Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Aktivera linjalen

Om du inte ser linjalen högst upp i dokumentet går du till Visa > linjal för att visa den.

Linjalinställningen på fliken Visa

Ställa in ett tabbstopp med linjalen

 1. Välj Vänster tabb Bild av tabb till vänster om den vågräta linjalen för att ändra den till den typ av flik du vill använda.

  Vänster flikknapp på linjalen

 2. Välj någon av följande typer:

  • Bild av tabb Ett vänstertabbstopp anger den vänstra änden av textraden. Medan du skriver fylls texten mot höger.

  • Knappen Centrerat tabbstopp Ett mittpunktstabbstopp anger positionen i mitten av textraden. Medan du skriver centreras texten efter den här positionen.

  • Bild av tabb Ett högertabbstopp anger den högra änden av textraden. Medan du skriver fylls texten mot vänster.

  • Flikbild Ett decimaltabbstopp justerar tal runt ett decimaltecken. Utan hänsyn till antalet siffror förblir decimaltecknet i samma position. Se Använda decimaltabbstopp för att rada upp tal med decimaltecken.

  • Knappen Fälttabb Ett fälttabbstopp placerar inte text. Det infogar ett vertikalt fält på tabbens position. Till skillnad från andra flikar läggs stapelfliken till i texten så fort du klickar på linjalen. Om du inte tar bort strecktabbstoppet innan du skriver ut dokumentet skrivs den lodräta linjen ut.

 3. Klicka eller tryck längst ned på den vågräta linjalen där du vill ställa in tabbstoppet.

Dra tabbstoppet nedåt från linjalen för att ta bort det.

Det vänstra indraget anger positionen för den vänstra sidan av ett stycke. När du flyttar vänster indrag flyttas indraget på den första raden eller det hängande indraget i synk.

 1. Markera texten där du vill ange vänster indrag.

 2. Dra den fyrkantiga markören på linjalens nedre vänstra sida på linjalen till den plats där du vill ha styckets vänstra kant.

  Markör för vänster indrag på linjalen

Markören för höger indrag styr positionen på höger sida av ett stycke.

 1. Markera texten där du vill ange rätt indrag.

 2. På linjalen drar du den triangulära markören längst ned till höger på linjalen till den plats där du vill ha styckets högra kant.

  Markör för höger indrag på linjalen

Med ett indrag av första raden har den första raden i ett stycke ett indrag och inte följande rader i ett stycke.

 1. Markera texten där du vill lägga till ett indrag av första raden.

 2. Dra den triangulära markören längst upp till vänster på linjalen på linjalen på den plats där du vill att indraget ska börja, till exempel till 1-tumsmarkeringen.

  Markör för indrag av första raden

Med ett hängande indrag kommer den andra samt alla efterföljande rader i ett stycke att ha ett större indrag än den första raden.

 1. Markera den text där du vill göra ett hängande indrag.

 2. Dra den övre triangulära delen av den nedre markören på linjalen till den plats där du vill att indraget ska börja, till exempel till 1-tumsmarkeringen.

  Markör för hängande indrag

Aktivera linjalen

Om du inte ser linjalen högst upp i dokumentet går du till Visa > linjal för att visa den.

Visa-fliken > linjalinställning

Ställa in ett tabbstopp med linjalen

 1. Välj Vänster tabb Vänster flikknapp till vänster om den vågräta linjalen för att ändra den till den typ av flik du vill använda.

  Mac vänster flikknapp på linjalen

 2. Välj någon av följande typer:

  • Vänster flikknapp Ett vänstertabbstopp anger den vänstra änden av textraden. Medan du skriver fylls texten mot höger.

  • Flikknappen Centrera Ett mittpunktstabbstopp anger positionen i mitten av textraden. Medan du skriver centreras texten efter den här positionen.

  • Höger flikknapp Ett högertabbstopp anger den högra änden av textraden. Medan du skriver fylls texten mot vänster.

  • Fliken Decimal Ett decimaltabbstopp justerar tal runt ett decimaltecken. Utan hänsyn till antalet siffror förblir decimaltecknet i samma position. Se Använda decimaltabbstopp för att rada upp tal med decimaltecken.

  • Knappen Lodrät liggande stapel Ett tabbstopp för staplar inte placerar text infogas ett lodrätt fält vid tabbläget. Till skillnad från andra flikar läggs stapelfliken till i texten så fort du klickar på linjalen. Om du inte tar bort strecktabbstoppet innan du skriver ut dokumentet skrivs den lodräta linjen ut.

 3. Klicka eller tryck längst ned på den vågräta linjalen där du vill ställa in tabbstoppet.

Dra tabbstoppet nedåt från linjalen för att ta bort det.

Det vänstra indraget anger positionen för den vänstra sidan av ett stycke. När du flyttar vänster indrag flyttas indraget på den första raden eller det hängande indraget i synk.

 1. Markera texten där du vill ange vänster indrag.

 2. Dra den fyrkantiga markören på linjalens nedre vänstra sida på linjalen till den plats där du vill ha styckets vänstra kant.

  Markör för vänster indrag

Markören för höger indrag styr positionen på höger sida av ett stycke.

 1. Markera texten där du vill ange rätt indrag.

 2. På linjalen drar du den triangulära markören längst ned till höger på linjalen till den plats där du vill ha styckets högra kant.

  Markör för höger indrag för Mac

Med ett indrag av första raden har den första raden i ett stycke ett indrag och inte följande rader i ett stycke.

 1. Markera texten där du vill lägga till ett indrag av första raden.

 2. Dra den triangulära markören längst upp till vänster på linjalen på linjalen på den plats där du vill att indraget ska börja, till exempel till 1-tumsmarkeringen.

  Mac-markör för första raden

Med ett hängande indrag kommer den andra samt alla efterföljande rader i ett stycke att ha ett större indrag än den första raden.

 1. Markera den text där du vill göra ett hängande indrag.

 2. Dra den övre triangulära delen av den nedre markören på linjalen till den plats där du vill att indraget ska börja, till exempel till 1-tumsmarkeringen.

  Indragsmarkör för hängande linje på Mac

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×