på TABB flera gånger tills rutan Spara ändringar i markeras.

  2. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills namnet på det dokument eller den mall där du vill spara ändringen av kortkommandot markeras och tryck sedan på RETUR.

  3. Tryck på SKIFT+TABB flera gånger tills markören placeras i rutan Aktuella tangenter.

  4. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills kortkommandot som du vill ta bort har markerats.

  5. Tryck på TABB flera gånger tills Ta bort markeras och tryck sedan på RETUR.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×