När du lägger till en modern sida påen webbplats kan du lägga till och anpassa webbdelar, som är byggblocken för din sida.

I den här artikeln beskrivs webbdelen Markerat innehåll.

Använd den här webbdelen till att visa dynamiskt innehåll (dokument, sidor, nyheter, videoklipp, bilder osv.) från ett dokumentbibliotek, en webbplats, en uppsättning webbplatser, en webbplatssamling eller alla webbplatser. Som standard visas dina senast använda dokument i den här webbdelen. Om du inte har några dokument, filer eller sidor på din webbplats måste du först skapa eller ladda upp dem. 

Exempel på markerat innehåll på en sida

Hur fungerar det?

Lägga till webbdelen Markerat innehåll på en sida

Välj innehållet

Filtrera och sortera

Anpassad fråga

Målgruppsanpassning

Välj layout

Hur fungerar det?

 1. Lägga till webbdelen Markerat innehåll: Börja med att lägga till webbdelen på sidan.

 2. Välj innehåll:Välj källplatsen (t.ex. en webbplats eller ett dokumentbibliotek) och vilken typ av innehåll som ska visas (till exempel dokument, sidor, nyheter, videoklipp, bilder osv.).

 3. Filtrera, sortera och fråga:Ange filter som begränsar vilket innehåll som ska visas (till exempel dokument som ändrats av den aktuella användaren) och en sorteringsordning. Om du är bekant med frågespråk kan du också skapa en anpassad fråga.

 4. Välj en layout:Välj mellan kort, listor, karuselllayouter eller filmtrip-layouter.

  Obs!: Högst 200 objekt kan returneras.

Lägga till webbdelen Markerat innehåll på en sida

 1. Om du inte redan är i redigeringsläge klickar du på Redigera längst upp till höger på sidan.

 2. Håll musen över eller under en befintlig webbdel eller under rubrikområdet, klicka Inringat plustecken som används för att lägga till en modern webbdel på en sidaoch välj sedan webbdelen Markerat innehåll.

  När webbdelen finns på sidan kan du ändra rubriken genom att skriva över standardrubriken Senast använda dokument.

 3. Klicka på knappen Redigera Knapp för att redigera webbdel välj alternativ.

Välj innehållet

När du har lagt till webbdelen och du ser egenskapsfönstret för webbdelen gör du följande:

Verktygsfönstret för webbdelen markerat innehåll
 1. I listrutan Källa väljer du var du vill visa innehåll från:Den här webbplatsen ,Ett dokumentbibliotek på den här webbplatsen ,Den här webbplatssamlingen ,Sidbiblioteket på den här webbplatsen ,Välj webbplatser eller Alla webbplatser. (Denhär webbplatsen är markerad som standard.) Om din webbplats är ansluten till en navplats har du också ett alternativ för att välja Alla platser i navet.

  När du väljer Välj webbplatserkan du söka efter den webbplats du vill lägga till eller välja en eller flera webbplatser från Ofta besökta webbplatser eller Senaste webbplatser. Du kan välja upp till 30 webbplatser.

  Välj webbplatser

  Meddelanden: 

  • Alternativet Välj webbplatser är inte tillgängligt i SharePoint Server, U.S. Government GCC High och DoD och Office 365 som drivs av 21Vianet.

  • Dina SharePoint Server 2019 till exempel Ärden här webbplatsen , Ettdokumentbibliotek på den här webbplatsen ,Den här webbplatssamlingen och Alla webbplatser.

  • Om du planerar att använda flera filter kan du se hur de fungerar tillsammans i avsnittet Använda flera filter nedan.

 2. I listrutan Typ väljer du den typ av innehåll som du vill visa. Vilken typ av innehåll som är tillgängligt beror på källan.

  Om du vill visa ytterligare innehållstyper klickar du på + Lägg till innehållstyp.

