Använda måttlinjaler i ett kalkylblad

Excel visas en vågrät och lodrät linjal i vyn Sidlayout och du kan använda linjalerna för att mäta bredd och höjd på objekt i ett kalkylblad. Som standard använder linjalerna de måttenheter som anges för datorns operativsystem, men du kan ändra enheten till tum, centimeter eller millimeter.

Mäta bredd och höjd på objekt i ett kalkylblad

  1. Klicka på Sidlayout i gruppen Arbetsboksvyerfliken Visa.

    Tips: Du kan också klicka på knappen Sidlayout Bild av knapp i statusfältet.

  2. Använd den vågräta och lodräta linjalen för att mäta element i kalkylbladet (t.ex. kolumnbredd, radhöjd eller bredd och höjd på sidor).

Ändra linjalenheterna

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  2. Klicka de enheter du vill använda i rutan Linjalenheter under Visa.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×