Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

IRM (Information Rights Management) hjälper dig att förhindra att känslig information skrivs ut, vidarebefordras eller kopieras av obehöriga personer. Behörigheterna lagras i presentationen där de autentiseras av en IRM-server.

Med hjälp av IRM i Microsoft 365 kan du rättighetshantera XPS-filer (XML Paper Specification) och följande filtyper:

 • Presentation    .ppt

 • Presentation   .pptx

 • Makroaktiverad    presentation.pptm

 • Template.pot   

 • Template.potx   

 • .Makroaktiverad mall   potm

 • Visa   .pps

 • Show.ppsx

 • Makroaktiverad    show.ppsm

 • Office-tema.thmx   

Meddelanden: 

 • När dessa filtyper bifogas i ett rättighetshanterat e-postmeddelande i Outlook, blir även de rättighetshanterade.

 • När du bifogar en meddelandefil (MSG) i ett rättighetshanterat e-postmeddelande blir det bifogade meddelandet inte rättighetshanterat. IRM rättighetshanterar inte MSG-filtyper.

Konfigurera datorn för att använda IRM

Om du vill använda IRM i Microsoft 365 är minimikravet på programvara Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1). RMS-administratören kan konfigurera företagsspecifika IRM-principer som definierar vem som kan komma åt information och vilken nivå av redigering som är tillåten för ett e-postmeddelande. En företagsadministratör kan till exempel definiera en behörighetsmall med namnet ”Konfidentiellt”, som anger att ett e-postmeddelande som använder den principen endast kan öppnas av användare inom företagets domän.

Ladda ned behörigheter

Första gången du försöker öppna en presentation med begränsad behörighet måste du ansluta till en licensserver för att verifiera dina autentiseringsuppgifter och ladda ned en användningslicens. Användningslicensen definierar vilken åtkomstnivå du har till en fil. Den här processen krävs för varje fil som har begränsad behörighet. Innehåll med begränsad behörighet kan alltså inte öppnas utan en användningslicens. För nedladdningsbehörighet krävs att Microsoft 365 skickar dina autentiseringsuppgifter, som innehåller e-postadressen, och information om din behörighet till licensieringsservern. Informationen i presentationen skickas inte till licensservern.

Begränsa behörighet till innehåll i filer

Med IRM kan du tillämpa begränsningar per användare, per fil eller per grupp (gruppbaserade behörigheter kräver Active Directory-katalogtjänst för gruppexpansion). I ett dokument som Ranjit skapar kan han till exempel ge Helena behörighet att läsa men inte ändra det. Ranjit kan sedan ge Johan behörighet att redigera dokumentet. Ranjit kan också besluta att tillämpa en femdagarsgräns på både Helenas och Bobbys åtkomst till dokumentet. 

Behörighet

 1. Spara presentationen.

 2. Gå till Arkiv > Information.

 3. Välj Skydda presentation, peka på Begränsa behörighet efter Personer och välj sedan Begränsad åtkomst.

 4. I dialogrutan Behörigheter väljer du Begränsa behörighet till den här presentationen och tilldelar sedan de åtkomstnivåer som du vill använda för varje användare.

  Dina val kan vara begränsade om en administratör har angett anpassade behörighetsprinciper som enskilda användare inte kan ändra.

  Behörighetsnivåer

  • Läsa     Användare med läsbehörighet kan läsa en presentation, men de har inte behörighet att redigera, skriva ut eller kopiera den.

  • Ändra     Användare med ändringsbehörighet kan läsa, redigera och spara ändringar i en presentation, men de har inte behörighet att skriva ut den.

  • Fullständig kontroll     Användare med fullständig behörighet har fullständig redigeringsbehörighet och kan göra vad som helst med presentationen som en författare kan göra, till exempel ange utgångsdatum för innehåll, förhindra utskrift och ge behörighet till användare. När behörigheten för en presentation har upphört att gälla för behöriga användare kan presentationen endast öppnas av författaren eller av användare med fullständig behörighet till presentationen. Författare har alltid fullständig behörighet.

 5. Om du vill ge någon fullständig behörighet väljer du Fler alternativ i dialogrutan Behörigheter och sedan pilen i kolumnen Åtkomstnivå och sedan Fullständig behörighet i listan Åtkomstnivå.

  Fler alternativ i dialogrutan Behörighet

 6. När du har tilldelat behörighetsnivåer väljer du OK.

  Meddelandefältet visas, vilket anger att presentationen är rättighetsh hanterad. Om du måste göra åtkomstbehörighetsändringar i presentationen väljer du Ändra behörighet.

