BITVSKIFT (Funktionen BITVSKIFT)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av BITVSKIFT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett tal skiftat till vänster med ett givet antal bitar.

Syntax

BITVSKIFT(tal, flytta_antal)

Syntaxen för funktionen BITVSKIFT har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Tal måste vara ett heltal och större än eller lika med 0.

  • Flytta_antal    Obligatoriskt. Flytta_antal måste vara ett heltal.

Kommentarer

  • Att skifta ett tal till vänster är samma sak som att lägga till nollor (0) till höger i den binära representationen av ett tal. Att skifta det decimala talet 4 två bitar till vänster innebär att den binära motsvarigheten (100) skiftas till 10000, eller 16 i decimal notation.

  • Om något av argumenten ligger utanför det giltiga gränser returnerar BITSKIFT #NUM! felvärde.

  • Om tal är större än (2^48)-1 returnerar BITSKIFT #NUM! felvärde.

  • Om absolutvärdet av Shift_amount är större än 53 returnerar BITSKIFT #NUM! felvärde.

  • Om något av argumenten är ett icke-numeriskt värde returnerar BITSKIFT #VALUE! felvärde.

  • Om argumentet flytta_antal är ett negativt tal skiftas talet motsvarande antal bitar till höger.

  • Om ett negativt tal används som argumentet flytta_antal returneras det resultat som ges med motsvarande positiva argument till funktionen BITHSKIFT

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

Så här fungerar det

=BITVSKIFT(4;2)

Skiftar bitar till vänster för talet genom att lägga till nollor (0) till höger i den binära representationen av talet. Talet som returneras är ett tal i decimalformat.

16

4 motsvarar 100 i binärt format. Två nollor (0) till höger resulterar i 10000, som är 16 i decimalformat.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×