Beräkna en sammansatt årlig tillväxtränta (CAGR)

En sammansatt årlig räntesats (CAGR) mäter avkastningen för en investering – till exempel en gemensam fond eller obligation – över en investeringsperiod, t.ex. 5 eller 10 år. CAGR kallas även en "utjämnad" ränta eftersom den mäter tillväxten för en investering som om den hade ökat jämnt på årsbasis. Om du vill beräkna CAGR använder du funktionen XIRR.

Exempel

Ett exempel på funktionen XIRR

Obs!: När du jämför CAGR för olika investeringar ska du se till att varje ränta beräknas under samma investeringsperiod.

Se även

Funktionen XIRR

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×