Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kalendern är fullständigt integrerad med e-post, kontakter och andra funktioner i Outlook Web App. Använd fliken Kalender i Inställningar för att styra standardutseende och inställningar för kalendern.

Om du vill gå till fliken Kalender från sidan huvudsakliga Outlook Web App kan gå till det övre hörnet och välja Inställningar Inställningar-ikon >Alternativ> Inställningar>Kalender. När du är klar med ändringarna klickar du på Spara.

Jag vill ändra de här inställningarna:

Utseende

Justera kalenderns utseende med hjälp av inställningarna för Utseende.

Inställning

Beskrivning

Visa arbetsvecka som

Välj de dagar som visas när du väljer vyn Arbetsvecka i kalendern.

Ange dina arbetstider

Fritid visas med en mörkare färg än resten av kalendern. När du använder Schemaassistenten tas hänsyn till arbetstiderna för samtliga deltagare i de föreslagna mötestiderna.

Visa veckonummer i vyn Månad

Välj det här alternativet om du vill visa veckonummer när du visar kalendern i vyn Månad.

Första dagen i veckan

Den dag som du väljer här visas som den första dagen i veckan i vyn Vecka.

Visa timmar i

Använd den här inställningen för att ställa in de steg med vilka tid visas i kalendern. Använd alternativknapparna för att välja 15- eller 30-minutersintervall.

Överst på sidan

Påminnelser

Inställningarna för Påminnelser styr standardpåminnelserna för objekten i kalendern. Som standard är påminnelser aktiverade och ges 15 minuter innan ett kalenderobjekt inträffar.

Inställning

Beskrivning

Visa påminnelseaviseringar

Markera den här kryssrutan om du vill visa påminnelser för kalenderobjekt.

Spela upp en signal när en påminnelse förfaller

Markera den här kryssrutan om du vill att ett ljud ska spelas upp när en påminnelse ges.

Standardpåminnelse

Använd den här inställningen för att ställa in hur lång tid före händelsen som standardpåminnelser ska visas.

Överst på sidan

Automatisk bearbetning:

Använd Automatisk bearbetning för att styra hur mötesförfrågningar, svar och meddelanden ska hanteras.

Inställning

Beskrivning

Lägg automatiskt till nya mötesförfrågningar i kalendern och märk dem som preliminära

Markera den här kryssrutan om du vill att nya möten automatiskt ska läggas till i kalendern och markeras som preliminära. Om du markerar det här alternativet skickas inget svar till mötesorganisatören.

Ta bort mötesförfrågningar och svar som har uppdaterats

Markera den här kryssrutan om du vill att inaktuella mötesförfrågningar och svar ska tas bort från inkorgen automatiskt.

Bearbeta förfrågningar och svar från externa avsändare automatiskt

Markera den här kryssrutan om du vill att mötesförfrågningar och svar från personer som inte finns i företagets adressbok ska läggas till i kalendern. Som standard läggs mötesförfrågningar och svar från personer som inte finns i adressboken inte till i kalendern.

Ta bort bekräftelser om vidarebefordrade möten

Markera den här kryssrutan om du vill att meddelanden om vidarebefordrade möten automatiskt ska läggas i mappen Borttaget. Som standard får du de här meddelandena när ett möte du ordnar vidarebefordras till en ny mottagare av en av mötesdeltagarna. Det här alternativet påverkar inte bearbetningen av svar på mötesförfrågningar.

Överst på sidan

SMS-aviseringar:

Du kan få aviseringar om kalenderhändelser direkt till din telefon i form av SMS-meddelanden. Om du inte har konfigurerat SMS-aviseringar visas en knapp med etiketten Konfigurera aviseringar. När du har konfigurerat SMS-aviseringar kommer du att kunna hantera de här inställningarna.

Inställning

Beskrivning

Aviseringar om att min kalender uppdateras de närmaste (antal dagar) dagarna

Markera den här kryssrutan om du vill att SMS-meddelanden ska skickas till dig om uppdateringar i kalendern. Om du markerar alternativet ska du välja ett värde mellan 1 och 7 dagar. Markera kryssrutan Endast under arbetstid om du vill begränsa aviseringarna till de tider du anger via inställningarna under Utseende.

Aviseringar för mötespåminnelser

Markera den här kryssrutan om du vill få SMS-aviseringar om kommande möten. Markera kryssrutan Endast under arbetstid om du bara vill ta emot aviseringar under de arbetstider som du anger via inställningarna under Utseende.

Dagliga kalenderdagordningar

Markera den här kryssrutan om du vill att dagordningar ska skickas dagligen till dig via SMS. Om du markerar kryssrutan ska du välja tidpunkt när dagordningen ska skickas.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×