Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

BKPA (budgeterad kostnad för planerat arbete) fälten innehåller de ackumulerade tidfasade originalkostnaderna för aktiviteten fram till rapportdatumet eller dagens datum. tidsfördelad-versionerna av de här fälten visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten BCWS.

Datatyp    Valuta

BKPA (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När BKPA beräknas för en aktivitet adderas de tidsfördelad originalkostnaderna för aktiviteten fram till rapportdatumet.

Bästa användning    Lägg till fältet BKPA i en aktivitetslista om du vill granska hur stor del av budgeten som hittills har lagts ned med hänsyn till aktivitetens originalkostnad.

Exempel    Originalkostnaden för en aktivitet är 5 000 kr, som är jämnt fördelade över varaktigheten. Originalstart för aktiviteten är den 1 juni, och originalslut den 1 augusti. Om dagens datum är den 1 juli är BKPA för aktiviteten 2 500 kr eftersom aktiviteten bör vara färdig till hälften.

Obs!    Du kan jämföra BKPA med fältet BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) för att avgöra om aktiviteten ligger före eller efter schemat med avseende på kostnader. SA-fältet (schemaavvikelse) visar jämförelsen mellan dessa fält över tiden.

BKPA (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När BKPA beräknas för en resurs adderas de tidfasade originalkostnaderna för resursen fram till rapportdatumet.

Bästa användning    Lägg till BKPA-fältet i en resurslista när du vill granska hur stor del av budgeten som hittills bör ha lagts ned på resursen.

Exempel    Stefan har en BKPA på 1000 kr för en tilldelad aktivitet, 2000 kr för en andra aktivitet och 500 kr för en tredje. I vyn Resurslista kan du se att Stefan har en upplyft BKPA på 3500 kr fram till rapportdatumet.

Obs!    Du kan jämföra BKPA med fältet BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) för att avgöra om resursen ligger före eller efter schemat med avseende på kostnaderna. SA-fältet (Schemaavvikelse) visar jämförelsen mellan dessa fält.

BKPA (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När BKPA beräknas för tilldelningen adderas de tidsfördelad originalkostnaderna för tilldelningen fram till rapportdatumet eller dagens datum.

Bästa användning    Lägg till BKPA-fältet i den tidfasade delen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill granska hur stor del av budgeten som bör ha lagts ned på tilldelningen till dagens datum.

Exempel    Originalkostnaden för en tilldelning är 5 000 kr, som är jämnt fördelade över varaktigheten. Originalstart för tilldelningen är den 1 juni, och originalslut den 1 augusti. Om dagens datum är den 1 juli är BKPA för tilldelningen 2 500 kr.

Obs!    Du kan jämföra BKPA med fältet BKUA (Budgeterad kostnad för utfört arbete) för att avgöra om tilldelningen ligger före eller efter schemat med avseende på kostnaderna. SA-fältet (Schemaavvikelse) visar jämförelsen mellan dessa fält över tiden.

BKPA (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När tidfasat BKPA beräknas för en aktivitet adderas de kumulativa tidfasade originalkostnaderna för aktiviteten fram till rapportdatumet.

Bästa användning    Lägg till BKPA-fältet i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning när du vill granska hur stor del av budgeten som hittills bör ha lagts ned på en aktivitet. Du kan också använda detta fält för att rita in BKPA i ett S-kurvdiagram.

Exempel    Originalkostnaden för en aktivitet är 5 000 kr, som är jämnt fördelade över varaktigheten. Originalstart för aktiviteten är den 1 juni, och originalslut den 1 augusti. Om dagens datum är den 1 juli är BKPA 2 500 kr. Den 1 juni är det tidfasade värdet 125 kr. Den 2 juni är värdet 250 kr. Den 3 juni är värdet 375 kr. Den 4 juni är värdet 500 kr. De tidfasade värdena visas så här, fördelade och ackumulerade över hela juni månad, fram till sammanlagt BKPA på 2 500 kr den 1 juli.

Obs!    Du kan jämföra BKPA med fältet BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) för att avgöra om aktiviteten ligger före eller efter schemat med avseende på kostnaderna. Det tidfasade SA-fältet (schemaavvikelse) visar jämförelsen mellan dessa fält.

BKPA (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När tidfasat BKPA beräknas för en resurs adderas de tidfasade originalkostnaderna för resursen fram till rapportdatumet.

Bästa användning    Lägg till BKPA-fältet i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning. Du granskar hur stor del av budgeten som bör ha lagts ned på en resurs hittills. Du kan också använda det här fältet för att rita upp BKPA i ett S-kurvdiagram.

Exempel    Stefan har en BKPA på 1 000 kr för en tilldelad aktivitet, 500 kr för en andra aktivitet och 500 kr för en tredje. I den tidfasade delen av vyn Resursanvändning visas den tidfasade BKPA som 500, 1 000, 1 500 respektive 2 000 kr för de fyra senaste dagarna.

Obs!    Du kan jämföra BKPA med fältet BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) för att avgöra om resursen ligger före eller efter schemat med avseende på kostnaderna. Det tidfasade SA-fältet (schemaavvikelse) visar jämförelsen mellan dessa fält över tiden.

BKPA (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När tidfasat BKPA beräknas för en tilldelning adderas de tidfasade originalkostnaderna för tilldelningen fram till rapportdatumet för projektet.

Bästa användning    Lägg till fältet BKPA i den tidfasade delen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. I fältet visas hur mycket av budgeten som bör ha lagts ned på en tilldelning fram till det aktuella datumet. Du kan också använda det här fältet för att rita upp BKPA i ett S-kurvdiagram.

Exempel    Originalkostnaden för en tilldelning är 5 000 kr, som är jämnt fördelade över varaktigheten. Originalstart för tilldelningen är den 1 juni, och originalslut den 1 augusti. Om dagens datum är den 1 juli är BKPA 2 500 kr. Den 1 juni är det tidfasade värdet 125 kr. Den 2 juni är värdet 250 kr. Den 3 juni är värdet 375 kr. Den 4 juni är värdet 500 kr. De tidfasade värdena visas så här, fördelade och ackumulerade över hela juni månad, fram till sammanlagt BKPA på 2 500 kr den 1 juli.

Obs!    Du kan jämföra fältet BKPA med fältet BKUA (Budgeterad kostnad för utfört arbete) för att avgöra om tilldelningen ligger före eller efter schemat med avseende på kostnaderna. Det tidfasade SA-fältet (Schemaavvikelse) visar jämförelsen mellan dessa fält över tiden.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×