I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av AVKORTA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Avkortar ett tal till ett heltal genom att ta bort talets decimaler.

Syntax

AVKORTA(tal; [decimaler])

Syntaxen för funktionen AVKORTA har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det tal som ska avkortas.

  • Decimaler    Valfritt. Anger hur många decimaler talet ska avkortas till. Standardvärdet för decimaler är 0 (noll).

Kommentar

AVKORTA och HELTAL returnerar också heltal. AVKORTA tar bort decimalerna från talet. HELTAL rundar av tal nedåt till närmaste heltal baserat på värdet på decimalerna i talet. HELTAL och AVKORTA fungerar bara olika när du använder negativa tal: AVKORTA(-4,3) returnerar -4, men HELTAL(-4,3) returnerar -5 eftersom -5 är det lägre talet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=AVKORTA(8,9)

Trunkerar 8,9 så att heltalsdelen returneras (8).

8

=AVKORTA(-8,9)

Trunkerar ett negativt tal så att heltalsdelen returneras (-8).

-8

=AVKORTA(0,45)

Trunkerar ett tal mellan 0 och 1 så att heltalsdelen returneras (0).

0

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×