Excel visas en vågrät och lodrät linjal i vyn Sidlayout och du kan använda linjalerna för att mäta bredd och höjd på objekt i ett kalkylblad. Som standard använder linjalerna de måttenheter som anges för datorns operativsystem, men du kan ändra enheten till tum, centimeter eller millimeter.

Mäta bredd och höjd på objekt i ett kalkylblad

  1. Klicka på Sidlayout i gruppen Arbetsboksvyerfliken Visa.

    Tips: Du kan också klicka på knappen Sidlayout Bild av knappi statusfältet.

  2. Använd den vågräta och lodräta linjalen för att mäta element i kalkylbladet (t.ex. kolumnbredd, radhöjd eller bredd och höjd på sidor).

Ändra linjalenheterna

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  2. Klicka de enheter du vill använda i rutan Linjalenheter under Visa.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×