Hantera avtalade tider, planer, budgetar – det är enkelt med Microsoft 365.

Beskrivning av dialogrutan Teckensnitt i Publisher

Du kan ange hur du vill att texten ska visas i publikationen genom att välja alternativ i dialogrutan Teckensnitt. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilka språk och teckensnitt som är installerade och aktiverade för redigering.

Allmänt

Teckensnitt Ange ett teckensnitt. Olika teckensnitt har olika egenskaper, till exempel tillgängliga OpenType-egenskaper.

Stil Ange en teckensnittsstil, till exempel Fet eller Kursiv. Välj en stil i rutan. Ditt val visas i rutan Exempel.

Storlek Ange en teckensnittsstorlek i punkter. Välj en storlek i listan. Ditt val visas i rutan Exempel.

Teckenfärg Ange färg på teckensnittet och understrykningen.

Effekter

Understruken: gör att du kan stryka under text och ändra stil på understrykningen. Klicka på (ingen) om du vill ta bort understrykningen.

Upphöjd:  höjer den markerade texten ovanför baslinjen och ändrar den markerade texten till en mindre teckensnittsstorlek.

Nedsänkt:  sänker den markerade texten nedanför baslinjen och ändrar den markerade texten till en mindre teckensnittsstorlek.

Genomstruken:  drar en linje genom den markerade texten.

Kapitäler:  formaterar den markerade gemena texten som versaler och minskar storleken. Formatering för kapitäler påverkar inte siffror, interpunktion, icke-alfabetiska tecken eller versaler.

Versaler:  formaterar gemener som versaler. Formatering för versaler påverkar inte siffror, interpunktion, icke-alfabetiska tecken eller versaler.

Fler effekter:  med den här knappen öppnar du dialogrutan Formatera texteffekter där det finns fler textalternativ:

OpenType-funktioner

Vissa teckensnitt, till exempel Gabriola och Calibri, har stöd för en mängd nya funktioner som gör att du kan förvandla en ordinär text till fin typografi. Om det teckensnitt du väljer inte har stöd för OpenType-egenskaperna är det här avsnittet inte tillgängligt.

Listtecken

  • Tabellformat innebär att tal formateras så att alla siffror använder samma antal bildpunkter och radas upp korrekt i ett tabellformat.

  • Proportionell formatering innebär att siffror formateras så att antalet bildpunkter är proportionellt, till exempel kan 0 vara bredare än 1.

  • Linjering och Äldre stil anger om siffrorna ska stå mot en baslinje, så att de har samma lodräta position, eller ha olika positioner som i det här exemplet:

    Exempel på listtecken i linjering och i gammal stil

Stilistiska alternativ Du kan välja ett alternativt utseende för de tecken som du har markerat (bland de alternativ som har skapats av teckensnittsdesignern).

Ligaturer är kopplingar mellan tecken, till exempel mellan th eller ff, där två tecken går ihop i ett. Med alternativet Standard för ligaturer används endast de vanligaste bokstavskombinationerna. Om teckensnittsdesignern även har utformat en utökad uppsättning ligaturer kan du använda dessa om du väljer Standard och godtyckliga eller Historiska och standard.

Stilistisk uppsättning är en komplex uppsättning typografistilar för det valda teckensnittet.

Swash innebär att du kan använda utsmyckning på tecknen, ofta i form av större och mer pråliga seriffer.

Sammanhangsbaserade alternativ innebär att du kan välja olika former för vissa tecken, beroende på tecknets sammanhang och det valda teckensnittets design. Ett "g" kan till exempel ha en öppen eller stängd ögla i tecknets nederdel.

Exempel

I rutan Exempel visas en förhandsgranskning av den markerade texten, eller av exempeltext om ingen text har markerats, i angivet teckensnitt och med eventuella texteffekter.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×