Använda inspelningshanteraren för Lync

Kommunikationsprogrammet Inspelningshanteraren för Microsoft Lync 2010 innehåller många bra visningsfunktioner för den presentatör som skapat inspelningen. Med Lync-inspelningshanteraren kan du spela upp ljud och visa videor, snabbmeddelandekonversationer, programdelningar, Microsoft PowerPoint-presentationer, whiteboard-tavlor och omröstningar – precis som de var under mötet eller konversationen i Microsoft Lync Online. Du kan också dölja olika funktioner så att du kan fokusera på andra delar av Lync Online-inspelningen. Med hjälp av indexeringsfunktionen kan du välja att lyssna på en viss talare eller att visa ett visst innehåll. Dessutom får du tillgång till en lista över deltagarna, och du kan också ladda ned alla bifogade filer.

I artikeln

Starta inspelningshanteraren för Lync

Du kan öppna inspelningshanteraren för Lync inifrån Inspelningshanteraren för Microsoft Lync 2010.

Obs!:  Lync Online måste vara installerat för att du ska kunna använda inspelningshanteraren för Lync för att spela upp inspelningar.

  1. Öppna Inspelningshanteraren genom att göra något av följande:

    • Klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Microsoft Lync och klicka slutligen på Inspelningshanteraren för Microsoft Lync 2010.

    • Klicka på Verktyg i Lync-huvudfönstret och klicka på Inspelningshanteraren.

Obs!:  Om Verktyg-menyn inte visas klickar du på pilen bredvid knappen Alternativ ( Ikonen Alternativ ) och sedan på Visa menyraden.

  1. Klicka på en inspelning i Inspelningshanteraren för Lync och klicka sedan på Spela upp. Inspelningshanteraren för Lync öppnas.

Överst på sidan

Använda uppspelningskontrollerna

När du spelar upp en inspelning kan du använda följande kontroller för att styra uppspelningen eller gå till olika delar av inspelningen:

  • Om du vill visa eller dölja listan med deltagare och bifogade filer som gjordes tillgängliga under det ursprungliga mötet klickar du på knappen Information och bifogade filer.

  • Om du vill navigera till en viss del av det delade innehållet eller en viss talare klickar du på knappen Innehållsdelning och personer som talar för att visa eller dölja indexfönstret.

  • Om du vill gå framåt eller bakåt i inspelningen klickar du på reglaget längst ned i spelaren och drar det åt endera hållet.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×