Filtrera och sortera

När du har valt innehållskälla och typ kan du ange filtrerings- och sorteringsalternativ för att begränsa och ordna innehållet.

 1. I listrutan Filter väljer du vad du vill filtrera efter och anger sedan den specifika informationen för filtret. Vilka filter som är tillgängliga beror på innehållstypen.

  • Rubrik innehåller orden Ange sökorden för de titlar du vill hitta

  • Innehållet innehåller orden Ange sökorden för det innehåll du vill hitta

  • Nyligen tillagt Ange tidsperioden sedan ett objekt lades till (t.ex. I dag, Igår, Tidigare den här veckan och så vidare).

  • Nyligen ändrade Ange tidsperioden sedan ett objekt ändrades (t.ex. I dag, Igår, Tidigare den här veckan och så vidare).

  • Skapad av Ange ett användarnamn om du väljer Vald användare. Annars använder du Current user, som filtrerar efter objekt som skapats av dem som tittar på sidan vid tidpunkten.

  • Ändrad av Ange ett användarnamn om du väljer Vald användare. Annars använder du Current user, som filtrerar efter objekt som skapats av dem som tittar på sidan vid tidpunkten.

  • Hanterad egenskap Det här alternativet är tillgängligt för alla källalternativ utom dokumentbibliotek. Hanterade egenskaper kan vara inbyggda eller anpassade, men måste vara sökbara. Ange ett ord för att begränsa listan med sökbara egenskaper, välj en egenskap i listrutan och ange villkoren.

   Allmän information om hanterade egenskaper finns i Hantera sökschemat i SharePoint. En lista över tillgängliga egenskaper finns i Översikt över crawlade och hanterade egenskaper.

  Filteralternativen för webbdelen Markerat innehåll i det moderna SharePoint upplevelse
 2. I listrutan Sortera efter väljer du alternativet. Standardvärdet är Senast.

  • Senaste

  • Mest visade: Visar de mest visade objekten i källvalet (du kan till exempel ha markerat flera webbplatser som källa).

  • Trender: Visar objekt som trender runt en användare. De objekt som visas baseras på aktiviteten i användarens närmaste nätverk av personer och omfattar filer som lagrats i OneDrive för företag och SharePoint. Trendande insikter hjälper användaren att hitta potentiellt användbart innehåll som användaren har åtkomst till, men aldrig har visat förut. Mer information finns i Office Graph Insikter.

  • Hanterad egenskap stigande

  • Fallande hanterad egenskap

  Alternativen sortera efter för webbdelen Markerat innehåll i det moderna SharePoint-

Använda flera filter

Att använda flera filter är ett bra sätt att begränsa sökresultaten. När du använder flera filter baseras resultaten på ELLER-åtgärder för filter av samma typ och OCH åtgärder för filter av olika typer.

 • Exempel    Om du väljer två filter: Rubrik innehåller ordet Statusoch Titel innehåller ordet Project, blir resultatet alla filer som har Rubriker som innehåller ordet Status eller Project.

Om du däremot väljer filter av olika typer baseras resultatet på OCH-åtgärder.

 • Exempel    Om du väljer två filter: Rubrik innehåller ordet Statusoch Skapad av hör.Då får du bara de filer som har Status i rubriken och som även har skapats av abby.

När du väljer flera filter av olika typer baseras resultatet på grupperade ELLER-åtgärder för alla filter av samma typ och OCH åtgärder för filter av olika typer, som visas här:

alternativtext

Anpassad fråga

Om du är van vid att använda frågespråk kan du använda KQL (Keyword Query Language) eller CAML-frågesträngar (Collaborative Application Markup Language) för att ytterligare anpassa sökningen.

Anpassade frågeinställningar

 1. Välj Anpassad fråga.

 2. Välj källan för de objekt som du vill visa. Källan avgör vilket frågespråk som ska användas och vilka alternativ för användargränssnittet som visas:

  Den härwebbplatsen, Den här webbplatssamlingenoch Välj webbplatser använder KQL-frågesträngar. Mer information om KQL finns i keyword-query-language-kql-syntax-reference

  Dokumentbibliotek och sidbibliotek på den här webbplatsen använder CAML-frågesträngar. Mer information om CAML finns i frågeschemat för CAML.

