Beskära en bild i Publisher

Beskära en bild i Publisher

Ibland kan du behöva passa in en bild på ett område i ett nyhetsbrev eller en broschyr utan att förvränga den eller ändra dess utseende.

Du kan ändra storlek på eller beskära för en bild. Om du ändrar storlek ändras bildens mått genom att sträcka ut eller krympa den, medan beskärning minskar storleken på bilden genom att de lodräta eller vågräta kanterna tas bort. Beskärning används ofta för att dölja eller trimma en del av en bild, antingen för att framhäva eller för att ta bort oönskade delar.

 1. Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Beskär.

  Beskärningsverktyg

 2. Placera beskärningshandtagen över en kant eller ett hörn.

  Beskärningshandtag

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du i mittenhandtaget på den sidan.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt och lika mycket håller du ned Ctrl-tangenten medan du drar i mittenhandtaget.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor av bilden jämnt och samtidigt trycker du på Ctrl+Skift medan du drar i ett hörnhandtag. 

  Meddelanden: 

  • Släpp musknappen för att se den beskurna bilden.

  • Klicka på beskärningsverktyget om du bara vill se den beskurna bilden. Om du vill se hela bilden igen klickar du på beskärningsverktyget en gång till. Bilden visar den beskurna delen tydligt och resten av bilden som en genomskinlig bild.

Verktygen Anpassa, Fyll, Panorera och Rotera

Anpassa

Om bilden är större eller mindre än bildramen kan du ändra storlek på den så att den passar, utan att ändra dess utseende.

 • Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Anpassa.

  Verktyg för att beskära och anpassa

  Bildens storlek ändras så att den passar in i bildramen.

  Exempel på beskär och fyll

Obs!:  För att bilden ska påverkas så lite som möjligt kan en del av bildens ytterkanter beskäras.

Fyll

Använd verktyget Fyll för att fylla ett bildområde utan att ändra bildens utseende.

 • Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Fyll.

  Beskär och fyll

  Bildens storlek ändras så att den fyller bildområdet.

  Exempel på beskär och fyll

Obs!:  För att bilden ska påverkas så lite som möjligt kan en del av bildens ytterkanter beskäras.

Panorera

Du kan centrera bilden när du använder beskärningsverktyget.

 1. Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Beskär.

  Beskärningsverktyg

 2. Flytta muspekaren över bilden tills den ändras till pekaren Flytta.

 3. Klicka och dra bilden för att placera den där du vill ha den.

  Verktyg för att beskära och panorera

Obs!:  Om du vill fortsätta att beskära bilden klickar du på beskärningshandtagen så att de får fokus.

Rotera

Du kan rotera bilden när du använder beskärningsverktyget.

 1. Klicka på bilden och sedan på Format i Bildverktyg > Beskär.

  Beskärningsverktyg

 2. Peka på det gröna roteringshandtaget och dra musen i den riktning du vill rotera objektet.

  Exempel på beskär och rotera

Obs!:  Om du vill rotera i 15-graderssteg håller du ned Skift samtidigt som du drar i handtaget.

Du kan använda de här funktionerna för att beskära en bild — beskärning, passning, fyllning, panorera och rotera.

Beskär

När du väljer en bild i Publisher 2010 en ny flik i menyfliksområdet. Beskärnings verktyget finns i gruppen beskärning längst till höger på den här nya fliken.
Flik för menyfliksområdet Format under Bildverktyg, beskärningskommando i Publisher

Beskära en bild:

 1. Markera den bild som ska beskäras.

 2. Peka på fliken bild verktyg i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Beskär .

 4. Placera beskärningshandtagen över en kant eller ett hörn.

  Bild med beskärningshandtag
 5. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du i mittenhandtaget på den sidan.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt håller du ned CTRL samtidigt som du drar i ett mitthandtag.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt och behålla bildens proportioner håller du ned CTRL + SKIFT samtidigt som du drar ett hörn handtag.

