Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen BITXELLER i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar bitvist XELLER mellan två tal.

Syntax

BITXELLER(tal1, tal2)

Syntaxen för funktionen BITXELLER har följande argument:

  • Tal1    Obligatoriskt. Måste vara större än eller lika med 0.

  • Tal2    Obligatoriskt. Måste vara större än eller lika med 0.

Kommentarer

  • BITXELLER returnerar ett tal som är resultatet av bitvist XELLER (exklusiv disjunktion) mellan parametrarna.

  • Om något av argumenten ligger utanför det giltiga intervallet returnerar BITXELLER felvärdet #OGILTIGT! .

  • Om något av argumenten är större än (2^48)-1 returnerar BITXELLER felvärdet #OGILTIGT! .

  • Om något av argumenten är ett icke-numeriskt värde returnerar BITXELLER felvärdet #VÄRDEFEL! .

  • I resultatet är värdet på en viss bitposition 1 om värdet på motsvarande position inte är samma i båda argumenten, det vill säga om det ena värdet är 0 och det andra är 1. Om du till exempel använder BITXELLER(5, 3) uttrycks 5 som 101 i binär notation och 3 som 11 i binär notation. Det blir enklare att göra jämförelsen om du tolkar 3 som 011. Från höger till vänster är bitvärdena i det här exemplet samma (1) endast i positionen längst till höger, vilket ger värdet 0 i den positionen i resultatet. Värdet skiljer sig åt i andra och tredje positionen från höger, vilket ger värdet 1 i de positionerna i resultatet.

  • Värdet som ges av bitpositionerna går från höger till vänster och är potenser av 2. Bitpositionen längst till höger ger 1 (2^0), och nästa bitposition till vänster ger 2 (2^1), och så vidare.

  • Med samma exempel som tidigare, ger bitpositionen längst till höger 0 eftersom värdet där är 0. Andra positionen från höger ger 2 (2^1) eftersom värdet där är 1, och positionen längst till vänster ger 4 (2^2), eftersom värdet där också är 1. Summan av dessa värden ger resultatet 6, i decimal notation.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

Så här fungerar det

=BITXELLER(5;3)

Returnerar summan av en bitvis "exklusiv eller"-jämförelse vid varje bitposition.

6

Talet 5 motsvarar 101 i binär form, och 3 är 11. Du kan uttrycka 11 som 011 så att båda talen har 3 siffror. En bitvis "exklusiv eller"-jämförelse kontrollerar om båda siffrorna vid varje position inte är lika och, om detta är sant, returneras ett positivt värde för den positionen.

Test: Vid vilka positioner är siffrorna inte lika?

5 i binärt format = 101

3 i binärt format = 011

yyn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×