  Meddelandefältet i Word

  Om en presentation med begränsad behörighet vidarebefordras till en obehörig person visas ett meddelande med författarens e-postadress eller webbplatsadress så att personen kan begära behörighet för presentationen.

  Dialogruta i Word som anger att ett dokument med begränsad behörighet har vidarebefordrats till en obehörig person

  Om författaren väljer att inte ta med en e-postadress får obehöriga användare ett felmeddelande.

Ange ett utgångsdatum för en fil
 1. Öppna filen.

 2. Gå till Arkiv > Information.

 3. Välj Skydda presentation, peka på Begränsa behörighet genom att Personer och välj sedan Begränsad åtkomst.

 4. Markera kryssrutan Begränsa behörighet till den här presentationen i dialogrutan Behörigheter och välj sedan Fler alternativ.

 5. Markera kryssrutan Den här presentationen upphör att gälla under Ytterligare behörigheter för användare och ange sedan ett datum.

 6. Välj OK två gånger.

Använda ett annat Windows-användarkonto för att rättighetshantera filer

 1. Öppna dokumentet, kalkylbladet eller presentationen.

 2. Gå till Arkiv > Information.

 3. Välj Skydda presentation, peka på Begränsa behörighet genom att Personer och välj sedan Hantera autentiseringsuppgifter.

 4. Gör något av följande:

  • I dialogrutan Välj användare väljer du e-postadressen för det konto som du vill använda och väljer sedan OK.

  • I dialogrutan Välj användare väljer du Lägg till, anger dina autentiseringsuppgifter för det nya kontot och väljer sedan OK två gånger.

   Dialogrutan Välj användare

Visa innehåll med begränsad behörighet

Om du vill visa rättighetshanterat innehåll som du har behörighet till med hjälp av Microsoft 365 öppnar du bara presentationen.

Om du vill visa de behörigheter du har väljer du antingen Visa behörighet i meddelandefältet eller så väljer du Den här presentationen innehåller en behörighetsprincip Knapp som anger att dokumentet, arbetsboken eller presentationen innehåller en behörighetsprincip.

IRM i Office för Mac innehåller tre behörighetsnivåer.

 • Läsa   Läsa

 • Ändra   Läsa, redigera, kopiera, spara ändringar

 • Fullständig behörighet   Läsa, redigera, kopiera, spara ändringar, skriva ut, ange utgångsdatum för innehåll, bevilja behörigheter till användare, få till innehåll med programmering

Gör något av följande:

Ange behörighetsnivåer manuellt

 1. Välj Behörigheter under Skydd på fliken Granska och välj sedan Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Om det här är första gången du använder licensservern anger du användarnamn och lösenord för licensservern och markerar sedan kryssrutan Spara lösenordet i Mac OS-nyckelringen.

  Obs!: Om du inte väljer Spara lösenord i Mac OS-nyckelringen kan du behöva ange ditt användarnamn och lösenord flera gånger.

 3. I rutorna Läsa, Ändra eller Fullständig behörighet anger du e-postadressen till eller namnet på den person eller grupp som du vill tilldela en behörighetsnivå.

 4. Om du vill söka i adressboken efter e-postadressen eller namnet väljer du knappen Kontakter.

 5. Om du vill tilldela en åtkomstnivå till alla personer i adressboken väljer du Lägg till alla Lägg till alla.

 6. När du har tilldelat behörighetsnivåer väljer du OK.

  Meddelandefältet visas med ett meddelande om att dokumentet är behörighetshanterat.

Använda en mall för att begränsa behörighet

En administratör kan konfigurera företagsspecifika IRM-principer som definierar vem som kan se information om användarnas behörighetsnivåer. De här aspekterna av behörighetshanteringen definieras med AD RMS-servermallar (Active Directory Rights Management Services). En företagsadministratör kan till exempel definiera en mall med namnet Konfidentiellt, som anger att dokument med den policyn enbart kan öppnas av användare inom företagets domän.

 • Välj Behörigheter under Skydd på fliken Granska och välj sedan den rättighetsmall du vill använda.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

Ändra eller ta bort behörighetsnivåer som du har angett

Om du använder en mall för begränsad behörighet kan du inte ändra eller ta bort några behörighetsnivåer. De här stegen fungerar bara om du har angett behörighetsnivåer manuellt.

 1. Välj Ändra behörigheter i meddelandefältet.

 2. I rutorna Läsa, Ändra och Fullständig behörighet anger du en ny e-postadress eller ett nytt namn för den person eller grupp som du vill tilldela en behörighetsnivå.

 3. Om du vill ta bort en person eller grupp personer från en åtkomstnivå markerar du e-postadressen och trycker sedan på DELETE.

