Använd zoomning för PowerPoint ge din presentation liv

Om du vill göra presentationerna mer dynamiska och spännande kan du prova att använda zoomning för att PowerPoint.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Om du vill lägga till en zoom går du till Infoga > Zoom.

Om du vill sammanfatta hela presentationen på en bild väljer du Sammanfattningszoom

Om du bara vill visa markerade bilder väljer du Bildzoom

Om du bara vill visa ett avsnitt väljer du Avsnittszoom

Visar olika typer av zoomning som du kan välja när du går till Infoga > Zoom: Sammanfattningszoom, Bildzoom och Avsnittszoom.

Översikt

När du skapar en zoomning i PowerPoint kan du hoppa till och från särskilda bilder, avsnitt och delar i en presentation i en ordning som du bestämmer när du presenterar.

Zoom för PowerPoint bara tillgängligt på Windows – i Microsoft 365 och PowerPoint 2019.

Sammanfattningszoom

En sammanfattningszoom är som en landningssidan där du kan se de olika delarna i presentationen samtidigt. När du presenterar kan du använda zoomningen för att gå från en plats i presentationen till en annan i valfri ordning. Du kan vara kreativ, hoppa framåt eller visa olika delar av bildspelet igen utan att avbryta flödet av presentationen.

Sammanfattningszoom stöds nu för Microsoft 365 prenumeranter i PowerPoint för Microsoft 365 för Mac från och med version 16.19.18110915.

 1. Gå till Infoga > Zoom.

  Visar knappen Zooma på fliken Infoga i PowerPoint.

 2. Välj Sammanfattningszoom.

  Visar olika typer av zoomning som du kan välja när du går till Infoga > Zoom: Sammanfattningszoom, Bildzoom och Avsnittszoom.

 3. Dialogrutan Infoga sammanfattningszoom öppnas.

  Markera bilder som du vill ska ingå i sammanfattningszoomningen. Det här blir de första bilderna i sammanfattningszoomavsnitten . Mer information om hur du använder avsnitt i PowerPoint finns i Ordna dina PowerPoint bilder i avsnitt.

  Visar dialogrutan Infoga sammanfattningszoom i PowerPoint för en presentation utan befintliga avsnitt.

  Om du redan har avsnitt i presentationen är den första bilden i varje avsnitt förvald som standard. Om du inte vill ta med vissa avsnitt i zoomningen avmarkerar du dem. Om du sedan PowerPoint ta bort alla avsnitt som du inte tog med i sammanfattningszoomningen avmarkerar du kryssrutan bredvid Behåll oanvända avsnitt i presentationen. Oroa dig inte – bilderna i avsnitten som du tar bort är fortfarande en del av presentationen.

  Visar dialogrutan Infoga sammanfattningszoom i PowerPoint med markerade avsnitt.

  Visar markerad ruta bredvid "Behåll oanvända avsnitt".

 4. När du har markerat alla bilder som du vill använda för sammanfattningszoomningen väljer du Infoga. Sammanfattningszoomningen skapas och visas som en ny bild precis före den första bilden som du inkluderat i sammanfattningszoomningen.

  Visar bilden med sammanfattningsavsnitt för en sammanfattningszoom i PowerPoint.

När du har skapat en sammanfattningszoom kanske du fortfarande vill lägga till eller ta bort avsnitt i presentationen. Om du har gjort ändringar sedan du först gjorde den sammanfattningszoom som du vill skapa behöver du inte börja om från början – uppdatera bara sammanfattningszoomningen.

 1. Markera zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Välj Redigera sammanfattning, välj de avsnitt du vill ha i sammanfattningszoomningen och välj sedan Uppdatera.

  Obs!: Du kan inte lägga till eller ta bort avsnitt i presentationen i den här vyn, utan bara från sammanfattningszoomningen.

Bildzoom

Med en bildzoom kan du göra presentationen mer dynamisk och kan navigera fritt mellan bilder i valfri ordning utan att avbryta flödet av presentationen. Det är ett bra alternativ för kortare presentationer utan många avsnitt, men du kan använda bildzoomningar för många olika presentationsscenarier.

Med bildzoomning kan du öka detaljnivån till flera delar av informationen samtidigt som det känns som om du är kvar på samma arbetsyta.

 1. Gå till Infoga > Zoom.

  Visar knappen Zooma på fliken Infoga i PowerPoint.

 2. Välj Bildzoom.

  Visar olika typer av zoomning som du kan välja när du går till Infoga > Zoom: Sammanfattningszoom, Bildzoom och Avsnittszoom.

 3. Dialogrutan Bildzoom öppnas. Markera de bilder som du vill använda i bildzoomningen.

 4. När du har markerat alla bilder som du vill använda väljer du Infoga. Bildzoomningen skapas.

Tips: Om du vill kan du snabbt skapa en bildzoom genom att välja den bild du vill använda i miniatyrfönstret och dra den till bilden där du vill ha din bildzoom. På så sätt kan du skapa zoomningar, ändra dem snabbt och ordna dem som du vill genom att klicka och dra.

Som standard är bildzoomningen en förhandsgranskningsminiatyr av bilden, men du kan välja en ny bild från datorn eller webben som representerar det avsnitt eller den bild som du ska gå till.

 1. Markera zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Välj Byt bild för att välja en ny bild på webben eller datorn som ska användas istället för miniatyrbilden.

  Visar gruppen Zoomningsalternativ på fliken Format för en avsnittszoom eller bildzoom i PowerPoint.

 3. Välj eller sök på webben efter en bild som du vill använda. När du har valt bilden du vill använda väljer du Infoga.

  Visar dialogrutan Infoga bild i PowerPoint.

