Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Ett av de vanligaste sätten som virus överförs är via bifogade filer. Outlook blockerar vissa filtyper (till exempel .exe-filer och vissa databasfiler) som bifogade filer och som då inte går att skicka och ta emot. Det fungerar som ett skydd mot datorvirus för dig och dina mottagare. Om du behöver skicka någon av dessa filtyper till en e-postmottagare rekommenderar vi att du använder OneDrive och skickar en länk till filen till mottagaren i stället.

Obs! Om du använder ett Microsoft Exchange-konto kan din e-postadministratör ta bort blockeringen av vissa filtyper. Kontakta administratören om du behöver hjälp.

Dela filer på ett säkert sätt

Det finns flera sätt att skicka och ta emot en blockerad fil. Du kan spara filen i molnet och skicka en länk till filen, använda ett filkomprimeringsverktyg, t.ex. WinZip, eller byta namn på filen till ett annat filnamnstillägg då mottagaren byter tillbaka till det ursprungliga namnet när de har fått filen.

 • Spara filen i molnet
  Om du behöver skicka en fil som blockeras i Outlook är det enklast att ladda upp filen till OneDrive eller en skyddad nätverksserver som exempelvis SharePoint. Skicka sedan en länk till filen. Om du behöver ta emot en blockerad fil kan du be avsändaren att ladda upp den till OneDrive eller SharePoint och skicka en länk till dig. När du får länken kan du öppna filens plats och ladda ned filen.
   

  Obs!: För OneDrive och OneDrive för företag måste du be avsändaren att endast skicka en länk till filen i stället för bifoga filen i ett e-postmeddelande med hjälp av OneDrive. Skapa en delningslänk i OneDrive genom att markera filen och välja Hämta länk i menyraden.

 • Använda ett filkomprimeringsverktyg   
  Med hjälp av ett komprimeringsverktyg, t.ex. WinZip, skapas en komprimerad arkivfil som har ett annat filnamnstillägg. Outlook identifierar inte dessa filnamnstillägg som potentiella hot. Därför blockeras inte den nya bifogade filen. Det finns många komprimeringsverktyg från tredje part tillgängliga. Du kan högerklicka på en fil i Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 och välja Skicka till komprimerad (zippad) mapp. Då skapas en fil med samma namn som den ursprungliga filen, men med filnamnstillägget .zip.

 • Byta namn på filen   
  Du kan byta namn på filen (eller begära att avsändaren byter namn på filen) till ett filnamnstillägg som Outlook inte blockerar. Du kan till exempel byta namn från fil.exe till fil.docx. När den omdöpta filen har skickats (eller tagits emot) sparar du den och byter namn på den till det ursprungliga filnamnstillägget på följande sätt.

 1. Leta fram bilagan i e-postmeddelandet.

 2. Högerklicka på bilagan och klicka sedan på Kopiera.

 3. Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Klistra in.

 4. Högerklicka på den inklistrade filen och klicka sedan på Byt namn.

 5. Byt namn på filen till det ursprungliga filnamnstillägget, t.ex. EXE.

Blockerade filtyper i Outlook

Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto och Exchange Server-administratören har konfigurerat säkerhetsinställningarna i Outlook kan administratören kanske hjälpa dig. Be administratören att justera säkerhetsinställningarna för inkorgen så att du kan ta emot den typ av bilagor som Outlook har blockerat.

Om du inte använder ett Exchange Server-konto finns en avancerad procedur som du kan använda för att ta bort blockering av vissa filtyper. Denna procedur omfattar redigering av registret i Windows. Mer information om att ta bort blockering av bilagefiltyper finns i Microsoft Support-artikeln om blockerade bilagor i Outlook.

Filtyper som är blockerade i Outlook

Filnamnstillägg

Filtyp

ADE

Access-projekttillägg (Microsoft)

ADP

Access-projekt (Microsoft)

APP

Körbart program

.program

ClickOnce-distributionsmanifestfil

.appref-ms

ClickOnce-programreferensfil

ASP

Active Server Page

.aspx

Utökad Active Server Page

.asx

ASF-omdirigeringsfil

BAS

BASIC-källkod

BAT

Satsvis bearbetning

.bgi

Borland-grafikgränssnitt

.cab

Windows-kabinettfil

CER

Internetsäkerhetscertifikat

CHM

Kompilerad HTML-hjälp

CMD

Kommandofil i DOS CP/M, kommandofil i Windows NT

.cnt

Microsoft Help Workshop Application

COM

Kommando

CPL

Kontrollpaneltillägg i Windows (Microsoft)

