I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen ARCCOT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar arcus cotangens, eller inversen till cotangens, för ett givet tal.

Syntax

ARCCOT(tal)

Syntaxen för funktionen ARCCOT har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Tal är cotangens för den sökta vinkeln. Detta måste vara ett reellt tal.

Anmärkningar

  • Den returnerade vinkeln anges i radianer i intervallet 0 (noll) till pi.

  • Om tal är ett icke-numeriskt värde returnerar ARCCOT felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Använd funktionen GRADER eller multiplicera resultatet med 180/PI() om du behöver konvertera resultatet från radianer till grader.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=ARCCOT(2)

Returnerar arcus cotangens för 2, i radianer (0,4636).

0,4636

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×