Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan utföra beräkningar och logiska jämförelser i en tabell med hjälp av formler. Kommandot Formel finns i gruppen Data, på fliken Layout under Tabellverktyg.

Gruppen Data på fliken Layout under Tabellverktyg i menyfliksområdet i Word 2010

En formel i Word uppdateras automatiskt när du öppnar ett dokument som innehåller formeln. Du kan också uppdatera formelresultat manuellt. Mer information finns i avsnittet Uppdatera formelresultat.

Obs!: Formler i Word- och Outlook-tabeller är en typ av fältkod. Mer information om fältkoder finns i avsnittet Se även.

Artikelinnehåll

Infoga en formel i en tabellcell

 1. Välj den tabellcell där resultatet ska visas. Ta bort innehållet om cellen inte är tom.

 2. Klicka på Formel i gruppen Data på fliken Layout under Tabellverktyg.

 3. Du kan skapa formeln i dialogrutan Formel. Du kan skriva i Formel, markera ett talformat i listan Nummerformat samt klistra in funktioner och bokmärken ur listorna Klistra in funktion och Klistra in bokmärke.

Uppdatera formelresultat

Resultatet av en formel i Word beräknas när den infogas och när dokumentet som innehåller formeln öppnas. Resultatet av en formel i Outlook beräknas endast när den infogas och kan inte redigeras av e-postmottagaren.

Det går också att uppdatera följande manuellt:

 • Resultatet för en eller fler specifika formler.

 • Resultatet för alla formler i en specifik tabell.

 • Alla fältkoder i ett dokument, inklusive formler.

Uppdatera resultatet för specifika formler

 1. Markera de formler som du vill uppdatera. Du kan markera flera formler genom att hålla ned Ctrl-tangenten medan du väljer.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka på formeln. Klicka på Uppdatera fält.

  • Tryck på F9.

Uppdatera alla formelresultat i en tabell

 • Markera den tabell som innehåller formelresultat som du vill uppdatera och tryck på F9.

Uppdatera alla formler i ett dokument

Viktigt!:  Med den här proceduren uppdateras alla fältkoder i ett dokument, inte bara formler.

 1. Tryck på Ctrl + A.

 2. Tryck på F9.

Exempel: summera talen i en tabell med hjälp av positionella argument

Du kan använda positionella argument (VÄNSTER, HÖGER, ÖVER, UNDER) med följande funktioner:

 • MEDEL

 • ANTAL

 • MAX

 • MIN

 • PRODUKT

 • SUMMA

Nedan visar vi ett exempel på hur du kan addera tal med hjälp av funktionen SUMMA och positionella argument.

Viktigt!:  Ange värdet noll (0) i någon av de tomma celler som tas med i beräkningen när du summerar i en tabell med hjälp av positionella argument. Då slipper du fel.

 1. Välj den tabellcell där resultatet ska visas. Ta bort innehållet om cellen inte är tom.

 2. Klicka på Formel i gruppen Data på fliken Layout under Tabellverktyg.

 3. Gör något av följande i dialogrutanFormel:

Så här lägger du till talen ...

Skriv följande i rutan Formel

Ovanför cellen

=SUMMA(ÖVER)

Under cellen

=SUMMA(UNDER)

Ovanför och nedanför cellen

=SUMMA(ÖVER;UNDER)

Till vänster om cellen

=SUMMA(VÄNSTER)

Till höger om cellen

=SUMMA(HÖGER)

Till vänster och höger om cellen

=SUMMA(VÄNSTER;HÖGER)

Till vänster om och ovanför cellen

=SUMMA(VÄNSTER;ÖVER)

Till höger om och ovanför cellen

=SUMMA(HÖGER;ÖVER)

Till vänster om och nedanför cellen

=SUMMA(VÄNSTER;UNDER)

Till höger om och under cellen

=SUMMA(HÖGER;UNDER)

 1. Klicka på OK.

Tillgängliga funktioner

Obs!: I de formler där du använder positionella argument (t.ex. VÄNSTER) används inte värdena i rubrikraderna.

Följande funktioner kan användas i tabellformler i Word och Outlook:

Funktion

Funktion

Exempel

Returnerar

ABS()

Beräknar absolutvärdet av värdet i parentesen

=ABS(-22)

22

OCH()

Utvärderar huruvida samtliga argument i parentesen är lika med SANT.

=OCH(SUMMA(VÄNSTER)<10;SUMMA(ÖVER)>=5)

1, om summan av värdena till vänster om formeln (i samma rad) är lägre än 10 och om summan av värdena ovanför formeln (i samma kolumn, exklusive eventuell rubrikcell) är större än eller lika med 5 – annars 0.

MEDEL()

Beräknar medelvärdet av posterna i parentesen.

=MEDEL(HÖGER)

Medelvärdet för alla värden till höger om formelcellen, på samma rad.

ANTAL()

Beräknar antalet poster i parentesen.

=ANTAL(VÄNSTER)

Antalet värden till vänster om formelcellen, på samma rad.

DEFINIERAT()

Utvärderar om argumentet inom parenteserna har definierats. Returnerar 1 om argumentet har definierats och utvärderas utan fel, och 0 om argumentet inte har definierats eller returnerar ett fel.

=DEFINIERAT(brutto_inkomst)

1 om brutto_inkomst har definierats och utvärderas utan fel – annars 0.