CRT

Certifikatfil

CSH

CSH-skript

DER

DER-kodad X509-certifikatfil

.diagcab

Microsoft Diagnostics-kabinettfil

EXE

Körbar fil

FXP

Kompilerad FoxPro-källfil (Microsoft)

GADGET

Windows Vista-gadget

.grp

Microsoft-programgrupp

HLP

Hjälpfil i Windows

.hpj

AppWizard-hjälpprojekt

HTA

Hypertextprogram

.htc

HTML-komponentfil

INF

Informations- eller installationsfil

INS

Internetkommunikationsinställningar för IIS (Microsoft)

.iso

Optiskt diskmediefilsystem

ISP

Internetleverantörsinställningar för IIS (Microsoft)

ITS

Internetdokumentuppsättning, Internetöversättning

.jar

Java-arkiv

.jnlp

Java-nätverksstartprotokoll

JS

Källkod i JavaScript

JSE

Jscript-skriptfil

KSH

UNIX-skalskript

LNK

Genväg i Windows

MAD

Genväg till Access-modul (Microsoft)

MAF

Access (Microsoft)

MAG

Genväg till Access-diagram (Microsoft)

MAM

Genväg till Access-makro (Microsoft)

MAQ

Genväg till Access-fråga (Microsoft)

MAR

Genväg till Access-rapport (Microsoft)

MAS

Lagrade procedurer i Access (Microsoft)

MAT

Genväg till Access-tabell (Microsoft)

MAU

Media Attachment Unit

MAV

Genväg till Access-vy (Microsoft)

MAW

Dataåtkomstsida i Access (Microsoft)

.mcf

Multimedia Container Format

MDA

Tillägg till Access (Microsoft), MDA Access 2-arbetsgrupp (Microsoft)

MDB

Access-program (Microsoft), MDB Access-databas (Microsoft)

MDE

Access MDE-databasfil (Microsoft)

MDT

Data för tillägg till Access (Microsoft)

MDW

Arbetsgruppinformation i Access (Microsoft)

MDZ

Access-guidemall (Microsoft)

MSC

Styrfil för snapin-modul till Microsoft Management Console (Microsoft)

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

MSI

Windows Installer-paket (Microsoft)

MSP

Windows Installer-uppdateringsfil

MST

Installationstransformskript för Windows SDK

.msu

Windows Uppdateringsfil

OPS

Office-profilinställningar

.osd

Open Software Description 

PCD

Visual Test (Microsoft)

PIF

Programinformationsfil i Windows (Microsoft)

.pl

Perl-skript

PLG

Developer Studio Build Log

PRF

Systemfil i Windows

PRG

Programfil

.printerexport

Säkerhetskopia, skrivare

PS1

Windows PowerShell

PS1XML

Windows PowerShell

PS2

Windows PowerShell

PS2XML

Windows PowerShell

PSC1

Windows PowerShell

PSC2

Windows PowerShell

.psd1

Windows PowerShell

.psdm1

Windows PowerShell

PST

Adressboksfil för MS Exchange, Personlig mapp i Outlook (Microsoft)

.py

Python-skript

.pyc

Python-skript

.pyo

Python-skript

.pyw

Python-skript

.pyz

Python-skript

.pyzw

Python-skript

REG

Registreringsinformation/nyckel för W95/98, registerdatafil

SCF

Kommando i Utforskaren

SCR

Skärmsläckare för Windows

SCT

Windows-skriptkomponent, Foxpro Screen (Microsoft)

SHB

Genväg till ett dokument

SHS

Shell Scrap-objektfil

.theme

Filinställningar för skrivbordstema

TMP

Temporär fil/mapp

URL

Internetgenväg

VB

VBScript-fil eller Visual Basic-källkod

VBE

VBScript-skriptfil

.vbp

Visual Basic-projektfil

VBS

VBScript-skriptfil, skript i Visual Basic for Applications

.vhd

Virtuell hårddisk

.vhdx

Utökad virtuell hårddisk

VSMACROS

Binärt makroprojekt för Visual Studio .NET (Microsoft)

VSW

Visio-arbetsyta (Microsoft)

.webpnp

Utskriftsfil, internet

.website

Fäst webbplatsgenväg från Internet Explorer

WS

Windows Script-fil

.wsc

Windows Script-komponent

.wsf

Windows Script-fil

WSH

Windows Script Host-inställningsfil

.xbap

Webbläsarprogram

.xll

Excel-tillägg

XNK

Genväg till gemensam Exchange-mapp

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×