Du kan byta namn på alla sidor, avsnitt eller avsnitts grupper i antecknings boken – eller så kan du byta namn på hela antecknings boken.

Byta namn på en sida

 1. Tryck på den sida du vill byta namn på.

 2. När sidhuvuds texten högst upp på sidan är markerad skriver du det nya namnet på sidan och trycker sedan på RETUR.

Byt namn på ett avsnitt

 1. Tryck på fliken för det avsnitt som du vill byta namn på och sedan längst ned i avsnitts listan:

  • På iPad trycker du på ikonen redigera Ikonen Redigera och väljer Byt namn.

  • På iPhone trycker du på ikonen Byt namn Ikonen Byt namn .

 2. När texten på avsnittsfliken är markerad skriver du det nya namnet för avsnittet och trycker sedan på klar.

Byta namn på en avsnittsgrupp

 1. Tryck på fliken för den avsnitts grupp du vill byta namn på och sedan längst ned i avsnitts listan:

  • På iPad trycker du på ikonen redigera Ikonen Redigera och väljer Byt namn.

  • På iPhone trycker du på ikonen Byt namn Ikonen Byt namn .

 2. När fliken grupp text är markerad skriver du det nya namnet för avsnitts gruppen och trycker sedan på klar.

Byta namn på en anteckningsbok

För att förhindra brutna länkar genom att oavsiktligt byta namn på antecknings böcker som delas med andra, måste du först gå till antecknings bokens plats på OneDrive.

Varning!:  Innan du byter namn på anteckningsböcker som du redan har delat med andra bör du kanske meddela de andra användarna att du tänker byta namn på anteckningsboken de jobbar i. På så sätt leder inte ändringen till att de inte kan komma åt viktig information i den delade anteckningsboken.

Gör så här när du vill byta namn på en anteckningsbok:

 1. Först måste du stänga antecknings boken. I OneNote trycker du på knappen Visa antecknings böcker Knappen Visa anteckningsböckerför att öppna i antecknings boks listan.

 2. Tryck och håll den antecknings bok som du vill byta namn på. Längst ned i antecknings boks listan trycker du på ikonen Avsluta antecknings bok Ikonen Stäng antecknings bok och väljer sedan Stäng.

 3. Gå till OneDrive för att slutföra namnbytet för antecknings boken. Gå till www.onedrive.com i Safari eller någon annan webbläsare.

  Om det behövs loggar du in med samma Microsoft-konto eller organisations konto där den antecknings bok som du vill byta namn på för närvarande är lagrad.

 4. När du har loggat in i OneDrive navigerar du till kontomappen Dokument.

  Obs!: Du kan behöva gå till en annan mapp om anteckningsboken har sparats i en annan mapp än Dokument.

 5. Tryck och håll den antecknings bok som du vill byta namn på.

  En liten bock markering visas bredvid antecknings boken. Om bock markeringen inte visas kan du behöva trycka på och hålla ned en längre tid.

 6. På Meny raden i OneDrive trycker du på den tre ikonen punkter i det övre högra hörnet och väljer Byt namn på den här filen.

 7. Skriv det nya namnet för antecknings boken och tryck sedan på klar.

 8. På samma sida trycker du på ikonen antecknings bok för att öppna den ominfogade antecknings boken i OneNote.

Skapa sidor, avsnitt och antecknings böcker

Ta bort sidor, avsnitt och antecknings böcker

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×