FALSKT

Tar inga argument. Returnerar alltid 0.

=FALSKT

0

OM()

Utvärderar det första argumentet. Returnerar det andra argumentet om det första argumentet är sant – returnerar det tredje argumentet om det första argumentet är falskt.

Obs!:  Kräver exakt tre argument.

=OM(SUMMA(VÄNSTER)>=10;10;0)

10 om summan av värdena till vänster om formeln är minst 10 – annars 0.

INT()

Avrundar värdet i parentesen nedåt till närmaste heltal.

=INT(5,67)

5

MAX()

Returnerar maxvärdet av posterna i parentesen.

=MAX(ÖVER)

Det största värdet som hittas i cellerna ovanför formeln (exklusive eventuella rubrikrader).

MIN()

Returnerar minimumvärdet i posterna i parentesen.

=MIN(ÖVER)

Det minsta värdet i cellerna ovanför formeln (exklusive eventuella rubrikrader).

REST()

Har två argument (måste vara tal eller utvärdera till tal). Returnerar resten efter det att det andra argumentet har dividerats med det första. Om resten är 0 (noll) returneras 0,0

=REST(4;2)

0,0

ICKE()

Använder ett argument. Utvärderar om argumentet är sant. Returnerar 0 om argumentet är sant, 1 om argumentet är falskt. Används oftast i en IF-formel.

=ICKE(1=1)

0

ELLER()

Har två argument. Om något av argumenten är sant, returneras 1. Om båda är falska returneras 0. Används oftast i OM-formler.

=ELLER(1=1;1=5)

1

PRODUKT()

Beräknar produkten av posterna i parentesen.

=PRODUKT(VÄNSTER)

Produkten om man multiplicerar alla värden i cellerna till vänster om formeln.

AVRUNDA()

Har två argument (det första argumentet måste vara ett tal eller utvärderas till ett tal – det andra argumentet måste vara ett heltal eller utvärderas till ett heltal). Avrundar det första argumentet till det antal siffror som anges i det andra argumentet. Om det andra argumentet är större än noll (0), avrundas det första argumentet nedåt till angivet antal siffror. Om det andra argumentet är noll (0), avrundas det första argumentet nedåt till närmaste heltal. Om det andra argumentet är negativt avrundas det första argumentet nedåt till vänster om decimaltecknet.

=AVRUNDA(123,456; 2)

=AVRUNDA(123,456; 0)

=AVRUNDA(123,456; -2)

123,46

123

100

TECKEN()

Använder ett argument som måste vara ett tal eller utvärderas till ett tal. Utvärderar om posten inom parenteser är större än, lika med eller mindre än noll (0). Returnerar 1 om den är större än noll, 0 om den är noll och -1 om den är mindre än noll.

=TECKEN(-11)

-1

SUMMA()

Beräknar summan av posterna i parentesen.

=SUMMA(HÖGER)

Summan av värdena i cellerna till höger om formeln.

SANT()

Använder ett argument. Utvärderar om argumentet är sant. Returnerar 1 om argumentet är sant, 0 om argumentet är falskt. Används oftast i en IF-formel.

=SANT(1=0)

0

Använda bokmärkesnamn och cellreferenser i formler

Du kan referera till en bokmärkt cell genom att använda cellens bokmärkesnamn i en formel. Om du till exempel har bokmärkt en cell som innehåller eller returnerar ett tal med bokmärkesnamnet brutto_inkomst avrundas värdet i den cellen nedåt till närmaste heltal genom formeln =AVRUNDA(brutto_inkomst; 0).

Du kan också använda kolumn- och radreferenser i en formel. Det finns två referensformat: RnCn och A1.

Obs!: Den cell som innehåller formeln tas inte med i de beräkningar där du använder en referens. Om cellen är en del av referensen ignoreras den.

RnCn-referenser

Du kan referera till en tabellrad, -kolumn eller -cell i en formel med hjälp av RnCn-referenskonventionen. I den konventionen refererar Rn till rad n, och Cn refererar till kolumn n. Ett exempel: R1C2 refererar till cellen på första raden i andra kolumnen. Den här tabellen innehåller exempel på det här referensformatet.

Om du vill referera till

Använder du det här referensformatet

En hel kolumn

Cn

En hel rad

Rn

En viss cell

RnCn

Den rad som innehåller formeln

R

Den kolumn som innehåller formeln

C

Alla celler mellan två angivna celler

RnCn:RnCn

En cell i en bokmärkt tabell

Bokmärkesnamnet RnCn

Ett intervall med celler i en bokmärkt tabell

Bokmärkesnamnet RnCn:RnCn

A1-referenser

Du kan referera till en cell, en uppsättning celler och ett område med celler med hjälp av A1-referenskonventionen. Där syftar bokstaven på den kolumn där cellen finns, medan siffran syftar på den rad där cellen finns. Den första kolumnen i en tabell är kolumn A. Den första raden i en tabell är rad 1. Den här tabellen innehåller exempel på det här referensformatet.

Om du vill referera till

Använder du den här referensen

Cellen i första kolumnen och andra raden

A2

De två första cellerna i den första raden

A1;B1

Alla celler i den första kolumnen och de två första cellerna i den andra kolumnen

A1:B2

Se även

Fältkoder i Word och Outlook

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×