 4. Om du vill ta bort Alla från en behörighetsnivå väljer du Lägg till alla Lägg till alla.

Ange ett utgångsdatum för en begränsad fil

Författare kan använda dialogrutan Ange behörigheter för att ange förfallodatum för innehåll.

 1. Välj Behörigheter under Skydd på fliken Granska och välj sedan Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Välj Fler alternativ och välj sedan Det här dokumentet upphör att gälla och ange sedan datumet.

  När behörigheten för ett dokument har gått ut kan dokumentet endast öppnas av författaren eller av användare med fullständig behörighet.

Tillåta användare med läs- eller ändringsbehörighet att skriva ut innehåll

Som standard kan användare med läs- och ändringsbehörighet inte skriva ut.

 1. Välj Behörigheter under Skydd på fliken Granska och välj sedan Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Välj Fler alternativ och välj sedan Tillåt personer med behörigheten Ändra eller Läs att skriva ut innehåll.

Tillåta användare med läsbehörighet att kopiera innehåll

Som standard kan användare med läsbehörighet inte kopiera innehåll.

 1. Välj Behörigheter under Skydd på fliken Granska och välj sedan Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Välj Fler alternativ och välj sedan Tillåt personer med läsbehörighet att kopiera innehåll.

Tillåta körning av skript i en begränsad fil

Författare kan ändra inställningarna så att Visual Basic-makron kan köras när ett dokument öppnas och AppleScript-skript kan komma åt information i det begränsade dokumentet.

 1. Välj Behörigheter under Skydd på fliken Granska och välj sedan Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Välj Fler alternativ och välj sedan Access-innehåll programmässigt.

Kräv en anslutning för att verifiera behörigheter

Som standard måste användarna autentisera genom att ansluta till AD RMS-servern första gången de öppnar ett begränsat dokument. Du kan ändra detta så att de måste autentisera varje gång de öppnar ett begränsat dokument.

 1. Välj Behörigheter under Skydd på fliken Granska och välj sedan Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. välj Fler alternativ och välj sedan Kräv anslutning för att verifiera behörigheter .

Ta bort begränsningar

 1. Välj Behörigheter under Skydd på fliken Granska och välj sedan Inga begränsningar.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Välj Ta bort begränsningar i dialogrutan.

Relaterade ämnen

Begränsa behörighet till innehåll i en fil

Lägga till autentiseringsuppgifter för att öppna en rättighetsh hanterad fil eller ett meddelande
Filformat som fungerar med IRM

I iOS-versionerna av Microsoft 365 kan du öppna IRM-skyddade filer som du får om du är inloggad med ett konto som har behörighet till filen. När du öppnar en IRM-skyddad fil ser du ett informationsfält högst upp där du kan se de behörigheter som har tilldelats den här filen.

Om du prenumererar på Office 365 med Azure Rights Management och IT-avdelningen har definierat några IRM-mallar som du kan använda så kan du tilldela de här mallarna till filer i Office för iOS.

Om du vill skydda en fil trycker du på knappen Redigera Ikonen Redigera i appen, går till fliken Granska och trycker på knappen Begränsa behörigheter . En lista över tillgängliga IRM-principer visas. välj det du vill använda och tryck på Klar för att tillämpa.

Obs!: Om knappen Begränsa behörigheter inte är aktiverat i appen så kan du öppna valfritt IRM-skyddat dokument och initiera den.

I Android-versionerna av Microsoft 365 öppnas alla IRM-skyddade filer som du får om du är inloggad med ett konto som har behörighet till filen. När du öppnar en IRM-skyddad fil ser du ett informationsfält högst upp där du kan se de behörigheter som har tilldelats den här filen.

När du öppnar en IRM-skyddad fil i Office för Android kan du visa vilka behörigheter du har tilldelats.

IRM (Information Rights Management) har följande funktioner:

 • Förhindrar en behörig mottagare av begränsat innehåll från att vidarebefordra, kopiera, ändra, skriva ut, faxa eller klistra in innehåll för obehörig användning

 • Begränsar innehåll var det än skickas

 • Tillämpar ett förfallodatum för filen så att innehåll i dokument inte kan visas efter en angiven tid

 • Tillämpar principer som företaget antagit för användning och spridning av innehåll inom företaget

IRM kan inte förhindra att begränsat innehåll:

 • Raderas, stjäls eller samlas in och överförs av skadliga program som trojaner, tangentbordsloggningsprogram och vissa typer av spionprogram

 • Förloras eller skadas på grund av datorvirus

 • Kopieras för hand eller skrivs av från en visning på en mottagares skärm

 • Avbildas digitalt (när det visas på en skärm) av en mottagare

 • Kopieras med hjälp av skärmbildsinspelningsprogram från tredje part

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×