Beräkna ett medelvärde

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Excel finns en mängd olika metoder för att ta reda på medelvärdet för en uppsättning siffror. Du kan till exempel använda funktion för ett beräkna ett enkelt medelvärde, ett viktat medelvärde eller ett medelvärde som undantar specifika värden.

Använd medföljande exempeldata och följande procedurer för att lära dig hur du räknar ut medelvärden.

Kopiera exempeldata

För att bättre förstå stegen kopierar du följande exempeldata till cell A1 i ett tomt blad.

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt blad.

 2. Markera följande exempeldata.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna (1, 2, 3...  A, B, C...) när du kopierar exempeldata till ett tomt blad.

  Markera exempeldata i Hjälp

  Markera exempeldata

  Enhetskvalitet

  Pris per enhet

  Antal beställda enheter

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Genomsnittlig enhetskvalitet

  Genomsnittspris per enhet

  Genomsnittlig kvalitet för alla enheter med värden över 5

 3. Tryck på KOMMANDO + C.

 4. I bladet markerar du cell A1 och trycker sedan på KOMMANDO + V.

Beräkna enkelt medelvärde

 1. Markera celler A2 till A7 (värdena i kolumnen Enhetskvalitet).

 2. På fliken Formler klickar du på pilen intill Autosumma  Knappen Autosumma , och sedan på Medel.

  Resultatet är 8,166666667.

Beräkna medelvärdet för icke angränsande celler

 1. Markera den cell där du vill att genomsnittet ska visas, som cell A8, som är cellen till vänster om cellen som innehåller texten ”Genomsnittlig enhetskvalitet” i dessa exempeldata.

 2. På fliken Formler klickar du på pilen intill Autosumma  Knappen Autosumma , sedan på Medel och sedan trycker du RETUR.

 3. Klicka på cellen som innehåller medelvärdet du just skapade, i det här exemplet cell A8.

  Formeln visas i formelfältet, =MEDEL(A2:A7) om du använder exempeldata.

 4. Välj innehållet mellan parenteserna i formelfältet, vilket är A2:A7 om du använder exempeldata.

 5. Håll ned tangenten KOMMANDO och klicka på de celler du vill beräkna medelvärde för och tryck sedan på RETUR. Markera till exempel A2, A4 och A7 och tryck sdan på RETUR.

  Excel ersätter den markerade områdesreferensen i funktionen MEDEL med cellreferenser för de celler du markerade. I det här exemplet är resultatet 8.

Beräkna ett viktat medelvärde

I det här exemplet beräknas det genomsnittliga priset för en enhet över alla beställningar, där varje beställning är för olika antal enheter till olika pris per enhet.

 1. Markera cell A9, som är cellen till vänster om cellen som innehåller texten ”Genomsnittligt pris per enhet”.

 2. På fliken Formler klickar du på Infoga funktion för att öppna fönstret Formelverktyg.

 3. I listan Formelverktyg går du ned och dubbelklickar på PRODUKTSUMMA.

  Tips: Hitta en funktion snabbt genom att klicka i rutan Sök efter funktion och börja skriva funktionsnamnet. Börja till exempel att skriva PRODUKTSUMMA.

 4. Klicka på rutan intill matris1 och markera sedan cellerna B2 till B7 på bladet (värdena i kolumnen Pris per enhet).

 5. Klicka på rutan intill matris2 och markera sedan cellerna C2 till C7 på bladet (värdena i kolumnen Antal beställda enheter).

 6. Klicka till höger om formelns avslutande parentes i formelfältet och skriv /

  Om du inte ser formelfältet klickar du på Formelfält i menyn Visa.

 7. I listan Formelverktyget dubbelklickar du på SUMMA.

 8. Markera området i rutan tal1, tryck DELETE och markera sedan cellerna C2 till C7 på bladet (värdena i kolumnen Antal enheter).

  Formelfältet ska nu innehålla följande formel: =PRODUKTSUMMA(B2:B7;C2:C7)/SUMMA(C2:C7).

 9. Tryck på RETUR

  Formeln dividerar den totala kostnaden för alla beställningar med det totala antalet beställda enheter vilket ger ett viktat genomsnittligt pris per enhet på 29,38297872.

Beräkna ett medelvärde som ignorerar specifika värden

Du kan skapa en formel som utesluter specifika värden. I det här exemplet skapar du en formel som beräknar den genomsnittliga enhetskvaliteten för alla enheter som har ett värde över 5.

