Använda Publisher för att skapa och skicka nyhetsbrev via e-post

Du kan använda Publisher om du vill skapa och skicka nyhetsbrev via e-post. Hur du konfigurerar e-postleveransen beror på din målgrupp och hur du vill att formateringen ska visas.

Skicka nyhetsbrevet som en e-postbilaga

Skicka publikationen som en bifogad fil när du vill att mottagarna ska läsa innehållet i publikationen i dess ursprungliga format. På så sätt behöver du inte använda en e-postmall. du kan använda en befintlig anpassad mall för nyhetsbrev för att skapa nyhetsbrevet. Mer information om hur du skapar ett nyhetsbrev finns i Skapa ett nyhetsbrev med Publisher.

Du kan skicka den bifogade filen i något av följande tre format:

 • En Publisher-publikation

 • En PDF-fil

 • En XPS-fil

Det bästa alternativet är att skicka den som en PDF-fil. När du skickar publikationen som en e-postbilaga behöver du inte förhandsgranska den i en webbläsare, eftersom e-postmottagarna kommer att öppna och visa publikationen i rätt program.

 1. Skicka meddelandet genom att klicka på Arkiv > Dela >-e-post (i Publisher 2010 klickar du på Arkiv > Spara & Skicka > Skicka med e-post)och väljer något av följande:

  • Skicka som bifogad fil

   Viktigt!: När du skickar en Publisher-publikation som en e-postbilaga måste mottagaren ha Publisher installerat för att kunna visa publikationen.

  • Skicka som PDF

  • Skicka som XPS

 2. I meddelandehuvudet lägger du till e-postadresser för mottagarna.

 3. Lägg till en rubrik för ditt e-postmeddelande i rutan Ämne.

 4. Välj övriga önskade alternativ i verktygsfältet ovanför meddelandets rubrik.

Skapa och skicka nyhetsbrevet som ett e-postmeddelande

Publisher innehåller många snygga och slagkraftade designer för nyhetsbrev via e-post som du kan skicka som meddelanden.

Skapa nyhetsbrevet

 1. Välj e-postkategorin i listan över malltyper i Publisher.

 2. Rulla nedåt i listan med designer till kategorin Nyhetsbrev och välj den mall för nyhetsbrev som du vill använda.

  Obs!: Under Anpassakan du ändra färgschema och teckensnittsschema och infoga företagsinformation innan du skapar publikationen.

 3. Klicka på Skapa.

 4. Ersätt texten och bilderna i e-postpublikationen med eget innehåll.

 5. Spara nyhetsbrevet för e-post.

Nu när du är klar med att skapa nyhetsbrevet kan du skicka det som e-post.

Förhandsgranska och skicka nyhetsbrevet

 1. Förhandsgranska nyhetsbrevet genom att klicka på Arkiv > Dela > Förhandsgranskning för e-post > Förhandsgranskning för e-post. (I Publisher 2010 klickar du på Arkiv > Spara & Skicka > förhandsgranskning av e->-post i en e-postförhandsgranskning.)

 2. Skicka meddelandet genom att klicka på Arkiv > Dela > E-post > Skicka aktuell sida. (I Publisher 2010 klickar du på Arkiv > Spara & Skicka > Skicka via e-post > Skicka aktuell sida.)

 3. I meddelandehuvudet lägger du till e-postadresser för mottagarna.

 4. Lägg till en rubrik för ditt e-postmeddelande i rutan Ämne.

 5. Välj övriga önskade alternativ i verktygsfältet ovanför meddelandets rubrik.

Skapa och skicka med Koppla e-post

Mer information om hur du skapar och skickar ett kopplat nyhetsbrev via e-post finns i Skapa ett kopplat dokument eller kopplad e-post.

Överst på sidan

Skicka nyhetsbrevet som en e-postbilaga

Skicka publikationen som en bifogad fil när du vill att mottagarna ska läsa innehållet i publikationen i dess ursprungliga format. På så sätt behöver du inte använda en e-postmall. du kan använda en befintlig anpassad mall för nyhetsbrev för att skapa nyhetsbrevet. Mer information om hur du skapar ett nyhetsbrev finns i Skapa ett nyhetsbrev med Publisher.

Du kan skicka den bifogade filen i något av följande fyra format:

 • Ett e-postmeddelande

 • En Publisher-publikation

 • En PDF-fil

 • En XPS-fil

Det bästa alternativet är att skicka den som en PDF-fil. När du skickar publikationen som en e-postbilaga behöver du inte förhandsgranska den i en webbläsare, eftersom e-postmottagarna kommer att öppna och visa publikationen i rätt program.

 1. Skicka meddelandet genom att klicka på >Skicka e-postoch välja något av följande:

  • Skicka som meddelande

  • Skicka publikation som bifogad fil

   Viktigt!: När du skickar en Publisher-publikation som en e-postbilaga måste mottagaren ha Publisher installerat för att kunna visa publikationen.

  • Skicka publikation som bifogad fil i PDF-format

  • Skicka publikation som xps-bilaga

 2. I meddelandehuvudet lägger du till e-postadresser för mottagarna.

 3. Lägg till en rubrik för ditt e-postmeddelande i rutan Ämne.

 4. Välj övriga önskade alternativ i verktygsfältet ovanför meddelandets rubrik.

Skapa och skicka nyhetsbrevet som ett e-postmeddelande

Publisher innehåller många snygga och slagkraftade designer för nyhetsbrev via e-post som du kan skicka som meddelanden.

Skapa nyhetsbrevet

 1. Klicka på E-post i listan över vanliga publikationstyper i Publisher.

 2. Rulla nedåt i listan med designer till kategorin Nyhetsbrev och välj den mall för nyhetsbrev som du vill använda.

  Obs!: Under Anpassakan du ändra färgschema och teckensnittsschema och infoga företagsinformation innan du skapar publikationen.

 3. Klicka på Skapa.

 4. Ersätt texten och bilderna i e-postpublikationen med eget innehåll.

 5. Spara nyhetsbrevet för e-post.

Nu när du är klar med att skapa nyhetsbrevet kan du skicka det som e-post.

Förhandsgranska och skicka nyhetsbrevet

 1. Om du vill förhandsgranska nyhetsbrevet klickar du > Skicka e-post > förhandsgranskning av e-post.

 2. Skicka meddelandet genom att klicka på Arkiv > Skicka e->skicka som meddelande.

 3. I meddelandehuvudet lägger du till e-postadresser för mottagarna.

 4. Lägg till en rubrik för ditt e-postmeddelande i rutan Ämne.

 5. Välj övriga önskade alternativ i verktygsfältet ovanför meddelandets rubrik.

Skapa och skicka med Koppla e-post

Mer information om hur du skapar och skickar ett kopplat nyhetsbrev via e-post finns i Skapa ett kopplat dokument eller en e-postkoppling i Publisher.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×