Använda webbdelen Snabblänkar

När du lägger till en modern sida påen webbplats kan du lägga till och anpassa webbdelar, som är byggblocken för din sida. I den här artikeln beskrivs webbdelen Snabblänkar.

Obs!: En del funktioner införs stegvis för organisationer som har anmält sig till Riktad version. Det innebär att du kanske inte ser den här funktionen än eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna. 

Med snabblänkar kan du fästa objekt på sidan för enkel åtkomst.

Ny snabblänkarskärm

Vad vill du göra?

Lägga till webbdelen Snabblänkar

 1. Om sidan inte redan är i redigeringsläge klickar du Redigera längst upp till höger på sidan.

 2. Håll musen över eller under en befintlig webbdel så visas en rad med ett + i en cirkel, så här:

  Plustecken för att lägga till webbdelar på en sida

 3. Klicka Inringat plustecken som används för att lägga till en modern webbdel på en sida och välj sedan webbdelen Snabblänkar.

 4. Skriv över rubriken för snabblänkarna om du vill lägga till en egen rubrik.

  Webbdelen Snabblänkar
 5. Klicka på knappen redigera Knapp för att redigera webbdel för att ange alternativ:

  Layoutalternativ för snabblänkar

 6. Välj en layout och välj de alternativ du vill använda för layouten. Varje layout har olika alternativ. Du kan till exempel välja visa bild i layout för komprimerad layout och välja att Visa beskrivningar för layouter för lista och knapp.

  Här är en jämförelse av hur de olika layouterna ser ut:

  Komprimera

  Komprimerad vy av snabblänkar

  Den komprimerade layouten är utformad för att visa ikoner på 48 x 48 px.

  Office-demonstration

  Jämförelse av komprimerade snabblänkar och bildspel

  Layouten Filmremsa har utformats för att visa bilder som är 212 till 286 px bredd, med breddförhållandet 9/16 där höjd är 9 och bredd 16.

  Rutnät

  SharePoint endast

  Visa snabblänkar i rutnätslayouten

  Bild av knapp

  SharePoint endast

  Knapplayout för snabblänkar

  Lista

  SharePoint endast

  Listlayout

  Brickor

  SharePoint endast

  Snabblänkar i en panellayout

Lägga till länkar

 1. Klicka på + Lägg till.

 2. Välj en nyligen använda fil eller hämta en fil eller bild från någon av följande platser:

  • Stockbilder tillhandahållna av Microsoft

  • En webbsökning

  • En webbplats

  • Din dator

  • En länk

  • Om din organisation har angett en uppsättning godkända bilder kan du välja från den under Din organisation.

   Bild av alternativ för filväljare.

   Meddelanden: 

   • Webbsökning använder Bing-bilder som använder licensen Creative Common. Du är ansvarig för att granska licensieringen för en bild innan du infogar den på sidan.

   • Om du är sharepoint-administratör och vill lära dig hur du skapar ett resursbibliotek för din organisation kandu läsa Skapa ett bibliotek för organisationstillgångar.

   • Om du är en SharePoint-administratör rekommenderar vi att du aktiverar ett nätverk för innehållsleverans (CDN) för att förbättra prestandan för att hämta bilder. Läs mer om CDN.

 3. Välj bild, sida eller dokument och klicka på Open.

 4. I verktygslådan till höger finns alternativ för varje länk. Alternativen beror på vilka inställningar du har valt för layouten. Om du till exempel har valt Visa beskrivningar för en listlayout kan du lägga till en beskrivning för den enskilda länken. Andra typer av alternativ för enskilda länkar, beroende på layoutalternativen, är att ändra bilden, formatera ikoner, lägga till beskrivningar och lägga till alternativtext.

  Alternativ för en enskild snabblänk

Redigera länkar

 1. Om sidan inte redan är i redigeringsläge klickar du Redigera längst upp till höger på sidan.

 2. Hovra över det objekt som du vill redigera och välj pennan Redigera objekt längst ned i det objekt som du vill redigera.

  Knappen Redigera snabblänk

  Då öppnas verktygslådan för objektet där du har alternativ för länken. Alternativen beror på vilka inställningar du har valt för layouten. Om du till exempel har valt Visa beskrivningar för en listlayout kan du lägga till en beskrivning för den enskilda länken. Andra typer av alternativ för enskilda länkar, beroende på layoutalternativen, är att ändra bilden, formatera ikoner, lägga till beskrivningar och lägga till alternativtext.

  Alternativ för en enskild snabblänk

  Om du vill ta bort länkar klickar du på objektets X. Om du vill ordna om länkar drar och släpper du objekt i nya positioner med hjälp av knappen Flytta. Knappen Flytta Du kan också ändra ordning på länkar med hjälp av Ctrl + Vänsterpil eller Ctrl + Högerpil.

  Redigera, Flytta, Ta bort för snabblänkar

  Obs!: Du kan inte ändra ordning på länkar i layouten Filmremsa.

Målgruppsanpassning

Genom att använda målgruppsanpassning kan du marknadsföra länkar till särskilda grupper med personer. Det här är användbart när du vill presentera information som är särskilt relevant för en viss grupp av personer. Du kan till exempel rikta länkar för specifik projektinformation till gruppmedlemmar och projektets intressenter. Om du vill använda målgruppsanpassning måste du först aktivera målgruppsanpassning i egenskapsfönstret för webbdelen och sedan redigera varje snabblänk för att ange målgruppen som ska riktas.

Obs!: Om du har valt en målgruppsgrupp som du nyligen har skapat eller ändrat kan det ta lite tid att se hur riktade åtgärder används för den gruppen.

Aktivera målgruppsanpassning

 1. Om sidan inte redan är i redigeringsläge väljer du Redigera längst upp till höger på sidan och väljer webbdelen Snabblänkar.

 2. Välj knappen Redigera webbdel Knapp för att redigera webbdel webbdel.

 3. Dra reglaget för Aktivera målgruppsanpassning till På i avsnittet Filter.

Bild av redigeringsfönstret med växlingsknappen för att aktivera målgruppsanpassning på den positionen

Ange målgrupper för varje länk

 1. Om sidan inte redan är i redigeringsläge klickar du på Redigera längst upp till höger på sidan och väljer webbdelen Snabblänkar.

 2. Hovra över den länk du vill redigera och välj pennan Redigera objekt längst ned i det objekt som du vill redigera.

 3. Under Målgrupper skrivereller söker du efter de grupper du vill rikta.

Bild av redigeringsfönstret med textrutan där du kan ange målgrupper

När du är i redigeringsläge på sidan kan du se vilka länkar som har målgrupper markerade genom att leta efter målgruppsikonen Bild av redigeringsfönstret med textrutan där du kan ange målgrupper bredvid länken.

När sidan har publicerats börjar målgruppsanpassningen att gälla.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×