Ett team är en grupp personer som har samlats för att utföra något stort i organisationen. Ibland är det hela organisationen.

Team består av kanaler, vilket är de konversationer som du har med dina teamkamrater. Varje kanal är dedikerad till ett visst ämne, en viss avdelning eller ett visst projekt.

Teams och kanaler

Mark 8-teamet har till exempel Project Allmänt, Design, Digital Assets Web, Gå till marknadsplan och kanaler för forskning och utveckling.  Alla konversationer, möten, filer och appar i designkanalen handlar om design och allt i den här kanalen är synligt för alla i Mark 8-Project teamet.

Kanaler är den plats där allt arbete faktiskt utförs – där finns text, ljud och videokonversationer som är öppna för hela teamet, där delar du filer och lägger till appar.

Medan kanalkonversationer är offentliga, visas chattar bara för dig och någon annan (eller en grupp personer). Tänk att de fungerar som snabbmeddelanden i Skype för företag eller andra meddelandeappar.

Om du arbetar i Teams offline eller i ett nätverk med låg bandbredd kan du växla mellan chattar och kanaler och fortsätta arbeta. Du kan se allt sedan den senaste synkroniseringen med nätverket och vi skickar meddelanden när bandbredden tillåter det. 

Obs!: Om du är global administratör kan du skapa ett organisationsomfattande team som automatiskt lägger till alla i organisationen.

Ett team är en grupp personer som har samlats för att utföra något stort i organisationen. Ibland är det hela organisationen.

Team består av kanaler, vilket är de konversationer som du har med dina teamkamrater. Varje kanal är dedikerad till ett visst ämne, en viss avdelning eller ett visst projekt.

Mark 8-teamet har till exempel Project Allmänt, Design, Digital Assets Web, Gå till marknadsplan och kanaler för forskning och utveckling.  Alla konversationer, möten, filer och appar i designkanalen handlar om design och allt i den här kanalen är synligt för alla i Mark 8-Project teamet.

Kanaler är den plats där allt arbete faktiskt utförs – där finns text, ljud och videokonversationer som är öppna för hela teamet, där delar du filer och lägger till appar.

Medan kanalkonversationer är offentliga, visas chattar bara för dig och någon annan (eller en grupp personer). Tänk att de fungerar som snabbmeddelanden i Skype för företag eller andra meddelandeappar.

Obs!: Om du är global administratör kan du skapa ett organisationsomfattande team som automatiskt lägger till alla i organisationen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×