Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan använda Office-fil (.odc) för att ansluta till en OLAP-databas (Online Analytical Processing).

 1. På fliken Data väljer du Hämta data > från databas eller > Från Analysis Services.

  Obs!: Om du använder Excel 2013, 2010 eller 2007 går du till fliken Data, gruppen Hämta externa data och väljer Från andra källor > Från Analysis Services.

  Välj från Analysis Services

  Guiden Dataanslutning startas. Den här guiden innehåller tre skärmar. 

  Guiden Dataanslutning – skärm 1

 2. Skriv namnet på OLAP-servern i textrutan Servernamn.

  Obs!: Om du vill offlinekubfil en fullständig sökväg, filnamn och filnamnstillägg skriver du hela sökvägen, filnamnet och tillägget. Mer information om hur du skapar offlinekubfiler finns i Skapa en offlinekubfil från en OLAP-serverdatabas.

 3. Gör något av följandeunder Inloggningsuppgifter:

  • Om du vill använda Windows användarnamn och lösenord klickar du på Använd Windows autentisering.

  • Om du vill ange ett användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan ditt användarnamn och lösenord i textrutorna Användarnamn och Lösenord.

   Säkerhetsmeddelande: 

   • Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Till exempel är Y6dh!et5 ett starkt lösenord och House27 ett svagt lösenord. Lösenord bör innehålla 8 eller fler tecken. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

   • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 4. Klicka på Nästa för att gå till nästa skärm i guiden

  Guiden Dataanslutning – skärm 2

 5. Välj en databas under Markera den databas som innehåller de data du vill ha.

 6. Om du vill ansluta till en viss kub i databasen kontrollerar du att Anslut till en viss kub eller tabell är markerat och väljer sedan en kub i listan.

 7. Klicka på Nästa för att gå till nästa skärm i guiden

  Skärmen Dataanslutningsguiden 3

 8. Du kan också ändra standardfilnamnet i textrutan Filnamn. Klicka Bläddra om du vill ändra standardplatsen för filen eller söka efter befintliga filnamn.

 9. Du kan också ange en beskrivning av filen, ett mer beskrivande namn och vanliga sökord i textrutorna Beskrivning,Eget namn och Söknyckelord.

 10. Om du vill se till att anslutningsfilen alltid används när pivottabellen uppdateras klickar du på Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data. På så sätt ser du till att uppdateringar av anslutningsfilen alltid används av alla arbetsböcker som använder anslutningsfilen.

 11. Om du vill ange hur en pivottabell ska nås om arbetsboken sparas på Excel Services och öppnas med hjälp av Excel Services klickar du på Autentisering Inställningaroch väljer något av följande alternativ för att logga in på datakällan:

  • Windows-autentisering    Markera det här alternativet om du vill använda den aktuella användaren Windows-användarnamn och lösenord. Det här är den säkraste metoden, men den kan påverka prestanda när det finns många användare.

  • SSO    Välj det här alternativet om du vill använda enkel inloggning och ange sedan motsvarande ID-sträng i textrutan SSO-ID. En webbplatsadministratör kan konfigurera SharePoint webbplats för att använda en databas för enkel inloggning där ett användarnamn och lösenord kan lagras. Den här metoden kan vara mest effektiv när det finns många användare.

  • Inga    Välj det här alternativet om du vill spara användarnamnet och lösenordet i anslutningsfilen.

   Säkerhetsmeddelande: Undvik att spara inloggningsinformation när du ansluter till datakällor. Informationen kan lagras som oformaterad text, vilket innebär att illvilliga användare kan komma åt den och använda den för att göra intrång i datakällan.

   Obs!: Autentiseringsinställningen används endast av Excel Services och inte av Microsoft Office Excel. Om du vill se till att samma data används oavsett om du öppnar arbetsboken i Excel eller Excel Services kontrollerar du att autentiseringsinställningen i Excel är densamma.

 12. Klicka på OK.

 13. Klicka på Slutför om du vill stänga guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Importera data visas.

  Importera data

 14. Gör något av följande under Välj hur du vill visa dessa data i arbetsboken:

  • Om du bara vill skapa en pivottabellrapport klickar du på Pivottabellrapport.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport pivotdiagram en pivottabellrapport klickar du pivotdiagram pivottabellrapport.

  • Om du vill spara den valda anslutningen i arbetsboken för senare användning klickar du på Skapa endast anslutning. Med den här kryssrutan ser du till att anslutningen används av formler som innehåller kubfunktioner som du skapar och att du inte vill skapa en pivottabellrapport.

 15. Under Var vill du placera dessa data? gör du något av följande:

  • Om du vill placera pivottabellen eller pivotdiagram-rapporten i ett befintligt kalkylblad väljer du På detta kalkylblad och skriver sedan den första cellen i cellområdet där du vill hitta pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj Bild av knapp för att tillfälligt dölja dialogrutan, markera den första cellen i kalkylbladet och sedan trycka på Visa dialogruta Bild av knapp.

 16. Om du vill placera pivottabellrapporten i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 17. Du kan också ändra anslutningsegenskaper genom att klicka på Egenskaper,genom att göra ändringarna i dialogrutan Anslutningsegenskaper och sedan klicka på OK. Mer information finns i Anslutningsegenskaper.

Tips: När du använder en arbetsbok som är ansluten till en SQL Server Analysis Services-databas kan du behöva ytterligare information för att besvara specifika produktfrågor, till exempel referensinformation om flerdimensionella uttryck (MDX) eller konfigurationsprocedurer för en OLAP-server (Online Analytical Processing).

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×