Ett format är en uppsättning formateringsegenskaper, till exempel teckensnitt, storlek, färg, justering och avstånd. Om du vill använda mer än ett format i taget i en cell eller ett område med celler är det enklast att använda ett format. Format hjälper dig även att hålla formatering konsekvent i en hel arbetsbok.

Excel innehåller flera inbyggda format som du kan använda eller ändra. Du kan också skapa egna anpassade format.

Tillämpa ett cellformat

 1. Markera de celler som du vill formatera.

 2. Klicka på Cellformat på fliken Start och välj sedan önskat format.

  Cellformat på fliken Start

Skapa ett anpassat cellformat

De inbyggda formatmallarna i Excel räcker inte för alla behov, men det är enkelt att skapa ett särskilt dramatiskt format som är lämpligt för en betalning som är försenad eller ett vänligt format för en lista över hushållsarbete.

 1. Klicka på Cellformatfliken Startoch klicka sedan på Nytt cellformat.

  Cellformat på fliken Start

 2. Klicka på Nytt cellformat.

 3. Skriv ett namn på det nya formatet i rutan Formatnamn.

 4. Klicka på Format.

 5. Klicka på flikarna, välj formateringen du vill använda och klicka sedan på OK.

 6. I dialogrutan Nytt cellformat under Formategenskap markerar eller avmarkerar du kryssrutorna för att välja formatering och sedan klickar du på OK.

Skapa ett anpassat cellformat baserat på ett befintligt format

 1. På fliken Start klickar du på Cellformat.

  Cellformat på fliken Start

 2. Håll ned CTRL och klicka på formatet som du vill ha och klicka sedan på Duplicera.

 3. Skriv ett namn på det nya formatet i rutan Formatnamn.

 4. Klicka på Format.

 5. Klicka på flikarna, välj formateringen du vill använda och klicka sedan på OK.

 6. I dialogrutan Ändra cellformat under Formategenskap markerar eller avmarkerar du kryssrutorna för att välja formatering och sedan klickar du på OK.

Ändra ett befintligt cellformat

När du ändrar ett cellformat påverkar det alla celler som har det formatet och som finns i arbetsboken där du ändrar formatet. Det finns inget ångra-kommando när du ändrar ett cellformat. Du kan dock ändra tillbaka till den ursprungliga formateringen.

 1. På fliken Start klickar du på Cellformat.

  Cellformat på fliken Start

 2. Håll ned CTRL och klicka på formatet som du vill ändra och klicka sedan på Ändra.

 3. Klicka på Format.

 4. Klicka på flikarna, välj formateringen du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. I dialogrutan Ändra cellformat under Formategenskap markerar eller avmarkerar du kryssrutorna för att välja formatering och sedan klickar du på OK.

Ta bort ett cellformat från en cell

 1. Markera en cell som är formaterad med formatet du vill ta bort.

 2. Klicka på Cellformat på fliken Start och klicka sedan på Normal.

  Formatmallen Normal

Ta bort ett cellformat

Du kan ta bort inbyggda och anpassade format från listan med tillgängliga format för en viss arbetsbok.

Viktigt!: När du tar bort ett format tas formatet bort från alla celler som är formaterade med det.

 1. På fliken Start klickar du på Cellformat.

  Cellformat på fliken Start

 2. Håll ned CTRL, klicka på formatet och klicka sedan på Ta bort.

  Obs!: Du kan inte ta bort formatet Normal.

Tillämpa ett cellformat

 1. Markera de celler som du vill formatera.

 2. Klicka på det format du vill användaunder Format på fliken Start.

  Fliken Start, gruppen Format

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan.

Skapa ett anpassat cellformat

De inbyggda formatmallarna i Excel täcker inte alla behov av formatering, men det är enkelt att skapa ett särskilt dramatiskt format som är lämpligt för en förfallen summa eller ett vänligt format för en lista över hushållet.

 1. På fliken Start, under Format,pekar du på ett format och klickar sedan på Pil för mer nedan.

  Fliken Start, gruppen Format

 2. Klicka på Nytt cellformat.

 3. Skriv ett namn på det nya formatet i rutan Formatnamn.

 4. Klicka på Format.

 5. Klicka på flikarna, välj formateringen du vill använda och klicka sedan på OK.

 6. I dialogrutan Nytt cellformat under Formategenskap markerar eller avmarkerar du kryssrutorna för att välja formatering och sedan klickar du på OK.

Skapa ett anpassat cellformat baserat på ett befintligt format

 1. På fliken Start, under Format,pekar du på ett format och klickar sedan på Pil för mer nedan.

  Fliken Start, gruppen Format

 2. Håll ned CTRL och klicka på formatet som du vill ha och klicka sedan på Duplicera.

 3. Skriv ett namn på det nya formatet i rutan Formatnamn.

 4. Klicka på Format.

 5. Klicka på flikarna, välj formateringen du vill använda och klicka sedan på OK.

 6. I dialogrutan Ändra cellformat under Formategenskap markerar eller avmarkerar du kryssrutorna för att välja formatering och sedan klickar du på OK.

Ändra ett befintligt cellformat

När du ändrar ett cellformat påverkar det alla celler som har det formatet och som finns i arbetsboken där du ändrar formatet. Det finns inget ångra-kommando när du ändrar ett cellformat. Du kan dock ändra tillbaka till den ursprungliga formateringen.

 1. På fliken Start, under Format,pekar du på ett format och klickar sedan på Pil för mer nedan.

  Fliken Start, gruppen Format

 2. Håll ned CTRL och klicka på formatet som du vill ändra och klicka sedan på Ändra.

 3. Klicka på Format.

 4. Klicka på flikarna, välj formateringen du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. I dialogrutan Ändra cellformat under Formategenskap markerar eller avmarkerar du kryssrutorna för att välja formatering och sedan klickar du på OK.

Ta bort ett cellformat från en cell

 1. Markera en cell som är formaterad med formatet du vill ta bort.

 2. Klicka på Normal under Formatpå fliken Start.

Ta bort ett cellformat

Du kan ta bort inbyggda och anpassade format från listan med tillgängliga format för en viss arbetsbok.

Viktigt!: När du tar bort ett format tas formatet bort från alla celler som är formaterade med det.

 1. Klicka på det format du vill användaunder Format på fliken Start.

 2. Håll ned CTRL, klicka på formatet och klicka sedan på Ta bort.

  Obs!: Du kan inte ta bort formatmallen Normal.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×