  Meddelanden: 

  • När du väljer en webbplatskälla visas ett webbplats-ID och/eller webb-ID automatiskt i frågesträngen.

  • SiteID- och WebID-värden för anpassade frågor

 3. När du har angett frågesträngen klickar du på Använd.

Anpassad fråga som visar Microsoft Teams mötesinspelningar

Om din organisation har aktiverat Teams från mötesinspelningar till OneDrive och SharePoint kan du använda en anpassad fråga i webbdelen med markerat innehåll så att endast mötesinspelningar visas.

 1. Följ stegen ovan för en Anpassad fråga.

 2. I frågetexten anger du:ProgID:Media OCH ProgID:Möte

 3. När du har angett frågesträngen klickar du på Använd.

Målgruppsanpassning

Genom att använda målgruppsanpassning kan du framhäva innehåll för specifika grupper av personer. Det här är användbart när du vill presentera information som är relevant för en viss grupp av personer. Du kan till exempel rikta filer som hanterar ett visst projekt till gruppmedlemmar och projektets intressenter.

Om du vill använda målgruppsanpassning måste du först aktivera målgruppsanpassning för biblioteket som innehåller objekten för målgruppsanpassning, välja målgrupp och sedan aktivera målgruppsanpassning i webbdelen Markerat innehåll.

Obs!: Om du har valt en målgruppsgrupp som du nyligen har skapat eller ändrat kan det ta lite tid att se hur riktade åtgärder används för den gruppen.

Aktivera målgruppsanpassning i ett bibliotek

 1. Välj Webbplatsinnehåll på webbplatsens startsida.

 2. Hovra överDokument , välj ellipsen (...) och välj Inställningar.

  Bild på sidan Webbplatsinnehåll med markören hovra över Inställningar i Dokument-menyn.

 3. Välj Inställningar för målgruppsanpassning i listan inställningar.

 4. Markera kryssrutan för att aktivera målgruppsanpassning och välj sedan OK.

  alternativtext

 5. Återgå till biblioteket genom att välja Dokument (eller namnet på biblioteket du använder) i menyn till vänster på sidan. Om du inte ser biblioteket till vänster på sidan går du till Inställningar uppe till höger och väljer Webbplatsinnehåll där du ska kunna hitta biblioteket.

 6. För varje fil som du vill rikta till specifika målgrupper väljer du ellipserna (...).

 7. I egenskapsfönstret väljer du Redigera alla.

 8. Ange upp till 50 målgrupper i avsnittet Målgrupp. Klicka på Spara.

  Bild av redigeringsfönstret med textrutan där du kan ange målgrupper

Målgrupper visas då i dokumentbiblioteket.

Bild av ett dokument och en presentation i biblioteket Dokument. Båda har Contoso-medlemmar som målgrupp i kolumnen målgrupp.

Aktivera målgruppsanpassning i webbdelen

 1. Om sidan inte redan är i redigeringsläge väljer du Redigera längst upp till höger på sidan och väljer webbdelen Markerat innehåll.

 2. Välj knappen Redigera webbdel Knapp för att redigera webbdel webbdel.

 3. I avsnittet Filter aktiverar du Aktivera målgruppsanpassning.

  Bild av redigeringsfönstret med växlingsknappen för att aktivera målgruppsanpassning på den positionen

Välj layout

Välj Kort,Lista,Filmremsaeller Karuselloch ange sedan hur många objekt du vill visa och om du vill visa webbdelen när inga objekt hittas.

Layout

Obs!: Om du är bekant med tidigare versioner SharePoint markerat innehåll är den nyare förenklade versionen av webbdelen Innehållssökning.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×