Beroende på vilka data miniatyrdiagram baseras på kan du ändra axlarna förfina deras skala och precision och göra jämförelser enklare.

Vågrät axel

Alternativ

Beskrivning

Allmän axel

Den vågräta standardaxeln. Varje datapunkt ritas upp i relation till andra datapunkter som utgör miniatyrdiagramet.

Allmän axel för miniatyrdiagram

Datumaxel

Varje datapunkt ritas upp i relation till ett datum. Om du till exempel vill jämföra lagermånad till månad markerar du ett antal månader som en datumaxel.

Visa axel

Visar en vågrät axel med miniatyrdiagram för att bättre visualisera tal större än och mindre än noll. Det här är särskilt användbart för linjeformatsdiagram.

Visa axel för miniatyrdiagram

Rita upp data från höger till vänster

Inverterar den vågräta axeln.

Miniatyrdiagramaxel från vänster till höger

Lodrät axel

Du kan ange lägsta och högsta värden för ett enskilt miniatyrdiagram eller för alla miniatyrdiagram i en grupp.

Alternativ

Beskrivning

Automatiskt för varje miniatyrdiagram

De lägsta och högsta värdena är olika för varje miniatyrdiagram och baseras på de data som utgör miniatyrdiagramet. Om dataområdet för en miniatyrdiagramgrupp till exempel är A1:C4 så har A1:A4, B1:B4 och C1:C4 var de lägsta och högsta värdena som baseras på de högsta och lägsta talen i de tre områdena.

Samma för alla miniatyrdiagram

De lägsta och högsta värdena är samma för alla miniatyrdiagram i en grupp och baseras på de lägsta och högsta värdena i området som utgör miniatyrdiagramgruppen. Om dataområdet för miniatyrdiagramgruppen till exempel är A1:C4 bestäms minimi- och maximivärdena av de lägsta och högsta talen i A1:C4.

Anpassat

Anger ett specifikt tal som lägsta eller högsta värde för miniatyrdiagramgruppen.

Se även

Skapa miniatyrdiagram

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×