 1. Markera cell A10, som är cellen till vänster om cellen som innehåller texten ”Genomsnittligt kvalitet för alla enheter med ett värde över 5”.

 2. På fliken Formler klickar du på Infoga funktion för att öppna fönstret Formelverktyg.

 3. I listan Formelverktyget dubbelklickar du på MEDEL.OM.

  Tips: Hitta en funktion snabbt genom att klicka i rutan Sök efter funktion och börja skriva funktionsnamnet. Börja till exempel att skriva MEDEL.OM.

 4. Klicka på rutan intill område och markera sedan cellerna A2 till A7 på bladet (värdena i kolumnen Pris per enhet).

 5. Klicka i rutan intill villkor och skriv sedan ”>5”.

 6. Tryck på RETUR

  Formeln undantar värdet i cell A7 från beräkningen och ger en genomsnittlig enhetskvalitet på 8,8.

  Tips: Använd funktionen MEDEL.OM för att beräkna ett medelvärde som undantar nollvärden i en lista med värden genom att skriva ”<>0” i rutan intill villkor.

Använd medföljande exempeldata och följande procedurer för att lära dig hur du räknar ut medelvärden.

Kopiera exempeldata

För att bättre förstå stegen kopierar du följande exempeldata till cell A1 i ett tomt blad.

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt blad.

 2. Markera följande exempeldata.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna (1, 2, 3...  A, B, C...) när du kopierar exempeldata till ett tomt blad.

  Markera exempeldata i Hjälp

  Markera exempeldata

  Enhetskvalitet

  Pris per enhet

  Antal beställda enheter

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Genomsnittlig enhetskvalitet

  Genomsnittspris per enhet

  Genomsnittlig kvalitet för alla enheter med värden över 5

 3. Tryck på KOMMANDO + C.

 4. I bladet markerar du cell A1 och trycker sedan på KOMMANDO + V.

Beräkna enkelt medelvärde

Nu ska vi använda två olika sätt att beräkna genomsnittlig enhetskvalitet. Med det första sättet kan du snabbt se medelvärdet utan att ange en formel. I det andra sättet använder du funktionen Autosumma och beräknar medelvärdet så det visas på bladet.

Beräkna ett medelvärde snabbt

 1. Markera celler A2 till A7 (värdena i kolumnen Enhetskvalitet).

 2. På statusfält klickar du på pilen för popup-menyn Popup-nedpil (om du använder dessa exempeldata innehåller området antagligen texten Summa=49) och klicka sedan på Medel.

  Resultatet är 8,166666667.

  Obs!: Om du inte ser statusfältet klickar du på Statusfält i menyn Visa.

Beräkna ett medelvärde så det visas på bladet

 1. Markera den cell där du vill att genomsnittet ska visas, som cell A8, som är cellen till vänster om cellen som innehåller texten ”Genomsnittlig enhetskvalitet” i dessa exempeldata.

 2. standardverktygsfältet, precis under arbetsbokens titel, klickar du på pilen intill Autosumma  Knappen Autosumma och sedan på Medel och sedan trycker du på RETUR.

  Resultatet är 8,166666667 som är det genomsnittliga kvalitetsvärdet för alla enheter.

  Tips: Arbetar du med data som listar tal på en rad markerar du den första blanka cellen i slutet av raden och klickar sedan på pilen intill Autosumma  Knappen Autosumma .

Beräkna medelvärdet för icke angränsande celler

Det finns två sätt att beräkna medelvärdet för celler som inte är placerade intill varandra. Med det första sättet kan du snabbt se medelvärdet utan att ange en formel. I det andra sättet använder du funktionen MEDEL och beräknar medelvärdet så det visas på bladet.

Beräkna ett medelvärde snabbt

 1. Markera cellerna med innehåll som ska användas för att beräkna ett medelvärde. Välj till exempel A2, A4 och A7.

  Tips: Du markerar celler som inte ligger intill varandra genom att hålla ned tangenten KOMMANDO och klicka på de celler du vill beräkna medelvärde för.

 2. På statusfält klickar du på pilen för popup-menyn Popup-nedpil och klickar sedan på Medel.

  Resultatet för exemplet är 8.

  Obs!: Om du inte ser statusfältet klickar du på Statusfält i menyn Visa.