   Obs!: 
   När du släpper mus knappen beskärs bilden.
   När du avmarkerar beskärnings verktyget visas bara det beskurna avsnittet. Om du däremot markerar bilden och klickar på beskärnings verktyget igen visas hela bilden, med den beskurna delen som visas tydligt och resten av bilden som en blek genomskinlighet.

Anpassa

Om bilden är större eller mindre än bild området Publisher 2010 gör det enkelt att ändra storlek på bilden så att den får plats samtidigt som det ursprungliga höjd-breddförhållandet behålls.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på fliken bild verktyg i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen passa i gruppen beskärning .

 4. Bildens storlek ändras så att den får plats i bild området.

  Obs!: Det kan leda till att du beskärs genom att bilden behåller bildens proportioner. .

Fyll

Om du snabbt vill fylla ett bild område samtidigt som du behåller det ursprungliga proportionerna kan du använda Fyllnings verktyget.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på fliken bild verktyg i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen fyllning i gruppen beskärning .

 4. Bildens storlek ändras så att den fyller bildområdet.

  Obs!:  Eftersom bilden behåller sitt proportioner när bild området fylls kommer alla delar av bilden som hamnar utanför bild området att beskäras.

Panorera

När du använder beskärnings verktyget kan du flytta bilden i området beskurna bilder för att kontrol lera att bilden är centrerad på det sätt du vill.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på fliken bild verktyg i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Beskär .

 4. Placera mus pekaren över objektet tills pekaren ändras till Flytta -pekaren.

 5. Klicka och dra bilden för att placera den i beskärnings handtagen.

  Obs!:  När du har gjort det är bilden fokuserad i stället för beskärnings ramen. Om du vill gå tillbaka till beskärning klickar du på beskärnings handtagen igen så att de blir fokus.

Rotera

Du kan också rotera bilden när du använder beskärnings verktyget.

 1. Markera bilden.

 2. Peka på fliken bild verktyg i menyfliksområdet.

 3. Klicka på knappen Beskär .

 4. Peka på det gröna roteringshandtaget.

 5. Dra musen i den riktning du vill att objektet ska roteras.

  Obs!:  Om du vill rotera i steg om 15 grader håller du ned SKIFT medan du drar handtaget.

Även om Microsoft Office Publisher 2007 har några grundläggande funktioner för foto redigering som gör att du kan beskära en bild till en rektangulär form är det inte ett foto redigerings program. Det finns flera sätt att skapa en rektangulär bild.

Obs!: Det går inte att beskära figurer, WordArt-objekt eller animerad GIF i publikationen. Om du vill beskära en animerad GIF använder du ett GIF-redigeringsprogram och infogar sedan filen igen.

Beskära en bild till en rektangulär form

 1. Markera bilden.

  När du väljer en bild visas verktygsfältet bild .

  Verktygsfältet Bild

 2. I verktygsfältet bild klickar du på Beskär Bild av knapp .

 3. Placera beskärningshandtagen över en kant eller ett hörn.

  Skärmbild av beskärningshandtaget i Publisher.

  1. beskärnings handtag

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du i mittenhandtaget på den sidan.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt håller du ned CTRL samtidigt som du drar i ett mitthandtag.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt och behålla bildens proportioner håller du ned CTRL + SKIFT samtidigt som du drar ett hörn handtag.

   Obs!: När du släpper mus knappen beskärs bilden.

Beskära en bild till en icke-rektangulär form

Om du vill beskära en bild till en icke-rektangulär form som en stjärna eller cirkel måste du göra något av följande:

 • Infoga en bild i en figur, till exempel en cirkel.

 • Använd funktionerna för foto redigering i Office Publisher 2007 med Digital Imaging, Microsoft Digital Image Pro eller något annat foto redigerings program och infoga sedan de beskurna bilderna i en publikation. Se hjälpen i programmet för foto redigering för mer information om hur du beskär en bild.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Ett prenumeration för att få ut mesta möjliga av din tid

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×