Använd Access Student-databasmallen för att hålla reda på information om dina elever, bland annat nödkontakter, medicinsk information och information om deras vårdnadshavare. Du kan också söka efter och filtrera elever, spåra elevnärvaro, visa eller dölja kolumner och mappa elevadresser.

Vill du titta på en video om hur du använder den här mallen? Se den här artikeln med mallen Studentdatabas.

Obs!: Databasmallen Elever har uppdaterats de senaste åren. De här instruktionerna gäller den senaste versionen av mallen som kan laddas ned. Om stegen nedan inte stämmer överens med det du ser använder du förmodligen en äldre version av mallen.

Använda databasen

I den här artikeln går vi in på de grundläggande stegen för att använda databasmallen Elever.

Förbereda databasen för användning

 • När du först öppnar databasen visas välkomstformuläret i Access. Om du vill förhindra att det här formuläret visas nästa gång du öppnar databasen avmarkerar du kryssrutan Visa välkommen när den här databasen öppnas.

  Stäng välkomstformuläret för att börja använda databasen.

 • Kontrollera att allt databasinnehåll är aktiverat genom att klicka på Aktivera innehållet i meddelandefältet.

  Mer information om hur du aktiverar databasinnehåll finns i artikeln Bestämma om du ska ange en databas som betrodd.

Söka efter en elev

Med snabbsökningsrutan kan du snabbt hitta en elev i formuläret Elevlista.

 • Skriv den text du vill söka efter i rutan Snabbsökning och tryck sedan på RETUR.

  Listan filtreras så att endast de poster som innehåller den text du sökte efter visas. Om du vill återgå till hela listan klickar du på Radera den aktuella sökningen. (Det är X:et i sökrutan.)

Filtrera elevlistan

I formuläret Elevlista kan du filtrera listan med elever och spara dina favoritfilter för framtida bruk.

 1. Du kan tillämpa filter genom att högerklicka på formuläret och välja de filter du vill använda.

 2. Klicka på Spara filter.

 3. I formuläret Filterdetaljer anger du ett filternamn och en beskrivning och klickar sedan på Stäng.

 4. Använd rutan Filtrera favoriter om du vill använda ett sparat filter eller klicka på (Rensa filter) om du vill ta bort filtret.

Visa eller dölja kolumner

I formuläret Elevlista är vissa fält (kolumner) dolda som standard. Så här ändrar du vilka fält som visas:

 1. Klicka på Visa/dölj fält.

 2. I dialogrutan Ta fram kolumner markerar du kryssrutan bredvid varje kolumn som du vill visa. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja kolumnen.

Visa elevinformation

Med formuläret Elevinformation kan du visa och ange mer information om en elev, inklusive bilder, vårdnadshavare, nödinformation och närvaro. Så här visar du formuläret Elevinformation:

 • Klicka på Öppna bredvid objektet som du vill se i formuläret Elevlista.

Lägga till en bild

I formuläret Elevinformation kan du lägga till bilder och andra bifogade filer.

 • Klicka på Redigera bild under bildramen.

 • Klicka på Lägg till i dialogrutan Bifogade filer.

 • Bläddra till mappen som innehåller filen i dialogrutan Välj fil.

 • Markera den fil du vill lägga till och klicka sedan på Öppna.

 • Klicka OK i dialogrutan Bifogade filer.

Obs!: Du kan bifoga flera filer för varje objekt, inklusive olika filtyper, till exempel dokument eller kalkylblad.

Lägga till elever från Microsoft Outlook

Om du använder Microsoft Outlook kan du lägga till elever från det programmet utan att behöva skriva in informationen på annat sätt.

 1. Klicka på Lägg till från Outlook i formuläret Elevlista.

 2. Välj namnen som du vill lägga till i databasen i dialogrutan Välj namn som ska läggas till.

 3. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

Visa en karta över en elevs adress

Om du har angett en gatuadress för eleven i formuläret Studentinformation kan du visa en karta över platsen:

 • Klicka på Klicka för att mappa.

Visa rapporter

Databasen Elever innehåller flera rapporter, bland annat Alla elever,allergieroch läkemedel, kontaktinformationför nödsituationer, vårdnadshavareinformationoch mycket mer. Så här visar du en rapport:

 • Dubbelklicka på den rapport som du villvisa under Rapporter i navigeringsfönstret.

Du kan skapa egna anpassade rapporter. Mer information finns i artikeln Skapa en enkel rapport.

Ändra databasen Elever

Du kan anpassa databasen Elever genom att lägga till ett nytt fält i tabellen Elever och sedan lägga till det fältet i formuläret Elevlista, Formuläret Elevinformation och rapporten Alla elever.

Lägga till ett fält i tabellen Elever

 1. Stäng alla öppna flikar.

 2. Dubbelklicka på tabellen Elever i navigeringsfönstret.

 3. Bläddra till höger tills du ser kolumnen Lägg till nytt fält. Dubbelklicka på kolumnrubriken och skriv fältnamnet.

Första gången du anger data i kolumnen anges datatypen åt dig i Access.

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport

När ett fält har lagts till i en tabell kan du sedan lägga till det i ett formulär eller en rapport.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy.

 2. Klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Dra det fält du vill ha från fältlistan till formuläret eller rapporten.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×