I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen ARCTAN2 i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar arcus tangens, eller inverterat tangens, för angivna x- och y-koordinater. Arcus tangens är vinkeln från x-axeln till en linje som går genom origo (0, 0) och en punkt med koordinaterna (x, y). Vinkeln anges i radianer mellan -pi och pi, utom -pi.

Syntax

ARCTAN2(x; y)

Syntaxen för funktionen ARCTAN2 har följande argument:

  • X    Obligatoriskt. Punktens x-koordinat.

  • Y    Obligatoriskt. Punktens y-koordinat.

Kommentarer

  • Ett positivt resultat motsvarar en vinkel moturs från x-axeln, medan ett negativt resultat motsvarar en vinkel medurs från x-axeln.

  • ARCTAN2(a;b) ger resultatet ARCTAN(b/a), med undantag för att a kan vara lika med 0 i ARCTAN2.

  • Om både x och y är 0 returnerar ARCTAN2 felvärdet #DIVISION/0!.

  • Om du vill uttrycka arcus tangens i grader multiplicerar du resultatet med 180/PI( ) eller använder funktionen GRADER.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=ARCTAN2(1; 1)

Arcus tangens av punkten 1,1 i radianer, pi/4

0,785398163

=ARCTAN2(-1; -1)

Arcus tangens av punkten -1,-1 i radianer, -3*pi/4

-2,35619449

=ARCTAN2(-1; -1)*180/PI()

Arcus tangens av punkten 1,1 i grader

-135

=GRADER(ARCTAN2(-1; -1))

Arcus tangens av punkten 1,1 i grader

-135

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×