You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen BITELLER i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar bitvist OR (disjunktion) mellan två tal.

Syntax

BITELLER(tal1, tal2)

Syntaxen för funktionen BITELLER har följande argument:

  • Tal1    Obligatoriskt. Måste vara i decimalform och vara större än eller lika med 0.

  • Tal2    Obligatoriskt. Måste vara i decimalform och vara större än eller lika med 0.

Kommentarer

  • Resultatet är bitvist ELLER mellan parametrarna.

  • I resultatet är biten på en given position 1 om någon av parametrarnas bitar på motsvarande position är 1, annars 0.

  • Värdet som ges av bitpositionerna går från höger till vänster och är potenser av 2. Bitpositionen längst till höger ger 1 (2^0), och nästa bitposition till vänster ger 2 (2^1), och så vidare.

  • Om något av argumenten ligger utanför det giltiga intervallet returnerar BITELLER felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om något av argumenten är större än (2^48)-1 returnerar BITELLER felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om något av argumenten är ett icke-numeriskt värde returnerar BITELLER felvärdet #VÄRDEFEL!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

Så här fungerar det

=BITELLER(23;10)

Jämför bitpositionerna för de båda talens binära representationer. Om någon position innehåller 1 returneras 2 upphöjt till en exponent, beroende på bitposition. Därefter summeras talen.

31

Talet 23 motsvarar 10111 i binär form, och 10 är 1010. Värdet 1 finns i bägge positioner vid alla 5 positioner i båda talen. Du kan uttrycka 1010 som 01010 så att båda talen har samma antal siffror. Talen 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 och 2^4 summeras, vilket ger 31.

23 = 10111

10 = 01010

Test: Finns 1 på någon av de 5 positionerna?

yyyyy

1+2+4+8+16=31

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×