AVKPÅINVEST (Funktionen AVKPÅINVEST)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av AVKPÅINVEST i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering.

Syntax

AVKPÅINVEST(antal_perioder; nuvärde; slutvärde)

Syntaxen för funktionen AVKPÅINVEST har följande argument:

  • Antal_perioder    Obligatoriskt. Antalet perioder för investeringen.

  • Nuvärde    Obligatoriskt. Det aktuella värdet på investeringen.

  • Slutvärde    Obligatoriskt. Det framtida värdet på investeringen.

AVKPÅINVEST returnerar räntesatsen för ett givet antal_perioder (periodantal), nuvärde (aktuellt värde) och slutvärde (framtida värde). Räntesatsen beräknas med hjälp av följande ekvation:

AVKPÅINVEST-ekvation

Anmärkningar

  • Om argumentvärdena är ogiltiga returnerar AVKPÅINVEST felvärdet #OGILTIGT! .

  • Om ogiltiga datatyper används i argumenten returnerar AVKPÅINVEST felvärdet #VÄRDEFEL! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=AVKPÅINVEST(96,10000,11000)

Returnerar motsvarande ränta för tillväxten av en investering på 100 000 kr med ett framtida värde av 110 000 kr under åtta år (0,012 eller 1,2%).

0,0009933

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×