Whiteboard-integrering i Microsoft Teams-möten drivs av Whiteboard för webben, vilket gör att deltagare i Teams-möten kan samarbeta på en delad digital arbetsyta.

Hur kommer jag igång med en whiteboardtavla under ett Teams-möte?

Du kan dela en whiteboardtavla och göra den tillgänglig för alla deltagare i ett Teams-möte. Samma whiteboardtavla är samtidigt tillgänglig i Whiteboard-programmen Windows 10, iOS och på webben.

  1. När du har gått med i ett Teams-möte klickar du på ikonen Dela i mötets resurslist.

  2. I området Whiteboard väljer du Microsoft Whiteboard.

Hur använder jag whiteboardtavlan under ett Teams möte?

När Whiteboard-arbetsytan har startats kan Teams göra pennanteckningar och skriva tillsammans. Om du vill lägga till pennanteckningar klickar du på pennikonen, väljer en färg och börjar sedan rita, skissa eller skriva på tavlan. Om du vill lägga till text klickar dupå ikonerna anteckning eller text och börjar sedan skriva. Dessa objekt kan flyttas runt på arbetsytan.

För att funktionerna ska bli mer Teams kan mötesdeldelarna öppna whiteboardtavlan som de redigerar i de fullständiga Microsoft Whiteboard-apparna för Windows 10 eller iOS för att lägga till andra innehållstyper och använda ytterligare funktioner. Ändringarna visas i whiteboardtavlan som redigeras i Teams-mötet.

Om ett Teams-möte spelas in, inkluderas Whiteboard som en del av inspelningen?

Om du delar en whiteboard under Teams möte som spelas in ingår den inte i inspelningen. Vi informerar kunderna när funktionen blir tillgänglig.

Kan jag komma åt och fortsätta arbeta på en whiteboardtavla när ett Teams-möte har avslutats?

Efter ett Teams-möte blir whiteboardtavlan tillgänglig för alla deltagare från Teams-möteschatten under fliken Whiteboard. Whiteboardtavlan blir även tillgänglig i styrelsegalleriet i Microsoft Whiteboard-apparna för Windows 10 och iOS, så att mötesdellådorna kan fortsätta samarbeta på en whiteboardtavla även efter att mötet har avslutats.

Kan jag starta eller göra pennanteckningar på en whiteboardtavla under ett Teams-möte?

Teams mötes deltagare i samma klientorganisation kan Microsoft 365 samarbeta på en whiteboard. Anonyma, externa eller externa användare stöds inte ännu. Vi informerar kunderna när funktionen blir tillgänglig.

Kan jag får Whiteboard i Teams-möten på min Surface Hub?

När du ansluter Teams ett möte loggar du in på Whiteboard eller Surface Hub och klickar sedan på Whiteboard-ikonen i möteskontrollerna för att dela din whiteboard.

Obs!: Om du lägger till något innehåll i Whiteboard utan att vara inloggad och sedan använder whiteboardikonen i Teams för att försöka dela den, skapas en ny tom whiteboard och delas med mötet. (Den tidigare whiteboarden synkroniseras fortfarande till din lista över whiteboardtavlor.)

Kommer integreringen av Whiteboard Teams att finnas tillgänglig för Microsoft Teams Rum?

Whiteboard under Teams-möten finns tillgängligt för Microsoft Teams Rum. Det går att göra färgtryckningar om rumssystemet har en pekskärm. I Teams Rum med en standardskärm är Whiteboard i View-Only läge.

Obs!: Whiteboard i Microsoft Teams Rum visar för närvarande knappen "Öppna i app" som inte öppnar programmet. Det kommer att tas bort i framtiden.

När blir Whiteboard tillgängligt för 1:1-Teams samtal?

Vi informerar kunderna när funktionen blir tillgänglig. För närvarande är Whiteboard Teams endast tillgängligt för samtal med tre eller fler deltagare.

Hur aktiverar jag Microsoft Whiteboard i Teams-möten för min organisation?

Whiteboard aktiveras automatiskt för tillämpliga Microsoft 365-klientorganisationer och kunder kan använda Whiteboard under Teams-möten med Microsoft Teams-klienter på Windows 10, Mac, iOS, Android och på webben.

Om Whiteboard inte är tillgängligt för dig Teams kontaktar du organisationens Microsoft 365 administratör. I Aktivera Microsoft Whiteboard för organisationen finns detaljerade anvisningar för administratörer.

Hur kommer jag igång med en whiteboardtavla under ett Teams möte på mobilen?

Du kan dela en whiteboardtavla och göra den tillgänglig för alla deltagare i ett Teams-möte. Samma whiteboardtavla är samtidigt tillgänglig i Whiteboard-programmen Windows 10, iOS och på webben.

  1. När du har Teams möte från din telefon eller surfplatta väljer du Fler alternativ Knappen Fler alternativ.  

  2. Välj Dela whiteboard i listan med alternativ. 
    alternativtext

Hur använder jag whiteboardtavlan under ett Teams möte på mobilen?

När Whiteboard-arbetsytan har startats kan Teams göra pennanteckningar och skriva tillsammans. Om du vill lägga till pennanteckningar trycker du på pennikonen, väljer en färg och börjar sedan rita, skissa eller skriva på tavlan. Om du vill lägga till text trycker du ikonerna Anteckning eller Text och börjar sedan skriva. Dessa objekt kan flyttas runt på arbetsytan.

För att funktionerna ska bli mer Teams kan mötesdeldelarna öppna whiteboardtavlan som de redigerar i de fullständiga Microsoft Whiteboard-apparna för Windows 10 eller iOS för att lägga till andra innehållstyper och använda ytterligare funktioner. Ändringarna visas i whiteboardtavlan som redigeras i Teams-mötet.

Hur slutar jag dela en whiteboardtavla under ett Teams möte på mobilen?

Det finns två sätt att sluta dela en whiteboardtavla i ett mobilt Teams möte.

I huvudmötesfönstret trycker du på Stoppa på Whiteboard-banderollen eller på Fler alternativ Knappen Fler alternativpå Sluta dela Whiteboard.

Se även

Microsoft Whiteboard – hjälp

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×