I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen ARCCOTH i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar inversen till hyperbolisk cotangens för ett givet tal.

Syntax

ARCCOTH(tal)

Syntaxen för funktionen ARCCOTH har följande argument:

Tal    Obligatoriskt. Absolutvärdet av Tal måste vara större än 1.

Kommentarer

  • Inversen av hyperbolisk cotangens är en hyperbolisk motsvarighet till inversen av cotangens i en vanlig geometri.

  • Om tal är mindre än 1 returnerar ARCCOTH felvärdet #OGILTIGT! .

  • Om absolutvärdet av tal är mindre än 1 returnerar ARCCOT felvärdet #VÄRDEFEL! .

  • Följande matematiska ekvation används:
    Formel för invers hyperbolisk cotangens

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=ARCCOTH(6)

Returnerar hyperbolisk arcus cotangens för 6 (0,168).

0,168

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×