Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd SharePoint i Microsoft 365 med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek för att visa objekt på ett sätt som känns vettigt för dig. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du lägger till och ordnar kolumner. Du får också lära dig hur du anpassar vyn genom att sortera, gruppera och filtrera objekt.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder SharePoint i Microsoft 365 rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint i Microsoft 365 körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogram. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint i Microsoft 365.

I det här avsnittet

Lägga till en kolumn

 1. Gå till dokumentbiblioteket där du vill lägga till en kolumn.

 2. I listvyn trycker du på Tabb tills du hör: "Växla markering för alla objekt." Med JAWS hör du: "Entering table".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör "Lägg till kolumn" och tryck på Retur. Menyn Lägg till kolumn öppnas.

 4. För att gå igenom kolumnalternativen trycker du på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Skapa en kolumn öppnas med fokus på redigeringsrutan Kolumnnamn.

 5. Skriv ett namn för den nya kolumnen.

 6. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Spara och tryck sedan på Retur. Kolumnen läggs in till höger om de befintliga kolumnerna.

Dölj kolumn

 1. Gå till dokumentbiblioteket där du vill dölja en kolumn.

 2. I listvyn trycker du på Tabb tills du hör: "Växla markering för alla objekt." Med JAWS hör du: "Entering table".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör namnet på kolumnen du vill dölja och tryck på Retur. Kolumnmenyn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Kolumninställningar" och tryck sedan på högerpilen för att expandera menyalternativet.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Dölj den här kolumnen" och tryck på Retur.

Ordna kolumnerna i ett dokumentbibliotek

 1. Gå till dokumentbiblioteket som har kolumnerna som du vill ordna.

 2. I listvyn trycker du på Tabb tills du hör: "Växla markering för alla objekt." Med JAWS hör du: "Entering table".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör namnet på kolumnen du vill flytta och tryck på Retur. Kolumnmenyn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Kolumninställningar" och tryck sedan på högerpilen för att expandera menyalternativet.

 5. För att flytta kolumnen, tryck på nedåtpilen tills du hör antingen "Flytta åt vänster" eller "Flytta åt höger" och tryck på Retur. Kolumnen flyttas ett steg åt vänster eller höger.

  Upprepa steg 2 till 5 för varje kolumn du vill flytta.

Sortera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Gå till dokumentbiblioteket som har de kolumner som du vill sortera.

 2. I listvyn trycker du på Tabb tills du hör: "Växla markering för alla objekt." Med JAWS hör du: "Entering table".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör namnet på kolumnen du vill sortera objekten efter och tryck på Retur. Kolumnmenyn öppnas.

 4. De tillgängliga sorteringsalternativen beror på typen av data i kolumnen, exempelvis A till Ö,Äldre till nyareeller Mindre till större. Välj ett alternativ genom att trycka på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på Retur.

  Objektens ordning i biblioteket ändras och fokus flyttas till det första biblioteksobjektet.

Filtrera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Gå till dokumentbiblioteket som har de kolumner som du vill filtrera.

 2. I listvyn trycker du på Tabb tills du hör: "Växla markering för alla objekt." Med JAWS hör du: "Entering table".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör namnet på kolumnen du vill filtrera objekten efter och tryck på Retur. Kolumnmenyn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Filtrera efter" och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Filtrera efter öppnas.

 5. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till listan med tillgängliga filtreringsvärden. Tillgängliga värden beror på vilka data som finns i kolumnen. Om du till exempel filtrerar efter kolumnen Ändrad kan du välja datum.

 6. Tryck på nedåtpilen tills du hör det filtreringsvärde du vill använda och tryck på blanksteg för att välja det. Du kan välja flera värden.

 7. Om du vill använda dina val trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Använd" och trycker på Retur. Bara objekt som överensstämmer med värdet du valt visas i listan.

Obs!: Ta bort ett filter genom att gå till kolumnen med filtret, öppna kolumnmenyn, trycka på nedåtpilen tills du hör "Filtrera efter" och trycka på Retur. Tryck på Tabb tills du hör "Rensa alla" och tryck på Retur. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Använd" och tryck på Retur.

Gruppera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Gå till dokumentbiblioteket som har kolumnerna som du vill gruppera.

 2. I listvyn trycker du på Tabb tills du hör: "Växla markering för alla objekt." Med JAWS hör du: "Entering table".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör namnet på kolumnen du vill gruppera posterna efter och tryck på Retur. Kolumnmenyn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Gruppera efter" följt av namnet på kolumnen och tryck på Retur.

  Dokumenten i biblioteket grupperas efter värdet du valde. Objekten i kolumnen Ändringsdatum grupperas exempelvis efter det datum då de ändrades.

Ta bort ett objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Gå till dokumentbiblioteket som har objektet du vill ta bort.

 2. Tryck på Tabb tills du hör det första eller det markerade objektet i listan med filer och mappar.

 3. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna tills du hör det objekt som du vill ta bort.

 4. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10.

 5. I snabbmenyn trycker du på nedpilen tills du hör "Ta bort" och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Ta bort öppnas med fokus på knappen Avbryt.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Ta bort" och tryck sedan på Retur. Objektet flyttas till papperskorgen och fokus återgår till bibliotekslistan.

Namnge och spara en anpassad vy i ett dokumentbibliotek

När du är nöjd med den anpassade vyn ger du vyn ett namn och sparar den. Den anpassade vyn läggs till i listan med vyer.

För att ange att vyn har ändringar som inte sparats visas en asterisk bredvid vyns namn längst upp till höger i dokumentbibliotekssidan. Om du till exempel har gjort ändringar i vyn Alla dokument läser skärmläsaren upp den som "Alla dokument, asterisk".

 1. Tryck på Tabb tills du hör: "Kommandofält".

 2. Tryck på vänster- eller högerpilen tills du hör "Vyn Alla dokument" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Spara vy som" och tryck på Retur. Dialogrutan Spara som öppnas med fokus i redigeringsrutan Spara aktuell vy eller skriv ett nytt namn.

 4. Skriv ett nytt namn på vyn.

 5. Om du vill spara dina ändringar trycker du på Tabb tills du hör "Spara, knapp" och trycker sedan på Retur.

  Den anpassade vyn läggs till i Visa-menyn i dokumentbiblioteket och asterisken bredvid vynamnet tas bort.

Ställa in standardvyn för ett dokumentbibliotek

För att ställa in standardvyn för ett dokumentbibliotek måste du ha behörigheten biblioteksägare eller administratör för biblioteket. Mer information finns i Inställningar för vyer.

Ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek

För att ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek måste du ha behörigheten biblioteksägare eller administratör för biblioteket. Stegen för att ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek beskrivs i Ta bort en vy.

Se även

Använda en skärmläsare för att redigera en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att välja vilka kolumner som ska visas i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Kortkommandon i SharePoint Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera SharePoint Online

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×