Använda OCH och ELLER när du vill testa en villkorskombination

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du behöver söka efter data som uppfyller flera villkor, till exempel antal sålda mellan April och januari enheter eller enheter som sålts av Nancy, kan du använda funktionerna och och eller tillsammans. Här är ett exempel:

Använda OCH och ELLER i samma formel

Den här formeln kapslas och funktionen inuti eller funktionen att söka efter antal sålda mellan den 1 April 2011 och den 1 januari 2012 enheter eller alla enheter sålts av Nancy. Du kan se den returnerar True för enheter som sålts av Nancy och för enheter som sålts av Tim och Erik under de datum som anges i formeln.

Här är formeln i ett format du kan kopiera och klistra in. Om du vill leka med den i en exempelarbetsbok finns mer information i slutet av den här artikeln.

= Eller (och (C2 > datum (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

Låt oss gå lite djupare i formeln. Funktionen eller kräver en uppsättning argument (element) som kan testa för att se om texten redan är SANT eller FALSKT. I den här formeln är det första argumentet är funktionen och och funktionen datum inuti den, andra är ”Nancy”. Du kan läsa formeln så här: Test som ska visas om en försäljning gjorts efter 30 April 2011 och före den 1 januari 2012 eller har gjorts av Nancy.

Funktionen och returnerar True eller False. För det mesta du använder och vill utöka funktionerna i en annan funktion, t.ex eller och om. I det här exemplet skulle funktionen eller hitta rätt datum utan funktionen och.

Använda OCH samt ELLER med OM

Du kan också använda och och eller med om-funktion.

Funktionen OCH och ELLER inkapslade i funktionen OM

I det här exemplet får säljarna ingen bonus förrän de säljer varor för minst 125 000 kr, om de inte arbetar i den södra regionen som är mindre. I så fall får de bonus när de har sålt för 100 000 kr.

= Om (eller (C4 > = 125000; och (B4 = ”södra”; C4 > = 100000)) = SANT; C4 * 0,12 ”ingen bonus”)

Vi går lite djupare igen. Funktionen OM kräver tre datauppgifter (argument) för att kunna köras. Det första argumentet är ett logiskt test, det andra är det värde du vill testa om det är sant och det tredje argumentet är vad som visas om testet returnerar Falskt. I det här exemplet utgör funktionen ELLER och allt som är inkapslat i den det logiska testet. Du kan läsa ut det så här: Leta efter värden som är större än eller lika med 125 000, om inte värdet i kolumn C är "Södra", då ska du leta efter värden som är större än 100 000, och varje gång villkoren är samma multiplicerar du värdet med 0,12, alltså provisionen. Annars visas orden "Ingen bonus".

Överst på sidan

Exempeldata

Kopiera följande tabell i cell A1 i ditt eget kalkylblad om du vill arbeta med exemplen i den här artikeln. Se till att markera hela tabellen, inklusive rubrikraden.


Säljare

Region

Försäljning

Formeln/resultat

Sandberg

Öst

87925

= Om (eller (C2 > = 125000; och (B2 = ”södra”; C2 > = 100000)) = SANT; C2 * 0,12 ”ingen bonus”)

Lidman

Norr

100000

= Om (eller (C3 > = 125000; och (B3 = ”södra”; C3 > = 100000)) = SANT; C3 * 0,12 ”ingen bonus”)

Letzén

Väst

145000

= Om (eller (C4 > = 125000; och (B4 = ”södra”; C4 > = 100000)) = SANT; C4 * 0,12 ”ingen bonus”)

Grauner

Söder

200750

= Om (eller (C5 > = 125000; och (B5 = ”södra”; C5 > = 100000)) = SANT; C5 * 0,12 ”ingen bonus”)

Barnhill

Söder

178650

= Om (eller (C6 > = 125000; och (B6 = ”södra”; C6 > = 100000)) = SANT; C6 * 0,12 ”ingen bonus”)

Thomas

Norr

99555

= Om (eller (C7 > = 125000; och (B7 = ”södra”; C7 > = 100000)) = SANT; C7 * 0,12 ”ingen bonus”)

Keever

Öst

147000

= Om (eller (C8 > = 125000; och (B8 = ”södra”; C8 > = 100000)) = SANT; C8 * 0,12 ”ingen bonus”)

Cassazza

Norr

213450

= Om (eller (C9 > = 125000; och (B9 = ”södra”; C9 > = 100000)) = SANT; C9 * 0,12 ”ingen bonus”)

Brownlee

Söder

122680

= Om (eller (C10 > = 125000; och (B10 = ”södra”; C10 > = 100000)) = SANT; C10 * 0,12 ”ingen bonus”)

Smithberg

Väst

92500

= Om (eller (C11 > = 125000; och (B11 = ”södra”; C11 > = 100000)) = SANT; C11 * 0,12 ”ingen bonus”)

Benson

Öst

88350

= Om (eller (C12 > = 125000; och (B12 = ”södra”; C12 > = 100000)) = SANT; C12 * 0,12 ”ingen bonus”)

Läsvy

Väst

102500

= Om (eller (C13 > = 125000; och (B13 = ”södra”; C13 > = 100000)) = SANT; C13 * 0,12 ”ingen bonus”)

Överst på sidan

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×