Med hjälp av kommunikationsprogrammet Inspelningshanteraren för Microsoft Lync 2010 kan du hantera de konversationer och möten som du har spelat in via Microsoft Lync Online. Få reda på hur du använder inspelningshanteraren för Lync för att spela in möten och lyssna på inspelningar i avsnittet Spela in och spela upp möten i Lync Online.

Vad vill du göra?

Utforska inspelningshanteraren

Alla dina sparade inspelningar visas i inspelningshanteraren. I inspelningshanteraren kan du spela upp eller byta namn på inspelningar, eller skapa ett videoformat som du kan dela med andra. Det här gör du på flikarna Lync-inspelningar och Windows Media-inspelningar (.wmv) i inspelningshanteraren.

Öppna inspelningshanteraren genom att klicka på Start, Alla program, Microsoft Lync och sedan Microsoft Lync Inspelningshanteraren.

Utforska fliken Lync-inspelningar

Klicka på fliken Lync-inspelningar om du vill visa de Lync Online-inspelningar som finns sparade på datorn. På fliken Lync-inspelningar kan du spela upp, byta namn på, ta bort och söka efter olika Lync-inspelningar. Du kan också spara hela eller delar av en inspelning i Windows Media-format, och sedan publicera inspelningen så att andra kan komma åt den.

När du spelar upp en inspelning i inspelningshanteraren öppnas den och spelas upp i inspelningshanteraren för Microsoft Lync 2010. Inspelningshanteraren för Lync 2010 innehåller bra visningsfunktioner för den presentatör som skapade inspelningen. Det går att visa alla delar av inspelningen: ljud, video, snabbmeddelandekonversationer, programdelning, Microsoft PowerPoint-presentationer, whiteboard-tavlor och omröstningar, precis som de såg ut under mötet eller konversationen i Lync. Du kan också dölja en eller flera av dessa funktioner så att du kan fokusera på andra delar av Lync-inspelningen. Med indexeringsfunktionen kan du välja att lyssna på en viss talare eller visa en specifik typ av innehåll, och dessutom får du tillgång till en lista med deltagare och du kan hämta bifogade filer.

Utforska fliken Windows Media-inspelningar (.wmv)

Klicka på fliken Windows Media-inspelningar (.wmv) om du vill visa Lync-inspelningar som du har valt att spara i ett videoformat. På fliken Windows Media-inspelningar (.wmv) kan du spela upp, ta bort och bläddra till videofiler på datorn eller på en nätverksplats. Det är enkelt att dela en Windows Media-videofil med andra.

Du kan skapa en Windows Media-version av en inspelning på två olika sätt: Du kan skapa den automatiskt och spara inspelningen när du avslutar en Lync-session (genom att markera Skapa också en version som du kan publicera för andra), eller skapa den vid ett senare tillfälle på fliken Lync-inspelningar.

Överst på sidan

Spela upp en inspelning i inspelningshanteraren för Lync

 1. Klicka på fliken Lync-inspelningar eller på fliken Windows Media-inspelningar (.wmv).

 2. Klicka på en inspelning och klicka sedan på Spela upp.

Överst på sidan

Söka efter inspelningsmappen

När du spelar in en Lync-session sparas inspelningen som standard i mappen C:\Användare\användarnamn\Lync-inspelningar på datorn. Du kan ändra standardplatsen i Lync (med hjälp av Spara fil-alternativen).

Om du dessutom skapar en Windows Media-version av inspelningen sparas den som standard i mappen C:\Användare\användarnamn\Lync-inspelningar på datorn. Du kan ändra platsen när du skapar Windows Media-inspelningen, antingen när du stoppar Lync-sessionen eller via inspelningshanteraren. Få reda på mer i nästa avsnitt, "Publicera en inspelning som du kan dela med andra".

 1. Klicka på Start, Alla program, Microsoft Lync och sedan på Microsoft Lync Inspelningshanteraren.

 2. Klicka på fliken Lync-inspelning eller på fliken Windows Media-inspelningar (.wmv).

 3. Klicka på en inspelning, och sedan på Bläddra.

Överst på sidan

Publicera en inspelning som du kan dela med andra

Du kan göra en inspelning tillgänglig för andra genom att spara hela eller delar av Lync-inspelningen som en Windows Media-fil och publicera Windows Media-filen på en delad nätverksplats eller i ett resursbibliotek i Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Klicka på Start, Alla program, Microsoft Lync och sedan på Microsoft Lync Inspelningshanteraren.

 2. Klicka på fliken Lync-inspelningar.

 3. Klicka på en inspelning och klicka sedan på Publicera.

 4. Om du vill ändra namnet på inspelningen anger du ett nytt namn under Namn på inspelningsfil.

 5. Gör något av följande under Spara till om du vill ändra platsen för inspelningen:

  • Klistra in en webbadress i textrutan, till exempel en URL till ett resursbibliotek i SharePoint Server 2010.

  • Klicka på Bläddra och navigera till den mapp där du vill spara videon.

Obs!:  Om du har SharePoint Server 2010 och behörighet för det kan du spara inspelningen i ett resursbibliotek i Microsoft SharePoint. Om problem uppstår vid överföringen av filen till SharePoint Server 2010 ber du administratören för SharePoint att öka standardinställningarna för maximal överföringsstorlek (standardinställningen är 50 MB) och inställningen för överföringens tidsgräns.

 1. Klicka på Alternativ om du vill välja vilken typ av innehåll du vill ta med i den publicerade videon eller ange inspelningens start- och sluttid.

 2. Markera kryssrutorna bredvid den typ av innehåll du vill ta med under Innehåll i video. Om en innehållstyp inte är tillgänglig fanns den inte med i Lync-sessionen.

Obs!:  Om en del innehåll i den ursprungliga Lync-sessionen hade en mycket stor storlek (till exempel en stor whiteboard-tavla, en lång snabbmeddelandesession eller delning av dubbla bildskärmar), kanske innehållet blir mindre tydligt i den färdiga videon. Dessutom trunkeras oftast alla eventuella pennanteckningar i snabbmeddelandeområdet av inspelningen på grund av den begränsade bredden i den färdiga videon.

 1. Ange Starttid och Sluttid under Tid om du vill välja var i den ursprungliga inspelningen som den publicerade versionen ska börja eller sluta.

Överst på sidan

Byta namn på en inspelning

Gör följande om du vill byta namn på en inspelning:

 1. Klicka på Start, Alla program, Microsoft Lync och sedan på Microsoft Lync Inspelningshanteraren.

 2. Klicka på fliken Lync-inspelningar.

 3. Klicka på en inspelning och klicka sedan på Byt namn. Inspelningens rubrik markeras.

 4. Skriv ett nytt namn och tryck på RETUR.

Överst på sidan

Ta bort en inspelning

Gör följande om du vill ta bort en inspelning:

 1. Klicka på Start, Alla program, Microsoft Lync och sedan på Microsoft Lync-inspelningshanteraren.

 2. Klicka på fliken Lync-inspelningar eller på fliken Windows Media-inspelningar (.wmv).

 3. Klicka på en inspelning och klicka sedan på Ta bort.

Obs!:  När en Windows Media-inspelning finns på en annan dator tas endast länken till inspelningen bort från inspelningshanteraren när du tar bort en inspelning. Om du vill ta bort den faktiska inspelningen måste du ta bort den på den plats där inspelningen finns sparad.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×