Bevara referensintegriteten i databasmodelldiagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vad vill du göra?

Förstå referensintegritetsregler

Referensintegritetsregler används för att förhindra att databasanvändare oavsiktligt bryter kopplingen mellan relaterade kolumner.

Anta att du har en databas vid namn Böcker, som innehåller tabellerna Titlar och Författare. Anta vidare att varje titel bara har en författare, men att varje författare kan associeras med flera titlar, vilket resulterar i en så kallad 1:N-relation (en till flera). Tabellen på 1-sidan av relationen kallas för den överordnade tabellen. Tabellen på N-sidan kallas för den underordnade tabellen.

För att samla information om varje bok och dess författare används en fråga som baseras på nycklar för att matcha varje bok i tabellen Titlar med tillhörande författare i tabellen Författare. Den överordnade tabellen (Författare) måste innehålla en primärnyckel som identifierar varje rad unikt. Tabellen Titlar måste innehålla en kolumn med författarnumret för varje titel. Den här kolumnen kallas för den externa nyckeln. Primärnyckeln identifierar varje författare och den externa nyckeln identifierar vilka böcker som skrivits av respektive författare.

Om en användare ändrar författarens författarnummer i den överordnade tabellen, utan att uppdatera författarnumret i tabellen Titlar, så resulterar detta i att böckerna i tabellen Titlar inte längre har en giltig författare.

I stället för att behöva ändra författarnumret i båda tabellerna kan du definiera referensintegritetsregler för att utföra den åtgärd du anger. Du kan ange att särskilda åtgärder ska vidtas om en nyckel ändras eller tas bort i den överordnade tabellen.

Obs!: Termer överordnad och underordnad används för att det skulle innebära något helt annat i kategorier som har skapats med figurer överordnad till kategori, kategori och kategori till underordnad. Mer information om kategorier finns i definiera kategorier i ett databasmodelldiagram.

Överst på sidan

Definiera åtgärder för referensintegritet

 1. Dubbelklicka på den relation som du vill definiera en referensåtgärd för.

 2. Klicka på Referensåtgärd under Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på den åtgärd som ska vidtas för motsvarande värde i den underordnade tabellen i databasen. Du kan välja bland följande åtgärder:

  • Ingen åtgärd     Om ett värde i en överordnad tabells primärnyckel ändras eller tas bort påverkas inte motsvarande värde i den underordnade tabellens externa nyckel.

  • Överlappande     Om ett värde i den överordnade tabellens primärnyckel ändras eller tas bort ändras eller raderas motsvarande värde i den underordnade tabellens externa nyckel för att matcha primärnyckeln.

  • NULL     Om ett värde i en överordnad tabells primärnyckel ändras eller tas bort definieras motsvarande värde i den underordnade tabellens externa nyckel som NULL.

  • Standard     Om ett värde i en överordnad tabells primärnyckel ändras eller tas bort tilldelas motsvarande värde i den underordnade tabellens externa nyckel ett standardvärde som du väljer.

  • Använd inte     Den här åtgärden inaktiverar referensintegritetsreglerna för relationen.

Obs!: Om alternativen NULL och Standard är inaktiverade används förmodligen inställningen Valfri för relationen på fliken Diverse i fönstret Databasegenskaper för relationen.

Överst på sidan

Definiera ett standardvärde för en kolumn

Om du vill använda åtgärden Standard måste du ange ett standardvärde för kolumnen.

 1. Dubbelklicka på tabellen i diagrammet för att öppna fönstret Databasegenskaper.

 2. Klicka på Kolumner under Kategorier, klicka på den kolumn som du vill skapa ett standardvärde för och klicka på Redigera.

 3. Ange ett standardvärde på fliken Kontroll i dialogrutan Kolumnegenskaper.

Överst på sidan

Visa referensintegritet med hjälp av notation

Du kan definiera dokumentalternativen så att referensintegritetsnotationer döljs eller visas bredvid relationslinjerna i modellen.

Vad betyder bokstäver i referensintegritetnotation?

Referensintegritetsnotationer beskriver relationer med två bokstäver avgränsade med ett kolon, i formatet [åtgärd som vidtas i den överordnade tabellen]:[resultatet i den underordnade tabellen]. d:C betyder exempelvis att om någonting tas bort i den överordnade tabellen så utförs samma ändring i den underordnade tabellen.

Åtgärder i den överordnade tabellen representeras av en gemen:

 • u    Data i den överordnade tabellen uppdateras.

 • d    Data i den överordnade tabellen tas bort.

Resultatet i den underordnade tabellen representeras av en versal:

 • R Ingen åtgärd    Ändra inte den underordnade tabellen.

 • C Överlappande    Utför motsvarande ändring i den underordnade tabellen.

 • D Standard    Infoga tidigare angivet standardvärde för kolumnen i den underordnade tabellen.

 • N Null    Använd värdet NULL för den underordnade tabellen.

 • (Tom)     Använd inte referensintegritet för den här relationen.

Obs!: Dessa inställningar påverkar vad som sker i själva databasen snarare än i modellen. I en modell som du bakåtkompilerar från en befintlig databas kan du se hur databasen har utformats med hänsyn till referensintegritet. I en modell som du skapar från noll kan du använda dessa inställningar för att dokumentera hur du vill att databasen ska fungera.

Visa referensintegritet

 1. Peka på AlternativDatabas-menyn och klicka sedan på Dokument.

 2. Markera kryssrutan Referensåtgärder under Visa på fliken Relation.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×