Du kan skapa formler som är lätta att förstå genom att använda beskrivande namn för att representera celler, cellområden, formler eller konstant värden.

Använd medföljande exempeldata och följande procedurer för att lära dig hur du tilldelar namn till cellreferenser och skapar formler som använder dem.

Kopiera exempeldata

För att bättre förstå stegen kopierar du följande exempeldata till cell A1 i ett tomt blad.

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt blad.

 2. Markera följande exempeldata.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna (1, 2, 3...  A, B, C...) när du kopierar exempeldata till ett tomt blad.

  Markera exempeldata i Hjälp

  Markera exempeldata

  Region

  Projicerat

  Faktisk

  Öster

  5 000 USD

  5 325 kr

  Väst

  1 500 kr

  1 477 kr

  Syd

  2 500 USD

  2 633 kr

  Norr

  500 USD

  1 211 kr

  Mellanstor

  3 500 kr

  3 322 kr

  Central

  2 000 kr

  2 120 kr

 3. Tryck på KOMMANDO+ C.

 4. I bladet markerar du cell A1 och trycker sedan på KOMMANDO+ V.

Skapa en formel genom att tilldela celler ett namn

 1. Markera cellerna C2 till C5, som är de faktiska försäljningarna för regionerna Öst, Väst, Syd och Nord.

 2. Skriv MyRegions till formelfältet, i namnruta, och tryck sedan på RETUR.

  Namnet "MyRegions" tilldelas till cellerna C2 till C5.

 3. Markera cell C9 och skriv Genomsnittlig försäljning för mina regioner.

 4. Markera cell C10, skriv =MEDEL(Mina Regioner)och tryck sedan på RETUR.

  Resultatet är 2661,5.

 5. Markera cellen som innehåller 2661,5.

 6. Klicka på menyn Talformat i gruppen Tal på fliken Start Rutan Formatera tal och klicka sedan på Valuta.

  Resultatet är 2 661,50 kr, vilket är den genomsnittliga faktiska försäljningen för regionerna Öst, Väst, Syd och Nord.

  Tips: 

  • Om du vill granska och hantera namnen som du har tilldelat går du till Infoga-menyn, pekar på Namnoch klickar sedan på Definiera.

  • Du kan skapa en lista över alla namn som har tilldelats till celler i en arbetsbok. Leta upp ett område med två tomma kolumner på bladet (listan kommer att innehålla två kolumner – en för namnet och en för de celler som namnet refererar till). Markera cellen som ska vara det övre vänstra hörnet i listan. På menyn Infoga pekar du på Namn ochklickar sedan på Klistra in. Klicka på Klistra in lista i dialogrutan Klistra in namn.

 1. Markera cellerna C2 till C5, som är de faktiska försäljningarna för regionerna Öst, Väst, Syd och Nord.

 2. Skriv MyRegions till formelfältet, i namnruta, och tryck sedan på RETUR.

  Namnet "MyRegions" tilldelas till cellerna C2 till C5.

 3. Markera cell C9 och skriv Genomsnittlig försäljning för mina regioner.

 4. Markera cell C10, skriv =MEDEL(Mina Regioner)och tryck sedan på RETUR.

  Resultatet är 2661,5.

 5. Markera cellen som innehåller 2661,5.

 6. På fliken Start, under Tal, klickardu Knappen Valuta .

  Resultatet är 2 661,50 kr, vilket är den genomsnittliga faktiska försäljningen för regionerna Öst, Väst, Syd och Nord.

  Tips: 

  • Om du vill granska och hantera namnen som du har tilldelat går du till Infoga-menyn, pekar på Namnoch klickar sedan på Definiera.

  • Du kan skapa en lista över alla namn som har tilldelats till celler i en arbetsbok. Leta upp ett område med två tomma kolumner på bladet (listan kommer att innehålla två kolumner – en för namnet och en för de celler som namnet refererar till). Markera cellen som ska vara det övre vänstra hörnet i listan. På menyn Infoga pekar du på Namn ochklickar sedan på Klistra in. Klicka på Klistra in lista i dialogrutan Klistra in namn.

Riktlinjer för att skapa namn

Riktlinje

Beskrivning

Tillåtna tecken

Det första tecknet i ett namn måste vara en bokstav eller ett understreck (_). Övriga tecken i namnet kan vara bokstäver, siffror, punkter och understreck. På vissa språk Excel du ersätta vissa tecken med understreck.

Syntax

Blanksteg tillåts inte. Understreck och punkter kan användas som avgränsare mellan ord, t.ex. Sales_Tax eller Första.kvartalet.

Cellreferenskonflikter

Namnen får inte vara samma som en cellreferens, t.ex. Z$100, BIN9 eller R1C1.

Maximalt antal tecken

Ett namn kan innehålla upp till 255 tecken. Om ett namn som har definierats för ett område innehåller mer än 253 tecken kan du inte välja det från namnruta men du kan fortfarande använda det i formler.

Känslighet för fall

Namn kan innehålla både versaler och gemener, Excel inte skiljer dem åt. Om du till exempel har namngett en cell som "Försäljning" och sedan namngett en annan cell till "FÖRSÄLJNING" i samma arbetsbok så ersätter det andra namnet förnamnet.

Se även

Beräkningsoperatorer och ordning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×