Använda Autosumma för att summera tal

Om du behöver summera en kolumn eller en rad med tal kan du låta Excel göra jobbet. Markera en cell bredvid talen du vill summera, klicka på Autosumma på fliken Start, tryck på Retur och sedan är du klar.

Autosumma på fliken Start

När du klickar på Autosumma skrivs automatiskt en formel (som använder funktionen SUMMA) för att summera talen.

Här är ett exempel. Om du vill lägga till siffrorna för januari i den här underhållningsbudgeten markerar du cell B7, cellen direkt under kolumnen med tal. Klicka sedan på Autosumma. En formel visas i cell B7 och cellerna som du summerar markeras i Excel.

Formel som skapats genom att klicka på Start > Autosumma

Tryck på Retur om du vill visa resultatet (95,94) i cell B7. Du kan även se formeln i formelfältet högst upp i Excel-fönstret.

Autosummeringsresultat i cell B7

Meddelanden: 

 • Om du vill summera en kolumn med tal markerar du cellen direkt under det sista talet i kolumnen. Om du vill summera en rad med tal markerar du cellen direkt till höger.

 • Funktionen Autosumma finns på två platser: Start > Autosumma och Formler > Autosumma.

 • När du har skapat en formel kan du kopiera den till andra celler i stället för att behöva skriva den flera gånger. När du till exempel kopierar formeln i cell B7 till cell C7 justeras formeln i C7 automatiskt till den nya platsen och de numeriska värdena beräknas i C3:C6.

 • Du kan också använda Autosumma för fler än en cell åt gången. Du kan till exempel markera både cell B7 och C7, klicka på Autosumma och räkna samman båda kolumnerna samtidigt.

 • Du kan även summera tal genom att skapa en enkel formel.

Om du behöver summera en kolumn eller en rad med tal kan du låta Excel göra jobbet. Markera en cell bredvid talen du vill summera, klicka på Autosumma på fliken Start, tryck på Retur och sedan är du klar.

Autosumma på fliken Start

När du klickar på Autosumma skrivs automatiskt en formel (som använder funktionen SUMMA) för att summera talen.

Här är ett exempel. Om du vill lägga till siffrorna för januari i den här underhållningsbudgeten markerar du cell B7, cellen direkt under kolumnen med tal. Klicka sedan på Autosumma. En formel visas i cell B7 och cellerna som du summerar markeras i Excel.

Formel som skapats genom att klicka på Start > Autosumma

Tryck på Retur om du vill visa resultatet (95,94) i cell B7. Du kan även se formeln i formelfältet högst upp i Excel-fönstret.

Autosummeringsresultat i cell B7

Meddelanden: 

 • Om du vill summera en kolumn med tal markerar du cellen direkt under det sista talet i kolumnen. Om du vill summera en rad med tal markerar du cellen direkt till höger.

 • Funktionen Autosumma finns på två platser: Start > Autosumma och Formler > Autosumma.

 • När du har skapat en formel kan du kopiera den till andra celler i stället för att behöva skriva den flera gånger. När du till exempel kopierar formeln i cell B7 till cell C7 justeras formeln i C7 automatiskt till den nya platsen och de numeriska värdena beräknas i C3:C6.

 • Du kan också använda Autosumma för fler än en cell åt gången. Du kan till exempel markera både cell B7 och C7, klicka på Autosumma och räkna samman båda kolumnerna samtidigt.

 • Du kan även summera tal genom att skapa en enkel formel.

Om du behöver summera en kolumn eller rad med tal kan Excel på webben göra beräkningarna åt dig. Markera en cell bredvid de tal du vill summera, klicka på Autosumma på fliken Start, tryck på Retur så är du klar.

Klicka på Autosumma i gruppen Redigering för att summera tal

När du klickar på AutosummaExcel på webben en formel (som använder funktionen SUMMA)för att summera talen.

Här är ett exempel. Om du vill lägga till siffrorna för januari i den här underhållningsbudgeten markerar du cell B7, cellen direkt under kolumnen med tal. Klicka sedan på Autosumma. En formel visas i cell B7.

Tryck Retur för att visa resultatet (95,94) i cell B7. Du kan se formeln i formelfältet.

Exempel på Autosumma med resultat

På en Android-surfplatta eller Android-telefon

 1. I ett kalkylblad trycker du på den första tomma cellen efter ett cellområde som innehåller tal, eller trycker och drar för att markera det cellområde som du vill beräkna.

  Android-surfplatta, Excel Autosumma

 2. Tryck på Autosumma.

  Android-surfplatta Excel AutoSumma

 3. Tryck på Summa.

  Summa för Android-surfplatta i Excel

 4. Tryck på bockmarkeringen.

  Bockmarkering

  Nu är du klar!

  Summan är slutförd

På din iPad

 1. Om du vill summera en kolumn med tal trycker du för att markera cellen direkt under det sista talet i kolumnen.

  Välj kolumn för Autosumma

 2. Tryck på Autosumma på fliken Formler.

  Fliken Formler

 3. Tryck på Summa och sedan på Retur.

  Menyn Funktioner för Autosumma

  Nu är du klar!

  Summa för Autosumma

På din iPhone

 1. Tryck för att markera cellen direkt under det sista talet i kolumnen.

  Markera cell

 2. Tryck på menyfliksknappen Åtkomstmenyn i menyfliksområdet i Excel för Android .

 3. Tryck på Formler.

  Fliken Formler

 4. Tryck på Autosumma.

  Välj Autosumma

 5. Tryck på Summa.

  Välj Summa

 6. Tryck på bockmarkeringen.

  Bockmarkering

  Nu är du klar!

  Summan är slutförd

På din Windows-surfplatta eller Windows-telefon

 1. I ett kalkylblad trycker du på den första tomma cellen efter ett cellområde som innehåller tal, eller trycker och drar för att markera det cellområde som du vill beräkna.

  Excel Autosumma för Windows-surfplattan

 2. Tryck på Autosumma.

  Excel Autosumma för Windows-surfplattan

 3. Tryck på Summa.

  Summa för Windows-surfplatta i Excel

 4. Tryck på bockmarkeringen.

  Bockmarkering

  Nu är du klar!

  Summan är slutförd

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×