BITHSKIFT (Funktionen BITHSKIFT)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av BITHSKIFT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett tal skiftat till höger det angivna antalet bitar.

Syntax

BITHSKIIFT(tal, flytta_antal)

Syntaxen för funktionen BITHSKIFT har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Måste vara ett heltal och större än eller lika med 0.

  • Flytta_antal    Obligatoriskt. Måste vara ett heltal.

Kommentarer

  • Att skifta ett tal till höger är samma sak som att ta bort siffror längst till höger i talets binära representation. Att till exempel skifta det decimala talet 13 två bitar till höger innebär att den binära motsvarigheten (1101) skiftas till 11, eller 3 i decimal notation.

  • Om något av argumenten ligger utanför det giltiga gränser returnerar BITSKIFT #NUM! felvärde.

  • Om tal är större än (2^48)-1 returnerar BITSKIFT #NUM! felvärde.

  • Om absolutvärdet av Shift_amount är större än 53 returnerar BITSKIFT #NUM! felvärde.

  • Om något av argumenten är ett icke-numeriskt värde returnerar BITSKIFT #VALUE! felvärde.

  • Om argumentet flytta_antal är ett negativt tal skiftas talet motsvarande antal bitar till vänster.

  • Om ett negativt tal används som argumentet flytta_antal returneras det resultat som ges med motsvarande positiva argument till funktionen BITVSKIFT

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

Så här fungerar det

=BITHSKIFT(13;2)

Skiftar bitar till höger för talet genom att ta bort angivet antal siffror till höger i den binära representationen av talet. Talet som returneras är ett tal i decimalformat.

3

13 motsvarar 1101 i binärt format. Om de två siffrorna längst till vänster tas bort resulterar det i 11, som motsvarar 3 i decimalformat.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×