Datatyp     Uppräknad

Posttyp     Angett

Beskrivning     Fältet Baskalender anger vilken kalender är baskalendern för en resurskalender. Listan innehåller de tre inbyggda kalendrarna samt nya baskalendrar som du har skapat i dialogrutan Ändra arbetstid. De inbyggda kalendrarna är:

  • 24 timmar

  • Nattskift

  • Standard (standard)

Användningsområden     Lägg till fältet Baskalender i en resurslista när du vill visa, filtrera eller tilldela namnet på den baskalender som används för att fastställa resursens allmänna tillgänglighet och kapacitet för arbete.

Exempel     Förutom att använda standardkalendern för de resurser som arbetar 40 timmar i veckan, måndag till fredag, 08:00 till 17:00, har du också ställt in en Mornings-kalender för vissa deltidsresurser som arbetar 20 timmar i veckan, 08:00 till 12:00 Seans schema har baserats på Morgonkalendern för det gångna året men Sean har just blivit heltidsarbetande. Du lägger till fältet Baskalender i vyn Resurslista och ändrar fältet från "Morgon" till "Standard".

Kommentarer     Du kan också ange baskalendern för en resurs i dialogrutan Resursinformation. Standardkalendern är standardkalendern.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×