Hantera avtalade tider, planer, budgetar – det är enkelt med Microsoft 365.

ARBETSDAGAR (Funktionen ARBETSDAG)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen ARBETSDAGAR i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett tal som motsvarar ett datum som är antalet arbetsdagar före eller efter datumet (startdatumet). Arbetsdagar utesluter lördag och söndag och andra dagar som räknas som lördag eller söndag. Använd ARBETSDAGAR för att utesluta helger när du beräknar faktureringsdagar, leveransdagar eller antalet arbetsdagar.

Tips: När du vill beräkna serienumret för ett datum före eller efter ett angivet antal arbetsdagar med hjälp av parametrar som indikerar vilka och hur många dagar som är vardagar använder du funktionen ARBETSDAGAR.INT.

Syntax

ARBETSDAG(startdatum; dagar; [lediga])

Syntaxen för funktionen ARBETSDAGAR har följande argument:

  • Startdatum    Obligatoriskt. Detta är startdatumet.

  • Dagar    Obligatoriskt. Antalet dagar som inte är helger eller helgdagar före eller efter startdatum. Ett positivt värde för dagar ger framtida datum och ett negativt värdet ger ett förflutet datum.

  • Lediga    Valfritt. En valfri lista över ett eller flera datum som inte ska räknas som arbetsdagar, till exempel allmänna och rörliga helgdagar. Listan kan antingen vara ett cellintervall som innehåller datumen eller en matriskonstant för de serienummer som motsvarar datumen.

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

Kommentarer

  • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

  • Om ett argument inte är ett giltigt datum returnerar arbets dagar det #VALUE! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om start_date plus dagar ger ett ogiltigt datum returneras #NUM på WORKDAY. felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om dagar inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

2008-10-01

Startdatum

151

Dagar som ska fullföljas

2008-11-26

Ledig

2008-12-04

Ledig

2009-01-21

Helgdag

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=ARBETSDAGAR(A2;A3)

Datum 151 arbetsdagar från startdatumet (2009-04-30)

2009-04-30

=ARBETSDAGAR(A2;A3;A4:A6)

Datum 151 arbetsdagar från startdatumet, utom heldagar (2009-05-05)

2009-05-05

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×