Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en rörelsebana som animeringseffekt

Du kan använda rörelsebanor som animeringseffekt för att flytta bildobjekt i en sekvens som berättar en historia effektivt.

Till exempel visar planet till höger (nedan) startpunkten för planet, och den prickade linjen mellan de två planen visar den bana som följs när animeringen spelas upp. Den genomskinliga bilden till vänster är den plats där planet kommer att vara när rörelsebanan har slutförts.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

1:14

Microsoft 365 prenumeranter har ett tidsbesparande alternativ för rörelsebaserade animeringseffekter: Morfning

Lägga till en rörelsebana för ett objekt

"Kurva vänster"-rörelsebana

 1. Klicka på det objekt som du vill animera.

 2. På fliken Animeringar klickar du på Lägg till animering.

  Lägga till animering

 3. Bläddra ned till Rörelsebanor och välj en bana.

  Bläddra ned till rörelsebanor

  Tips:   Om du väljer alternativet Anpassad bana kan du sedan rita banan du vill att objektet ska följa.

  Rita en anpassad bana

  För att sluta rita en anpassad bana trycker du på Esc.

Avancerade alternativ för rörelsebanor

 1. Om du inte ser någon rörelsebana som du vill använda kan du klicka på Fler rörelsebanor längst ned i galleriet.

  Fler rörelsebanor

  Klicka på en animering om du vill se en förhandsvisning av hur objektet flyttas på bilden.

  Klicka på en rörelsebana

 2. När du har valt den rörelsebana du vill ha klickar du på OK.

  För att ta bort en animering klickar du – på bilden – på rörelsebanan (prickad linje med pil) och trycker sedan på Ta bort.

  Klicka på rörelsebanan och trycka på TA BORT

Redigera rörelsebanor

 1. Om du till exempel vill ändra riktningen på rörelsebanan, redigera de enskilda punkterna i rörelsebanan eller låsa (göra så att andra inte kan ändra animationen) eller låsa upp animationen klickar du på Effektalternativ.

  Redigera en rörelsebanas effekt

 2. För att förhandsgranska rörelsebanan klickar du först på objektet på bilden och sedan på Animeringar > Förhandsgranska.

  Tips:    Förhandsgranska finns på fliken Animeringar precis under fliken Arkiv längst till vänster.

  Klicka på Förhandsgranska

Använda fördefinierade banor

I de flesta fall är en av de grundläggande bananimeringarna ett perfekt val för att göra bilden intressant. I följande exempel används bananimeringen Sväng för grafik, Effektalternativ för att ändra banans riktning och sedan Omvänd banriktning för att få önskat utseende.

Exempel: använda en fördefinierad bananimering för grafik

 1. På en tom bild klickar du på Infoga > Former > Rektangel (eller en annan form om du vill) och infogar den sedan genom att klicka i bildens övre vänstra hörn.

 2. Se till att rektangeln fortfarande är markerad och klicka på Animeringar > Rörelsebanor och sedan på Sväng under Grundläggande.

  Använd en sökanimering på fliken Animeringar
 3. När förhandsgranskningen av animeringen är klar kan du klicka på Effektalternativ på fliken Animeringar och sedan på Nedåt åt höger.

 4. För markören över animeringens slutpunkt tills den ändras till en dubbelpil med en linje igenom, och klicka sedan och dra till bildens nedre högra hörn.

  Ändra storlek på animeringsbanan genom att dra i hörnet
 5. Klicka slutligen på Effektalternativ > Omvänd banriktning.

  Ctrl-klicka på banan för att vända dess riktning

  Animeringen flyttar nu bilden från den minst synliga platsen på bilden (nere till höger) till den mest synliga (övre vänstra).

Använda anpassade banor

Om du vill rita en anpassad rörelsebana markerar du det objekt som du vill animera och klickar på Animeringar > Rörelsebanor och väljer sedan ett alternativ under Anpassad. Ritmetoden skiljer sig åt beroende på vilken typ av bana du väljer.

Om du har valt en Kurva eller Frihandsfigur: Knappar för sökanimeringarna Kurva eller Friform

 1. Klicka på startpunkten och klicka sedan varje gång du vill påbörja en ändring av riktningen.

 2. Avsluta genom att dubbelklicka.

Om du har valt en Linje eller Frihand: Sökanimeringen Linje eller Frihand

 • Klicka och håll ned musknappen och rita önskad form. Släpp knappen när du är klar.

Så här ändrar du en anpassad bana när du har ritat den:

 • Ctrl+klicka eller högerklicka på den anpassade banan och klicka på Redigera punkter.

  Egen bana-animering i läget Redigera punkter

  Tips: Om du aldrig har redigerat banor i ett grafikprogram tidigare kan det vara lättare att ta bort effekten och rita den igen.

Lägga till en rörelsebana för ett objekt eller en text

 1. Markera den text eller det objekt du vill använda animeringseffekt på.

 2. På fliken Animeringar klickar du under RörelseRörelsebanor och sedan, under Enkel eller Komplex på den rörelsebana du vill ha.

  Fliken Animeringar, gruppen Rörelse

  Tips: 

  • Pilar som visar rörelsebanan när du redigerar animeringen visas inte för åhörarna under bildspelet.

  • Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Rita en egen rörelsebana

 1. Markera den text eller det objekt du vill använda animeringseffekt på.

 2. På fliken Animeringar klickar du under RörelseRörelsebanor och därefter på Rita kurva, Rita friform, Rita linje eller Rita på frihand.

  Fliken Animeringar, gruppen Rörelse

 3. Om du vill rita den rörelsebana du har valt, gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Rita en kurva

Klicka på den plats på bilden där du vill starta rörelsebanan och flytta pekaren längs en linje. Klicka där du vill ha en kurvspets i sökvägen. Dubbelklicka var du vill för att sluta rita rörelsebanan.

Rita en rörelsebana som frihandsfigur som innehåller raka linjer

Klicka på den plats på bilden där du vill starta rörelsebanan, flytta pekaren i en riktning för att rita en rak linje och klicka sedan på vid valfri punkt där du vill skapa ett hörn. Eller klicka och håll ned medan du flyttar muspekaren åt valfritt håll för att rita en bana som upplevs handritad. Klicka när du vill växla mellan ritmetoderna. Dubbelklicka var du vill för att sluta rita rörelsebanan.

Rita en linje

Klicka på den plats på bilden där du vill starta rörelsebanan, håll ned musknappen och dra pekaren i en riktning för att rita en rak linje. Släpp musknappen för att sluta rita rörelsebanan.

Rita en bana som ser handritad ut

Klicka på den plats på bilden där du vill starta rörelsebanan, håll ned musknappen och dra pekaren i en riktning. Släpp musknappen för att sluta rita rörelsebanan.

Tips: 

 • Om du vill att kurv- eller frihandsfigursbanan ska sluta där den började (kallas att ”stänga” rörelsebanan) klickar du på rörelsebanans startpunkt för att sluta rita banan, i stället för att dubbelklicka eller släppa upp musknappen.

 • Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Justera animeringens rörelsebana

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilderoch Disposition Fliken Disposition.

 2. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

  Tips: 

  • Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett nummer Animeringsnummer bredvid objektet, som anger i vilken ordning den ska spelas upp.  Om två animeringseffekter är inställda på att spelas upp samtidigt representeras de av en numrerad stack Animering, numrerad stapel.

  • Om du vill välja en animeringseffekt som finns i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel, behöver du visa hela listan med animeringseffekter på bilden. På fliken Animeringar klickar du under AnimeringsalternativÄndra ordning och sedan på den animation du vill använda.

 3. På fliken Animeringar klickar du under AnimeringsalternativEffektalternativ och sedan på Redigera punkter.

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

 4. Dra en redigeringspunkt på bananimeringen för att justera figuren.

  Tips: Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Ändra riktningen på rörelsebanan

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilderoch Disposition Fliken Disposition.

 2. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

  Tips: 

  • Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett nummer Animeringsnummer bredvid objektet, som anger i vilken ordning den ska spelas upp.  Om två animeringseffekter är inställda på att spelas upp samtidigt representeras de av en numrerad stack Animering, numrerad stapel.

  • Om du vill välja en animeringseffekt som finns i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel, behöver du visa hela listan med animeringseffekter på bilden. På fliken Animeringar klickar du under AnimeringsalternativÄndra ordning och sedan på den animation du vill använda.

 3. På fliken Animeringar klickar du under AnimeringsalternativEffektalternativ och sedan på Omvänd banriktning.

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

  Tips: Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Stänga eller öppna rörelsebanan

En rörelsebana är ”stängd” om banan slutar där den startade. En rörelsebana är ”öppen” om den slutar på en annan plats än där den startade.

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilderoch Disposition Fliken Disposition.

 2. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

  Tips: 

  • Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett nummer Animeringsnummer bredvid objektet, som anger i vilken ordning den ska spelas upp.  Om två animeringseffekter är inställda på att spelas upp samtidigt representeras de av en numrerad stack Animering, numrerad stapel.

  • Om du vill välja en animeringseffekt som finns i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel, behöver du visa hela listan med animeringseffekter på bilden. På fliken Animeringar klickar du under AnimeringsalternativÄndra ordning och sedan på den animation du vill använda.

 3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Öppna en stängd bana

Håll ned CTRL, klicka på rörelsebanan på bilden och klicka sedan, på snabbmenyn som öppnas, på Öppna kurva.

Stänga en öppen bana

Håll ned CTRL, klicka på rörelsebanan på bilden och klicka sedan, på snabbmenyn som öppnas, på Stäng kurva.

Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Flytta rörelsebanan på bilden

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilderoch Disposition Fliken Disposition.

 2. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

  Tips: 

  • Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett nummer Animeringsnummer bredvid objektet, som anger i vilken ordning den ska spelas upp.  Om två animeringseffekter är inställda på att spelas upp samtidigt representeras de av en numrerad stack Animering, numrerad stapel.

  • Om du vill välja en animeringseffekt som finns i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel, behöver du visa hela listan med animeringseffekter på bilden. På fliken Animeringar klickar du under AnimeringsalternativÄndra ordning och sedan på den animation du vill använda.

 3. Placera pekaren över rörelsebanan tills den blir en Handpekare och dra sedan dra rörelsebanan till den nya platsen.

  Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×