Beräkna ett medelvärde så det visas på bladet

 1. Markera den cell där du vill att genomsnittet ska visas, som cell A8, som är cellen till vänster om cellen som innehåller texten ”Genomsnittlig enhetskvalitet” i dessa exempeldata.

 2. standardverktygsfältet, precis under arbetsbokens titel, klickar du på pilen intill Autosumma  Knappen Autosumma och sedan på Medel och sedan trycker du på RETUR.

 3. Klicka på cellen som innehåller medelvärdet du just skapade, i det här exemplet cell A8.

  Formeln visas i formelfältet, =MEDEL(A2:A7) om du använder exempeldata.

 4. Välj innehållet mellan parenteserna i formelfältet, vilket är A2:A7 om du använder exempeldata.

 5. Håll ned tangenten KOMMANDO och klicka på de celler du vill beräkna medelvärde för och tryck sedan på RETUR. Markera till exempel A2, A4 och A7 och tryck sdan på RETUR.

  Excel ersätter den markerade områdesreferensen i funktionen MEDEL med cellreferenser för de celler du markerade. I det här exemplet är resultatet 8.

Beräkna ett viktat medelvärde

I det här exemplet beräknas det genomsnittliga priset för en enhet över alla beställningar, där varje beställning är för olika antal enheter till olika pris per enhet.

 1. Markera cell A9, som är cellen till vänster om cellen som innehåller texten ”Genomsnittligt pris per enhet”.

 2. På fliken Formler klickar du på Formelverktyget under Funktion.

 3. I listan Formelverktyget dubbelklickar du på PRODUKTSUMMA.

  Tips: Hitta en funktion snabbt genom att klicka i rutan Sök efter funktion och börja skriva funktionsnamnet. Börja till exempel att skriva PRODUKTSUMMA.

 4. Under Argument klickar du på rutan intill matris1 och markerar sedan cellerna B2 till B7 på bladet (värdena i kolumnen Pris per enhet).

 5. Under Argument klickar du på rutan intill matris2 och markerar sedan cellerna C2 till C7 på bladet (värdena i kolumnen Antal beställda enheter).

 6. Klicka till höger om formelns avslutande parentes i formelfältet och skriv /

  Om du inte ser formelfältet klickar du på Formelfält i menyn Visa.

 7. I listan Formelverktyget dubbelklickar du på SUMMA.

 8. Under Argument markerar du området i rutan tal1, trycker DELETE och markerar sedan cellerna C2 till C7 på bladet (värdena i kolumnen Antal enheter).

  Formelfältet ska nu innehålla följande formel: =PRODUKTSUMMA(B2:B7;C2:C7)/SUMMA(C2:C7).

 9. Tryck på RETUR

  Formeln dividerar den totala kostnaden för alla beställningar med det totala antalet beställda enheter vilket ger ett viktat genomsnittligt pris per enhet på 29,38297872.

Beräkna ett medelvärde som ignorerar specifika värden

Du kan skapa en formel som utesluter specifika värden. I det här exemplet skapar du en formel som beräknar den genomsnittliga enhetskvaliteten för alla enheter som har ett värde över 5.

 1. Markera cell A10, som är cellen till vänster om cellen som innehåller texten ”Genomsnittligt kvalitet för alla enheter med ett värde över 5”.

 2. På fliken Formler klickar du på Formelverktyget under Funktion.

 3. I listan Formelverktyget dubbelklickar du på MEDEL.OM.

  Tips: Hitta en funktion snabbt genom att klicka i rutan Sök efter funktion och börja skriva funktionsnamnet. Börja till exempel att skriva MEDEL.OM.

 4. Under Argument klickar du på rutan intill område och sedan markerar du cellerna A2 till A7 på bladet (värdena i kolumnen Pris per enhet).

 5. Under Argument klickar du i rutan intill villkor och skriver sedan ”>5”.

 6. Tryck på RETUR

  Formeln undantar värdet i cell A7 från beräkningen och ger en genomsnittlig enhetskvalitet på 8,8.

  Tips: Använd funktionen MEDEL.OM för att beräkna ett medelvärde som undantar nollvärden i en lista med värden genom att skriva ”<>0” i rutan intill villkor.

Snabbreferens

Beräkna en löpande summa

Beräkna procentsatser

Funktionen AVERAGE

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×