Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Använd inställningarna för Bevarandeprinciper i Outlook Web App för att tillämpa en princip på dina meddelanden och mapparna i postlådan. Bevarandeprinciper styr hur länge dina meddelanden sparas. Arkiveringsprinciper styr hur länge meddelanden finns kvar i en e-postmapp innan de flyttas till ett arkiv.

Du kanske kan lägga till eller ta bort valfria bevarandeprinciper och arkiveringsprinciper som konfigurerats av den person som hanterar din postlåda. Obligatoriska principer kan inte tas bort.

Obs!:  Att hantera bevarande- och arkiveringsprinciper för ditt konto är en valfri funktion och kanske inte är tillgänglig för dig.

Den här artikeln är avsedd för Outlook Web App, som används av organisationer som hanterar e-postservrar med Exchange Server 2013 eller 2010. Om du använder Microsoft 365 eller Exchange Server 2016 eller 2019 är Outlook på webben din e-postklient. Mer information om Outlook på webben finns i Få hjälp med Outlook på webben.

Bevarandeprinciper omfattar vanligtvis ett tidsintervall. I bilden nedan kan till exempel tillgängliga principer vara 1 veckas borttagning (7 dagar) och 1 månads borttagning (1 månad). Det finns även långsiktiga policyer som 1 Års borttagning (1 år) och 5 års borttagning (5 år). Om du vill ha ett mycket viktigt meddelande eller en mycket viktig mapp väljer du Ta aldrig bort (Aldrig).

Arkiveringsprinciper kan variera från Personlig 1 år flytta till arkiv (1 år) till Personlig 5 år flytta till arkiv (5 år). Du kan också välja Personlig flytta aldrig till arkivet (Aldrig).

Obs!: Din organisation styr vilka principer som är tillgängliga för din användning.

Om du vill tilldela en bevarande- eller arkiveringsprincip till ett meddelande eller en mapp måste du gå till dina meddelanden.

  1. Använd en webbläsare och logga in på Outlook Web App via webblänken som du har fått av den som hanterar organisationens e-post. Ange användarnamn samt lösenord och välj Logga in.

  2. I mappfönstret högerklickar du på meddelandet eller mappen som du vill tillämpa en princip på och väljer Tilldela princip.

    En skärmbild visar en snabbmeny med alternativet Tilldela princip markerat som visar tillgängliga principer för arkivering och bevarande för det markerade e-postmeddelandet.

  3. Välj den arkiverings- eller bevarandeprincip som du vill tilldela till meddelandet eller mappen.

    Tips: Om du vill att ett meddelande ska följa samma princip som den mapp det finns i väljer du Använd princip för överordnad mapp.

En bevarandeprincip kan ta bort meddelanden permanent eller flytta dem till mappen Borttaget. Om du ser en beskrivning av bevarandeprincipen med texten Ta bort (kan återställas tillfälligt) kan du använda Återställ borttagna objekt för att återställa meddelandena. Hur länge objekten kan återställas bestäms av din organisations administratör. Standardtiden är 30 dagar. Se Återställa ett objekt som inte längre finns kvar i mappen Borttaget i Återskapa borttagna objekt eller e-post i Outlook Web App.

När du återställer ett objekt som har tagits bort med en bevarande- eller arkiveringsprincip måste du antingen placera det i en mapp som inte har någon associerad princip eller ta bort principen från objektet när du har återställt den. Annars kan objektet tas bort igen.

  • Du kan inte hantera bevarandeprinciper för kalendern.

  • Bevarandeprinciper skapas och hanteras av organisationens administratör.

  • Bevarande- och arkiveringsprinciper bearbetas en gång på sju dagar.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×