BINOM.FÖRD (Funktionen BINOM.FÖRD)

Returnerar den individuella binomialfördelningen. Använd BINOM.FÖRD för problem med ett bestämt antal tester eller försök, om resultatet av ett försök bara kan vara lyckat eller misslyckat, när försök är oberoende och när sannolikheten att försöket lyckas är konstant under hela experimentet. BINOM.FÖRD kan t.ex. beräkna hur sannolikt det är att två av tre barn som föds är pojkar.

Syntax

BINOM.FÖRD(antal_l;försök;sannolikhet_l;kumulativ)

Syntaxen för funktionen BINOM.FÖRD har följande argument:

 • Antal_l     Obligatoriskt. Antalet lyckade försök.

 • Försök     Obligatoriskt. Antalet oberoende försök.

 • Sannolikhet_l     Obligatoriskt. Sannolikheten att lyckas för varje försök.

 • Kumulativ     Obligatoriskt. Ett logiskt värde som bestämmer funktionens form. Om kumulativ är SANT, så är BINOM. FÖRD returnerar den kumulativa fördelningsfunktionen, som är sannolikheten att det finns högst number_s lyckade resultat. Om det är FALSKT returneras sannolikhetsfunktionen för massa, som är sannolikheten att det number_s lyckade resultat.

Kommentarer

 • Antal_l och försök är avkortade till heltal.

 • Om number_s, försök eller probability_s är icke-numeriska, BINOM. FÖRD returnerar #VALUE! felvärde.

 • Om number_s < 0 eller number_s > försök, så ska BINOM. FÖRD returnerar #NUM! felvärde.

 • Om probability_s < 0 eller probability_s > 1, BINOM. FÖRD returnerar #NUM! felvärde.

 • Den binomiala sannolikhetsfunktionen för massa är:

  Ekvation

  där:

  Ekvation

  är KOMBIN(n;x).

  Den kumulativa binomialfördelningen är:

  Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

6

Antalet lyckade försök

10

Antalet fristående försök

0,5

Sannolikheten att lyckas för varje försök

Formel

Beskrivning

Resultat

=BINOM.FÖRD(A2;A3;A4;FALSKT)

Sannolikheten att 6 av 10 försök lyckas.

0,2050781

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×