Du kan också välja olika utseenden på zoomningar i Zoomningsstilar– du kan ändra kantlinjen, lägga till visuella effekter eller välja från valfria kombinationer av kantlinjer och effekter i galleriet.

Visar olika zoomningsstilar och effekter som du kan välja på fliken Format i PowerPoint.

Avsnittszoom

En avsnittszoom är en länk till ett avsnitt som redan finns i presentationen. Du kan använda dem för att gå tillbaka till avsnitt som du vill lägga tonvikt på eller belysa hur vissa delar av presentationen är sammankopplade. Mer information om hur du använder avsnitt i PowerPoint finns i Ordna dina PowerPoint bilder i avsnitt.

 1. Gå till Infoga > Zoom.

  Visar knappen Zooma på fliken Infoga i PowerPoint.

 2. Välj Avsnittszoom.

  Visar olika typer av zoomning som du kan välja när du går till Infoga > Zoom: Sammanfattningszoom, Bildzoom och Avsnittszoom.

 3. Markera det avsnitt som du vill använda som avsnittszoom.

 4. Välj Infoga. Avsnittszoomningen skapas.

Tips: Om du vill kan du snabbt skapa en avsnittszoom genom att välja det avsnittsnamn du vill använda i miniatyrfönstret och dra det till bilden där du vill att ett avsnitt ska zoomas in.

Som standard är avsnittszoomningen en förhandsgranskningsbild i miniatyr av bilden, men du kan välja en ny bild från datorn eller webben som representerar det avsnitt eller den bild som du ska gå till.

 1. Markera zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Välj Byt bild för att välja en ny bild på webben eller datorn som ska användas istället för miniatyrbilden.

  Visar gruppen Zoomningsalternativ på fliken Format för en avsnittszoom eller bildzoom i PowerPoint.

 3. Välj eller sök på webben efter en bild som du vill använda. När du har valt bilden du vill använda väljer du Infoga.

  Visar dialogrutan Infoga bild i PowerPoint.

Du kan också välja olika utseenden på zoomningar i Zoomningsstilar– du kan ändra kantlinjen, lägga till visuella effekter eller välja från valfria kombinationer av kantlinjer och effekter i galleriet.

Visar olika zoomningsstilar och effekter som du kan välja på fliken Format i PowerPoint.

Skapa zoomningar som sticker ut med fler zoomningsalternativ

Zoom i PowerPoint kommer till sin rätt när du använder den på ditt eget sätt. Välj fliken Format i menyfliksområdet för att komma till zoomningsverktygen, som du kan använda för att skapa precis det utseende du är ute efter när du presenterar.

 1. Markera zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Om du vill återgå till zoomningsbilden efter att du har tittat på avsnitt eller bilder i sammanfattnings-, bild- eller avsnittszoomningen kontrollerar du att kryssrutan Återgå till zoom är markerad. Om du vill gå vidare till nästa bild efter att du har tittat på en del av zoomningen avmarkerar du den.

  Visar gruppen Zoomningsalternativ på fliken Format för en avsnittszoom eller bildzoom i PowerPoint.

  (Om du arbetar med en sammanfattningszoom eller en avsnittszoom återgår du som standard till zoomningsbilden när du presenterar efter att ha gåt till avsnittet. Om du använder en bildzoom går du som standard vidare till nästa bild när du har tittat på bildzoomningen.)

Ett annat sätt att ändra utseende på zoomningen är att använda bakgrunden på bilden där zoomningen finns så att zoomningen nästan inte går att skilja från huvudarbetsytan när du presenterar. Välj Zoomningsbakgrund för att få sammanfattnings-, avsnitts- eller bildzoomningen att smälta ihop med startbilden.

 1. Markera zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Välj Zoomningsbakgrund i gruppen Zoomningsstilar. Zoomningen antar startbildens bakgrund.

  Visar olika zoomningsstilar och effekter som du kan välja på fliken Format i PowerPoint.

Som standard använder zoomningen zoomningsövergången när du presenterar, och det är den som gör att zoomarna känns levande. Om du inte vill använda zoomningsövergången, eller om du vill ändra varaktigheten på övergången, kan du göra det.

 1. Markera zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Om du vill använda zoomningsövergången när du presenterar din zoomning kontrollerar du att rutan bredvid Zoomningsövergång är markerad i gruppen Zoomningsalternativ.

  Visar gruppen Zoomningsalternativ på fliken Format för en avsnittszoom eller bildzoom i PowerPoint.

  Om du inte vill använda zoomningsövergången när du presenterar avmarkerar du rutan bredvid Zoomningsövergång.

 3. Om du vill ändra tidsinställningen på zoomningsövergången använder du upp- och nedpilarna bredvid indikatorn Varaktighet för att ändra hur länge zoomningsövergången varar.

Krav

I följande tabell finns information om det lägsta versionsnumret som krävs i PowerPoint för att skapa eller spela upp zoomningslänkar.

PowerPoint-version

Det här kan du göra med Zoom

PowerPoint Microsoft 365, version 1607 eller senare

PowerPoint 2019

Skapa och spela upp zoomning

PowerPoint Microsoft 365 för Mac, version 16.9 eller senare

PowerPoint 2019 för Mac

Spela upp zoom

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 för Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint för Mac 2011

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Spela upp zoomning som hyperlänkar utan zoomningsövergång

Tillbaka till zoomning stöds inte.

PowerPoint för webben

Zoom spelas inte upp

PowerPoint för Android

PowerPoint för iOS

PowerPoint Mobile för Windows

Spela upp zoom

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×