Med Microsoft Stream kan videoklipp skyddas med en kombination av behörigheter på videonivå, gruppmedlemskap och inställningar för en grupp.

Videobehörigheter

Med behörigheter på videonivå kan du styra vem som kan se din video, vem som kan äga och redigera den och vilka grupper och kanaler den visas i.

alternativtext

Tillåta alla i företaget att visa den här videon

När du är markerad kan alla i organisationen se videon och lägga till den i sina grupper och kanaler. Detta gör din video tillgänglig för att visa hela företaget. För att du ska kunna lägga till en video i en kanal för hela företaget måste kryssrutan vara markerad.

Delas med

I fältet Delas med kan du avgöra vem som kan visa/äga din video och vilka grupper/kanaler videon ingår i.

Begränsa sökningen med hjälp av listrutan för sökning och välj vem du vill dela videon med.

 • Mina grupper – sökomfång för att lägga till din video i en grupp som du kan bidra till

 • Kanaler – sökomfång för att lägga till din video i en kanal direkt, inklusive företagsomfattande kanaler

 • Personer – sökomfång för att bevilja behörighet till enskilda personer, AD-säkerhetsgrupper och/eller Office 365-grupper som du inte har rätt att delta i

Läsare

Alla personer eller grupper som läggs till under Delas med för en videobehörighet tilldelas automatiskt visningsbehörighet till din video.

Om du gör en grupp- eller AD-säkerhetsgrupp till ett visningsprogram innebär det att alla medlemmar i den gruppen kommer att kunna se videon.

Ägare

Genom att markera kryssrutan i kolumnen Ägare gör du så att tittaren också är ägare till videon.

Ägare av en video får följande förmågor:

 • Redigera videoinställningar

 • Ta bort en video

 • Lägga till video i andra grupper och kanaler

Microsoft Stream-grupper

Om en Stream-grupp (inte en AD-säkerhetsgrupp) blir ägare till en video så respekteras inställningarna och medlemskapet i gruppen för att fastställa vem från gruppen som görs till ägare.

I inställningarna för Stream-gruppen:

 • Tillåt att alla medlemmar kan bidra är På:Medlemmar i gruppen är deltagare, så ägare och medlemmar i gruppen äger videon.

 • Tillåt medlemmar att bidra är Av:Medlemmar i gruppen är bara läsare, så det är bara gruppens ägare som äger videon.

AD-säkerhetsgrupper

Om en AD-säkerhetsgrupp görs till ägare av en video kommer alla personer i säkerhetsgruppen att äga videon.

Visa

Kryssrutan Visa visas för Strömma grupper där du är deltagare. Det styr om videon visas på gruppens sidor i Stream. Om den inte är markerad betyder det att gruppen har åtkomst om du skickar en länk till dem, eller om de har hittat videon i en sökning, men den visas inte direkt på gruppens sidor.

Standardvärden när du laddar upp videor

Det finns flera alternativ för att ladda upp videor. Beroende på var du startar överföringen anges olika standardbehörigheter för videoklippen, men du kan alltid ändra dem efteråt.

Upload från valfri sida

När du laddar upp videor från det övre navigeringsfältet i Microsoft Stream eller sidan Mina videor ställs videoklippen in automatiskt med följande standardinställningar:

 • Kryssrutan Tillåt alla i företaget att visa den här videon markeras, vilket gör att din video är tillgänglig för hela företaget så att alla kan visa och ta med i sina grupper och kanaler.

 • Du äger videon.

Upload direkt till en grupp eller kanal

När du laddar upp videoklipp direkt till en grupp eller kanal ställs standardinställningarna in för videoklippen beroende på grupp eller kanal.

För kanaler för hela företaget anges följande standardinställningar:

 • Kryssrutan Tillåt alla i företaget att visa den här videon markeras, vilket gör att din video är tillgänglig för hela företaget så att alla kan visa och ta med i sina grupper och kanaler.

 • Videon inkluderas automatiskt i den kanal du laddar upp till.

 • Du äger videon.

För grupper eller gruppkanaleranges följande standardinställningar:

 • Kryssrutan Tillåt alla i företaget att visa den här videon är INTE markerad, och begränsar visningsbehörigheterna för videon till gruppens

 • Videon inkluderas automatiskt i och visas i gruppen och/eller kanalen som du laddar upp till

 • Du och gruppen kommer att vara ägare till videon, vilket innebär att alla som är deltagare i gruppen kan ändra din video

Gruppbehörigheter

Grupper har följande åtkomst- och sekretessegenskaper:

 • Kan endast vara offentliga för hela organisationen eller privata för medlemmar i gruppen

 • Består av ägare och medlemmar

 • Har en inställning för att styra om medlemmar är läsare eller deltagare

Om du gör en Microsoft Stream-grupp till tittare eller ägare till en video tas alla ovanstående hänsyn till vem som får åtkomst till videon.

Mer information finns i Inställningar för gruppåtkomst.

alternativtext

Kanalbehörigheter

Kanaler är en organisationsmetod för videor, men inte en behörighetsmetod. Kanaler har inga egna behörigheter, såvida de inte finns i en grupp. När de finns i en grupp ärver de behörighets- och åtkomstinställningarna för gruppen.

Mer information finns i Kanaler.

Se även

Översikt över grupper och kanaler

Skapa grupper

Skapa kanaler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×