Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Viktigt!:  Varning!  Om registret redigeras felaktigt kan det skada operativsystemet så allvarligt att det måste installeras om. Microsoft kan inte garantera att problem som orsakats av felaktig redigering av registret går att lösa. Innan du redigerar registret bör du säkerhetskopiera alla viktiga data. Om du vill ha den senaste informationen om att använda och skydda datorns register läser du i Microsoft Windows Hjälp.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av ANROPA i Microsoft Excel.

Obs!:  Funktionen ANROPA är inte tillgänglig i Excel på webben.

Beskrivning

Anropar en procedur i ett DLL-bibliotek eller en kodresurs. Det finns två former av denna funktion. Du kan använda syntax 1 endast med en tidigare registrerad kodresurs (som använder argument från funktionen REGISTRERA). Använd syntax 2a och 2b för att samtidigt registrera och anropa en kodresurs.

Viktigt!: Denna funktion bör endast användas av erfarna användare. Om du använder funktionen ANROPA på ett felaktigt sätt kan det orsaka fel som gör att du måste starta om datorn. Funktionen är endast tillgänglig från ett Excel-makroblad.

Syntax

Syntax 1

Används tillsammans med REGISTRERA

ANROPA(funktionsid;[argument1];...])

Syntax 2

Används fristående (i Microsoft Excel för Windows)

Funktionsid     är det värde som returnerats av en tidigare använd REGISTRERA- eller REGISTRERA.ID-funktion.

ANROPA(modulnamn,procedurnamn,typ,[argument1],...])

Syntaxen för funktionen ANROPA har följande argument:

  • Modulnamn     Obligatoriskt. Text inom citattecken som anger namnet på det DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) som innehåller proceduren (i Microsoft Excel för Windows).

  • Procedurnamn     Obligatoriskt. Text som anger namnet på funktionen i DLL-biblioteket i Microsoft Excel för Windows. Du kan även använda funktionens ordningstal från satsen EXPORTS i moduldefinitionsfilen (.DEF). Ordningstalet ska inte vara i textformat.

  • Typ     Obligatoriskt. Text som anger datatypen för det returnerade värdet och datatyperna för alla argument till DLL-biblioteket eller kodresursen. Den första bokstaven i typ representerar det returnerade värdet. De koder du använder för typ beskrivs mer detaljerat i Använda funktionerna ANROPA och REGISTRERA. När det gäller fristående DLL-bibliotek och kodresurser (XLL) kan du utelämna detta argument.

  • Argument1;...     Valfritt. De argument som ska skickas till proceduren.

Exempel

Nedanstående makroformel registrerar funktionen GetTickCount från 32 bitars Microsoft Windows. GetTickCount returnerar antalet millisekunder som har gått sedan Microsoft Windows startades.

REGISTRERA("Kernel32";"GetTickCount";"J")

Anta att denna REGISTRERA-funktion finns i cell A5. Efter att makrot har registrerat GetTickCount kan du använda funktionen ANROPA för att returnera antalet förflutna millisekunder:

ANROPA(A5)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×